Tuesday, January 30, 2007

ျမန္မာ အကၡရာ စဥ္ၾကမယ္...

ဘာလိုလိုနဲ႔ က်ေနာ္တေယာက္ ပို႔စ္အသစ္မတင္ျဖစ္တာ ေလးရက္ေလာက္ ရိွသြားပါၿပီ။ က်ေနာ့္ဆီကို လာလည္ေနၾက သူငယ္ခ်င္းေတြလဲ စာအသစ္မဖတ္ရလုိ႔ စိတ္ပ်က္ကုန္ၿပီလားေတာင္ မသိ။ ကဲ၊ သူငယ္ခ်င္း တေယာက္ စီေဘာက္စ္မွာ ေျပာတဲ့အတိုင္းပါပဲ။ ဟိုးေရွ႔က ပန္းတုိင္ကို ဆက္သြားၾကပါစုိ႔။

က်ေနာ္ ဒီေန႔ေရးခ်င္တာကေတာ့ ျမန္မာအကၡရာစဥ္ေတြ အေၾကာင္းကိုပါ။ ျမန္မာစာလုံး အကၡရာေတြကို အေရွ႔အေနာက္ အစီအစဥ္က်ေအာင္ ဘယ္လုိစီၾကမလဲ၊ ဘယ္လိုစီၾကသလဲ ဆိုတာ က်ေနာ္သိထားသမွ်ေလးကို ေ၀မွ်ခ်င္ပါတယ္။ မွားယြင္းေနတာရိွရင္လဲ က်ေနာ့္ထက္ ပိုသိသူမ်ားက ေထာက္ျပေပးပါခင္ဗ်ာ။

အဂၤလိပ္စာ အကၡရာစဥ္နည္းကိုေတာ့ ယေန႔ေခတ္ လူငယ္တိုင္းလုိလို သိၾကၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အဂၤလိပ္စာ အဘိဓာန္ကို သုံးၾကသူတုိင္း အဂၤလိပ္စာ အကၡရာစဥ္နည္းကို သတိမျပဳမိဘဲ ေနမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဟုတ္ၿပီ..။ ျမန္မာစာလုံးေတြကိုေရာ အစဥ္လိုက္ ဘယ္လိုစီၾကမလဲ။ ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႔။

ျမန္မာစာမွာ အကၡရာစဥ္ရာမွာ နည္းလမ္းေလးမ်ိဳးကို အသုံးခ်ၿပီး အစဥ္လိုက္စီပါတယ္။ အဲဒီနည္းလမ္း ေလးမ်ိဳးကေတာ့-
(၁) ဗ်ည္းစဥ္
(၂) သရစဥ္
(၃) အသတ္စဥ္
(၄) ဗ်ည္းတြဲစဥ္ပါ။
အဲဒီ ေလးမ်ိဳးကို တခုျခင္း ဆက္ေလ့လာၾကမယ္။

(၁) ဗ်ည္းစဥ္
ျမန္မာဗ်ည္း (၃၃)လုံးရိွတာကို အားလုံး သိၿပီးျဖစ္မွာပါခင္ဗ်ာ။ အဲဒါေၾကာင့္ ျမန္မာအကၡရာေတြကို အစဥ္လိုက္စီစဥ္မယ္ဆိုရင္ အရင္ဆုံးစစဥ္းစားတာက ဘယ္ဗ်ည္းက အရင္စသလဲဆိုတာကို အရင္ဦးဆုံး စဥ္းစားၿပီး စီပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ စဥ္ျပရရင္ ခေရပန္း၊ ကခၽြတ္ကေခ်ာ္၊ စခန္းသာ၊ ဂမုန္းပင္ ဆိုတဲ့ ျမန္မာအကၡရာ ေလးလုံးကို အစီစဥ္တက် အစဥ္လိုက္ေရးမယ္ဆုိရင္ ကခၽြတ္ကေခ်ာ္၊ ခေရပန္း၊ ဂမုန္းပင္၊ စခန္းသာ လို႔ ေရးရပါတယ္။

(၂) သရစဥ္
ဟုတ္ၿပီ။ တကယ္လုိ႔မ်ား ေရွ႔ဆုံးစာလုံးေတြက ဗ်ည္းတူေနတဲ့ အကၡရာေတြကို ဆုိရင္ေရာ၊ ဘယ္လို ဆက္စီၾကမွာပါလိ့မ္။ ဟုတ္ကဲ့..။ ေရွ႔ဆုံးစာလုံးေတြမွာ ဗ်ည္းတူေနခဲ့ရင္ အ၊အိ၊အု၊ေအ အဲ၊ေအာ၊အံ၊အို ဆုိတဲ့ ျမန္မာသရ(၈)မ်ိဳးနဲ႔ ဆက္စဥ္းစားပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ကေတာ့ ခရမ္းသီး၊ ခဲတံ၊ ခိုျဖဴ၊ ခုတုံးလုပ္ ဆိုတဲ့ အစဗ်ည္းတူ အကၡရာေလးလုံးကို အစီအစဥ္တက် ျပန္ေရးမယ္ဆုိရင္ ခရမ္းသီး၊ခုတုံးလုပ္၊ ခဲတံ၊ခိုျဖဴ လို႔ ျပန္စဥ္ရပါတယ္။

(၃) အသတ္စဥ္
အစဗ်ည္းလဲ တူေနတယ္။ သရနဲ႔လဲ စဥ္လို႔မရျဖစ္ေနတဲ့ အကၡရာကိုေရာ ဘယ္လုိစဥ္ၾကမွာပါလိမ့္။ အဲဒီလို အကၡရာေတြကိုေတာ့ အသတ္(-္) နဲ႔စဥ္းစားရပါတယ္။ အဲဒီလိုစဥ္းစားရမွာလဲဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္ဗ်ည္းနဲ႔ သတ္လဲဆိုတာကို ၾကည့္ၿပီး အစီအစဥ္တက် စဥ္ရပါတယ္။ ဥပမာၾကည့္ၾကပါစို႔။ စမ္းေရ၊ စပ္မိစပ္ရာ၊ ေစာင္ျဖဴ၊ စစ္စခန္း၊ စက္ရွင္ ဆိုတဲ့ အကၡရာေတြကို အစီအစဥ္တက် ျပန္ေရးရရင္ စက္ရွင္၊ ေစာင္ျဖဴ၊ စစ္စခန္း၊ စပ္မိစပ္ရာ၊ စမ္းေရ လို႔ အသတ္ေတြအလိုက္ အစီအစဥ္တက် ျပန္ေရးပါတယ္။

(၄) ဗ်ည္းတြဲစဥ္
အထက္ေဖာ္ျပပါ သုံးမ်ိဳးကို အသုံးခ်ၿပီး စဥ္လို႔မရတဲ့ ျမန္မာအကၡရာေတြက ရိွေနျပန္ပါေသးတယ္။ အဲဒီ အကၡရာေတြကိုေတာ့ ဗ်ည္းတြဲစဥ္လို႔ ေခၚတဲ့ စဥ္နည္းနဲ႔ စဥ္ပါတယ္။ အဲဒီဗ်ည္းတြဲေတြကို အစဥ္လိုက္ ေဖာ္ျပရရင္ ယပင့္(-်)၊ ရရစ္(ျ-)၊ ၀ဆြဲ(-ြ)၊ ဟထိုး(-ွ)၊ ယပင့္၀ဆြဲ(-်ြ) ၊ ရရစ္၀ဆြဲ(ျ-ြ)၊ ယပင့္ဟထုိး(-ွ်)၊ ရရစ္ဟထုိး(ျ-ွ)၊ ၀ဆြဲဟထိုး (-ြွ)၊ ယပင့္၀ဆြဲဟထုိး(-ၽႊ)၊ ရရစ္၀ဆြဲဟထုိး(ျ-ြွ)၊ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ နားရွဳပ္ေနၿပီလား ခင္ဗ်ာ။ ရပါတယ္။ ခပ္လြယ္လြယ္ မွတ္ၾကပါစို႔၊ ပင့္၊ရစ္၊ဆြဲ၊ထုိး ပင့္ဆြဲ၊ရစ္ဆြဲ ပင့္ထုိး၊ရစ္ထုိး၊ ဆြဲထိုး၊ ပင့္ဆြဲထုိး၊ရစ္ဆြဲထုိး၊ လို႔ မွတ္ရင္ ပိုလြယ္မယ္ထင္ပါတယ္။
ဥပမာ ေျပာရရင္ေတာ့ ေျမြေဟာက္၊ ေျမၾကီး၊ မ်ားျပား၊ မြစာၾကဲ၊ မွာတမ္း၊ ျမွားနတ္ေမာင္(တကယ္ေတာ့ ျမားနတ္ေမာင္က စာလုံးေပါင္းအမွန္ပါ၊ ဥပမာအေနနဲ႔ သုံးတာပါ)၊ ေမွ်ာ့ေကာင္၊ ေမႊးပ်ံ႔ ဆိုတဲ့ အကၡရာေတြကို အစီအစဥ္တက် စဥ္ရရင္ မ်ားျပား၊ ေျမႀကီး၊ မြစာႀကဲ၊ မွာတမ္း၊ ေျမြေဟာက္၊ ေမွ်ာ့ေကာင္၊ ျမွားနတ္ေမာင္၊ ေမႊးပ်ံ႔ လို႔ စဥ္ရပါတယ္။

ျမန္မာ အကၡရာစဥ္နည္းေတြကို မွတ္မိသေလာက္ေလးေတာ့ ရွင္းျပၿပီးပါၿပီ။ ဒီလိုစဥ္နည္းေတြကို ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ အဘိဓာန္၊ ျမန္မာ-ျမန္မာ အဘိဓာန္နဲ႔ ျမန္မာစာလုံးေပါင္း သတ္ပုံက်မ္းစာအုပ္ေတြမွာ ေလ့လာရင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ ဆယ္တန္းစာေမးပြဲအတြက္ ခုံနံပါတ္ေတြ ေပးေတာ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့ နာမည္ေတြရဲ့ ေနာက္ဆုံးစာလုံးကို အကၡရာစဥ္ၿပီး ေပးေလ့ရိွတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာစာကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးစိတ္သက္သက္နဲ႔ သင္ယူခဲ့ဖူးတာေလးကို တင္ျပေပမယ့္ လိုအပ္ခ်က္၊ မွားယြင္းခ်က္ တစုံတရာ ရိွေကာင္း ရိွေနအုံးမွာေသခ်ာပါတယ္။ က်ေနာ့္ထက္ ပိုမိုနားလည္သူ မိတ္ေဆြမ်ားက ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးေပးရင္ေတာ့ ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ ျမန္မာအကၡရာစဥ္နည္း စာတပုဒ္ ျဖစ္လာမယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ အားလုံး ေက်းဇူးပါ။

ကလိုေစးထူး

Monday, January 29, 2007

ျမန္မာ့ ျခင္းလုံး..


ျမန္မာတုိ႔ရဲ့ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ ရိုးရာ အားကစားေတြ အမ်ားၾကီး ရိွပါတယ္။ အဲဒီအထဲကမွ စည္းလုံး ညီညႊတ္ျခင္းကို အသြင္ေဆာင္တဲ့ ျမန္မာ့ ရိုးရာျခင္းလုံး အေၾကာင္းကို တင္ျပခ်င္ပါတယ္။

က်ေနာ္ ငယ္စဥ္တုန္းကတည္းက ေတြ႔တဲ့ ေနရာမွာ ရပ္ၿပီး တေငးတေမာနဲ႔ ၾကည့္မိတတ္တာ ၀ိုင္းျခင္းေတြပါပဲ။ ျခင္းလုံးကို ေျမေပၚမက်ေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းထိန္းသိမ္းရင္း လွလွပပကစားၾကတာဟာ ရင္သပ္ရွဳေမာစရာပါ။ တဦးတေယာက္တည္းက အလွျပကစားေနရင္လဲ ၀ိုင္းျခင္းဟာ ၾကည့္မေကာင္းပါဘူး။ အားလုံးက ညီညီညာညာနဲ႔ ဇြဲရိွရိွနဲ႔၊ စည္းလုံး ညီညႊတ္မွသာလွ်င္ ၾကည့္လို႔ေကာင္းတဲ့ ၀ုိင္းျခင္း ျဖစ္လာပါတယ္။

ျမန္မာ့ျခင္းလုံး သက္တမ္းဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀၀ေက်ာ္ ရာဇ၀င္ရိွခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ အသင္းလိုက္ အားကစားျဖစ္ေပမယ့္ အင္တိုက္အားတုိက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရတဲ့ အားကစားမဟုတ္သလို အႏိုင္အရႈံးကလဲ အဓိကမဟုတ္ပါဘူး။ ျခင္းပညာကို ဘယ္ေလာက္အထိ လွလွပပ ခတ္ကစားႏိုင္တယ္ဆိုတာကသာ ပဓာန ျဖစ္ပါတယ္။

ကေနဒါလူမ်ိဳး Greg Hamilton ဟာ Mystic Ball အမည္ရိွ ျမန္မာ့ျခင္းလုံး မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ကားကို ရွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ အခ်ိန္ယူ ရိုက္ကူးခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႔ အေျခစိုက္ Black Rose Productions က ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ အဲဒီရုပ္ရွင္ကားဟာ ၂၀၀၆ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၈)ရက္ေန႔မွ ေမလ(၇)ရက္ေန႔ အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ Hot Docs ကေနဒီယံ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မွာ အထူးဂ်ဳရီဆု ရရိွခဲ့ပါတယ္။

Greg Hamilton ဟာ လွ်ိဳ႔၀ွက္ နက္နဲတဲ့ ျမန္မာ့ျခင္းခတ္ပညာကို ေလ့လာလိုက္စားဖုိ႔အတြက္ ျမန္မာျပည္ကို ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္အတြင္း အေခါက္အေခါက္အခါခါ ေရာက္ရိွခဲ့ပါတယ္။ ျခင္းခတ္ကစားျခင္းဟာ အားကစား၊ တရားမွတ္ျခင္းနဲ႔ ဟန္ခ်က္ညီညီကရတဲ့ အကတို႔နဲ႔ ေရာသမေမႊထားတယ္လို႔ သူက တင္စားပါတယ္။ သူ႔ရဲ့ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈေၾကာင့္နဲ႔ ျမန္မာျပည္သူမ်ားရဲ့ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ အားေပးမႈတို႔ေၾကာင့္ သူဟာ လုံး၀ျခင္းမခတ္တတ္တဲ့ အေျခအေနဘ၀ကေန ျမန္မာျပည္ရဲ့ အေကာင္းဆုံး ျခင္းခတ္အသင္း တသင္းျဖစ္တဲ့ `အိပ္မက္ခ်စ္သူမ်ား´ အသင္းမွာ ျမန္မာျပည္ ဆယ့္နွစ္လရာသီ ျခင္းခတ္ပြဲေတာ္မ်ားရဲ့ တဦးတည္းေသာ ႏိုင္ငံျခားသားအျဖစ္ တြဲဖက္ ျခင္းခတ္ခြင့္ ရခဲ့ပါတယ္။

ျပသခ်ိန္ ၈၃ မိနစ္ၾကာတဲ့ Greg Hamilton ရဲ့ Mystic Ball ရုပ္ရွင္ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ျခင္းလုံးဟာ ကမၻာမွာ အေတာ္အတန္ လူသိမ်ားသြားခဲ့ပါတယ္။ Mystic Ball ရုပ္ရွင္ရဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ Trailer ကို ၾကည့္ခ်င္သူမ်ားအေနနဲ႔ ဒီမွာ ၾကည့္ႏိုင္ၾကပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ အ့ံၾသေလာက္စရာ ျမန္မာ့ျခင္းခတ္ပညာကို ၾကည့္ရွဳခံစားၾကပါစို႔။

ကလိုေစးထူး

၀န္ခံခ်က္။ ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ၿမိဳ႔မွ ျမန္မာမ်ားထုတ္ေ၀သည့္ ရတနာပုံေနျပည္ေတာ္ သတင္းစာ (ဇူလိုင္၊၂၀၀၆) မွ မင္းေသြးသစ္၏ ေဆာင္းပါးကို အေျခခံ ေရးသားပါသည္။


Tuesday, January 23, 2007

ဘ၀အတြက္ အလိုအပ္ဆုံး ဆိုသည္မွာ...အထပ္ထပ္ဖတ္၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ဖတ္၊ တျပန္တလဲလဲဖတ္၊ ဖတ္ေလေလ စိတ္တုိင္းမက်ေလေလ၊ သေဘာမေတြ႔ေလေလ ျဖစ္လာလို႔ ဒီပုိ႔စ္ကို ေရးျဖစ္ပါတယ္။

စေနရဲ့ `အလိုအပ္ဆုံး´ ဆိုတဲ့ ပုိ႔စ္ဟာ ဒီဇာတ္လမ္းရဲ့ အစပါ။ အဲဒီပို႔စ္ကို အေျခခံၿပီး မေမဓာ၀ီက `ေမတၱာရွင္တုိ႔၏ စိတ္ထားႏွင့္ က်မ၏ အလိုအပ္ဆုံး´ ဆိုတဲ့ ပို႔စ္တခုကို ထပ္မံ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။ မေမဓာ၀ီရဲ့ ပို႔စ္ေအာက္မွာ က်ေနာ္က က်ေနာ့္ရဲ့ အျမင္ကို မွတ္ခ်က္ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလိုနဲ႔ပဲ စိတ္တိုင္းမက်စရာ၊ စဥ္းစားစရာေတြ ျဖစ္လာေတာ့ တခုခုေရးခ်င္စိတ္ ေပၚလာတာနဲ႔ ဒီစာကို ေရးလိုက္ပါတယ္။

ပထမဆုံးအေနနဲ႔ စေနေရးခဲ့တဲ့ `အလိုအပ္ဆုံး´ ဆိုတဲ့ ပုိ႔စ္ကို အေသအခ်ာ ျပန္ဖတ္ပါတယ္။ ဘာသာျပန္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ အဲဒီစာရဲ့ ူေပးခ်င္တဲ့ မက္ေဆ့က ရွင္းပါတယ္။ `ဘ၀မွာ အလိုအပ္ဆုံးဟာ တသက္လုံး ကူညီေဖးမႏိုင္မဲ့ ခင္ပြန္း(လက္တြဲေဖာ္)´ ဆိုတဲ့ မက္ေဆ့ပါ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔အတြက္ `မိဘ´ ဆိုတာကို ဖ်က္ပစ္ၿပီးမွ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္ကို သေဘာမေတြ႔တဲ့ မေမဓာ၀ီက သူ႔အျမင္ကို ျပန္လည္ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

`အဲဒီ နာမည္ေတြထဲက မရိွလဲျဖစ္တယ္၊ မလိုအပ္ဘူးလို႔ထင္တဲ့ နာမည္ကို ဖ်က္လိုက္ပါ´ ဆိုတဲ့ စကားအရ ဒီေက်ာင္းသူ ဖ်က္ပစ္လိုက္တဲ့ မိဘ ဆိုတဲ့ နာမည္ဟာ သူမဘ၀အတြက္ မရိွလဲျဖစ္တယ္၊ မလိုအပ္ဘူးဆိုတဲ့ သေဘာ (လုံး၀) သက္ေရာက္သြားပါတယ္။ ကိုခ်မ္းစိုး၀င္း (က်ေနာ့္ထက္ အသက္ငယ္သလား၊ ၾကီးသလား မသိရေသးတာရယ္၊ တႀကိမ္တခါမွ် သိကၽြမ္းရင္းႏွီးမႈ မရိွခဲ့ဖူးတာရယ္ေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းေသာသူမ်ားရဲ့ အမူအက်င့္ကို အတုယူၿပီး နာမည္ေရွ႔မွာ ကိုတပ္ေခၚလိုက္ပါတယ္) ရဲ့ ကြန္မန္႔အရ ကိုခ်မ္းစိုး၀င္း ေျပာတဲ့ need ဆုိတဲ့ အေတြးဘက္ကပဲ စဥ္းစား စဥ္းစား၊ essential လို႔ပဲ ဆိုဆို၊ သူမအတြက္ မိဘဆိုတာ မလိုအပ္ဘူးလို႔ ဆုံးျဖတ္ၿပီး ဖ်က္ပစ္ခဲ့တယ္လို႔ ယူဆလုိ႔ရပါတယ္။

ဒီေက်ာင္းသူဟာ ဒီအေျဖကို တုန္လႈပ္ငိုေၾကြးၿပီးမွ အရိုးသားဆုံး ေျဖခဲ့တာကို မေမ့သင့္ပါတဲ့။ ဟုတ္ကဲ့၊ အဲဒီလိုေရးတာကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ကိုခ်မ္းစိုး၀င္းဟာ စာကို ေသခ်ာစြာ မဖတ္ဘူးလို႔ က်ေနာ္ယူဆပါတယ္။ အဲဒီေက်ာင္းသူဟာ သူ႔မိဘနာမည္ကို ဖ်က္တုန္းက မငိုေသးပါဘူး။ သားသမီးဆိုတဲ့ နာမည္ကို ဖ်က္ခ်ၿပီးမွ ငိုေၾကြးတာပါ။ ဒါဟာ သူ႔မွာမရိွေသးတဲ့ သားသမီးအေပၚမွာေတာင္ ထားေနတဲ့ သူ႔ရဲ့ ေမတၱာပါ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေက်ာင္းသူဟာ သူ႔အေပၚထားတဲ့ သူ႔မိဘရဲ့ ေမတၱာကိုေတာ့ လစ္လ်ဴရွဳၿပီး မိဘဆိုတဲ့ နာမည္ကို ဖ်က္ပစ္ခဲ့ပါတယ္။

မိဘကို တသက္လုံး need ျဖစ္သင့္တယ္လုိ႔ ထင္ပါသလားတဲ့။ ဟုတ္ကဲ့၊ လုံး၀ ထင္ပါတယ္။ ျဖစ္ခြင့္ရိွေနသမွ် ကာလပတ္လုံး မိဘဆိုတာ သားသမီးအတြက္ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ေ၀းကြာေနရင္လဲ မိဘရဲ့ ဆုံးမစကားတခြန္းဟာ သားသမီးအတြက္ အသက္တမွ်သဖြယ္ လိုအပ္ပါတယ္။ မိဘဆိုတာ ကိုယ့္ကို အၿမဲအေဖာ္လုပ္ ျဖည့္ဆည္းေပးေနသူ ျဖစ္သင့္ပါသလားတဲ့။ ဟုတ္ကဲ့၊ အဲဒီေက်ာင္းသူဟာ အဲဒီလုိေတာ့ မျဖစ္သင့္ေခ်ဘူး၊ ငါ့မိဘကို ငါညွာတာမွလုိ႔ ေတြးၿပီး သူ႔မိဘ နာမည္ကို စာရင္းက ပယ္ဖ်က္ပစ္ခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူ႔ဘ၀အတြက္ မလိုအပ္ဘူးလို႔ ဆုံးျဖတ္ၿပီး ဖ်က္ပစ္ခဲ့တာပါ။ စာကို ေသခ်ာစြာ ေနာက္တႀကိမ္ ဖတ္ရွဳေစခ်င္ပါတယ္။

တဘ၀လုံးအတြက္ အေဖာ္ဟာ သိပ္အေရးၾကီးတယ္တဲ့။ မိဘဆိုတာ ေခါင္းထဲက ထုတ္ပစ္လိုက္၊ စာရင္းထဲက ပယ္လုိက္ဆိုတာ အဓိကမဟုတ္ပါတဲ့။ မိဘ၊ သားသမီးဆိုတာ တဘ၀လုံးအတြက္ အေဖာ္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ တသက္လုံး အပ်ိဳႀကီး၊ လူပ်ိဳႀကီးလုပ္ မိဘနဲ႔အတူေနၿပီး မိဘထက္ အရင္ေသသြားခဲ့ရင္ေတာ့ မေျပာတတ္ဘူးေလတဲ့။ ဟုတ္ကဲ့၊ အဲဒီစကားအရဆုိရင္ ကိုခ်မ္းစိုး၀င္းဟာ `ေသျခင္းတရား´ ဆိုတာကိုေတာ့ ေမ့ပုံမရပါဘူးခင္ဗ်ာ။ ဒီေတာ့ `တဘ၀လုံးအတြက္´ အဲဒီေက်ာင္းသူ မေသမခ်င္း ဒီအိမ္ေထာင္ဖက္က အေကာင္းဆုံး အေဖာ္ျဖစ္ႏိုင္မယ္လို႔ အာမမခံႏိုင္ျပန္ပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ မေသခင္ကာလကေလးမွာကို ဒီတစိမ္းတရံက မိဘထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ အေဖာ္ျဖစ္မယ္လုိ႔ ဆိုလိုခ်င္ပါသလား။

က်ေနာ္တို႔တေတြ အဲဒီေက်ာင္းသူရဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈကို လက္မခံႏိုင္တာဟာ မေမဓာ၀ီေျပာသလုိပဲ တေယာက္ေယာက္ကမ်ား အဲဒီအေၾကာင္းအရာကို ဖတ္ၿပီး `ဟုတ္သားပဲ၊ လက္တြဲေဖာ္ကသာ အေရးအၾကီးဆုံး´ ဆိုတဲ့ အေတြးဆိုးႀကီးေၾကာင့္ လိုရင္သုံး၊ မလိုရင္ဖ်က္ဆုိတဲ့ အျဖစ္ကို သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ မိဘေတြ ေရာက္မခံေစခ်င္တာပါ။ လက္ရိွ ပစၥဳပၸန္အတြက္သာ စဥ္းစားေၾကးဆိုၿပီး လိုအပ္မႈဆိုတာ ကိုယ့္အတြက္ပါ ဆိုတဲ့ အယူအဆမ်ား လူငယ္အားလုံး ၀င္သြားၾကရင္ေတာ့ စဥ္းစားေလေလ ရင္ေလးဖြယ္ ေကာင္းေလေလပါပဲ။

က်ေနာ့္မွာ ေနာက္ၿပီးေတာ့ မေမဓာ၀ီမွာ ငါစြဲေတြ ရိွမရိွဆုိတာကေတာ့ အထူးတလည္ မျငင္းလုိပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ့ အေရးအသားေတြ၊ ေျပာဆို သုံးႏႈန္းမႈေတြက က်ေနာ္တုိ႔မွာ (ငါစြဲ)ရိွမရိွ ျပေနပါလိမ့္မယ္။ လူမ်ိဳး မတူတာပဲလား၊ ယဥ္ေက်းမႈမတူတာပဲလားဆုိလုိ႔ ေရးခဲ့ျခင္းဟာ အဲဒီေက်ာင္းသူရဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈကို နားလည္မႈ ေပးျခင္းတမ်ိဳးပါ။ ငါတုိ႔ လူမ်ိဳး၊ ငါတို႔ဘာသာဆို ဒီလိုေရြးခ်ယ္တယ္၊ သူက ဘာျဖစ္လုိ႔ ဒီလိုမေရြးရတာလဲလို႔ ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ခဲ့ပါဘူး။ တကယ္ေရွာင္ၾကဥ္သင့္တာက အယူအဆေရးရာ ေဆြးေႏြးခ်က္ဆန္ဆန္ မေဆြးေႏြးဘဲ ေရးသူေတြကို အရင္ဆုံး မွတ္ခ်က္ခ်၊ စြပ္စြဲ (ငါအစြဲေတြေၾကာင့္ မရလိုက္ၾကဘူးထင္ပါတယ္) တာမ်ိဳးပါ။

စာလဲ အေတာ္အတန္ ရွည္ပါၿပီ။ အခုဒီစာကို ေရးတာဟာ `ေဆြးေႏြးျခင္း´ ျဖစ္ပါတယ္။ `ျငင္းခုန္ျခင္း´ မဟုတ္ပါဘူး။ င့ါအတြက္၊ ငါ့ဘ၀အတြက္ (မိဘထက္ေတာင္) အလုိအပ္ဆုံးက လက္တြဲေဖာ္ဆိုတဲ့ အျမင္မွား၊ အေတြးမွားၾကီးကေန ႏုနယ္ပ်ိဳျမစ္ေသာ လူငယ္ကေလးမ်ား ကင္းလြတ္ႏိုင္ေစဖုိ႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ဒီပို႔စ္နဲ႔အတူ က်ေနာ္ ေရးျဖစ္ခဲ့တဲ့ သီခ်င္းတပုဒ္ကိုလဲ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။

သီခ်င္းရဲ့ နာမည္က `ဘ၀မွာ အလိုအပ္ဆုံး´ တဲ့။ နားဆင္ၾကည့္ပါအုံး ခင္ဗ်ာ။ G-Key နဲ႔ တီးခတ္ထားပါတယ္။

ဘ၀အတြက္ အလိုအပ္ဆုံး

Intro; G Em C D G D

G Em
ဘယ္သူ ယွဥ္ႏိုင္မလဲ ဘယ္သူ သာႏိုင္မလဲ
G Em C D
အဖိုးအနဂၣေပါ့ မိနဲ႔ဖရယ္ ဘ၀အတြက္ အင္အားကြယ္
G Em
အႏၱရာယ္ ႀကဳံေလတုိင္း ရန္စြယ္ႀကံဳလာတုိင္း
C D
ေဖးကူသူဟာ မိနဲ႔ဖပါကြယ္


ၾကင္ေဖာ္ဆုိတာကြယ္ တကယ္လိုေပမဲ့လဲ
မိဘနဲ႔ေတာ့ လဲဖို႔မသင့္တယ္ နားလည္ႏိုင္မလားကြယ္
အေဖဘယ္လိုပင္ ဆုိးဆုိး အေမဘယ္လိုပင္ဆိုး
ဘ၀မွာအလိုအပ္ဆုံးမုိ႔ ဦးတင္မယ္

C Em Bm
ဒီေလာကၾကီးထဲ၀ယ္ ဘယ္လူမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ကြယ္
Am D G G7
မိဘမ်ားရဲ့ ေမြးေက်းဇူးမ်ားႏွယ္
C D Bm Em
ခ်စ္သူမွာ ရိွမလား လက္တြဲေဖာ္မွာရိွမလား
Am D D7
စဥ္းစားေပးပါ ေမတၱာစိတ္နဲ႔ကြယ္


အမွန္ကိုျမင္ပါကြယ္ မေတြေ၀ေစခ်င္တယ္
ဘ၀တခုလုံးအတြက္ အေရးႀကီးဆုံးက သင့္အေဖအေမပဲကြယ္
ၾကင္ေဖာ္ကို သင္ေရြးလို႔ အေျခအေနမဟန္ရင္ကြယ္
သင့္အေဖအေမသာ အၿပဳံးနဲ႔ ဆီးႀကိဳမယ္

ကလိုေစးထူး

Monday, January 22, 2007

ေစ်း၀ယ္ရျခင္း...

ဘာရယ္ေၾကာင့္လဲေတာ့ မသိပါ။ ေယာက်္ားမ်ားဟာ ေစ်း၀ယ္ျခင္း အလုပ္မွာ မိန္းမေတြထက္ ေမြ႔ေလ်ာ္မႈ နည္းေလ့ရိွပါတယ္ (အနည္းအက်ဥ္းက လြဲရင္ေပါ့)။ တခ်ိဳ႔ စာေရးဆရာေတြဆိုရင္ သူတုိ႔ရဲ့ အိမ္သူဇနီးမယား မအားလပ္ခိုက္၊ ဒါမွမဟုတ္ က်န္းမာေရးမေကာင္းခိုက္မွာ အခုိက္အတန္႔အားျဖင့္ ေစ်း၀ယ္ထြက္ရတာကို စာတတန္ေပတဖြဲ႔နဲ႔ ညည္းညဴေလ့ ရိွတတ္ပါေသးတယ္။

က်ေနာ့္ အသက္ ဆယ့္ေလးငါးႏွစ္ အရြယ္ေတြတုန္းကဆိုရင္ ေမေမက က်ေနာ့္ကို သူနဲ႔အတူတူ ေစ်းသြားဖုိ႔ ေခၚသြားရင္ အေတာ္စိတ္ညစ္ေလ့ရိွပါတယ္။ ဒီၾကားထဲမွာမွ ေမေမက ဟိုဆိုင္၀င္လိုက္၊ ေစ်းဆစ္လိုက္၊ မ၀ယ္ေသးပဲ ထြက္လာလိုက္၊ ေနာက္တဆိုင္ ၀င္လိုက္၊ ဒီလိုပဲ ဟိုေမးဒီေမးနဲ႔ ေစ်းဆစ္၊ မ၀ယ္ဘဲ ျပန္ထြက္လာလိုက္နဲ႔ ေစ်းတခုလုံးကို ခ်ာလပတ္လည္ေအာင္ ပတ္ေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ က်ေနာ္က ေမ့ေမ့ေနာက္ကေန မ်က္ႏွာသုန္သုန္မႈန္မႈန္နဲ႔ ႏႈတ္ခမ္းၾကီး စူၿပီးလိုက္ေလ့ ရိွပါတယ္။ ေဖေဖေရာ ေမေမပါ ေစ်းသြားတဲ့ေန႔မွာ လိုက္ရရင္ေတာ့ က်ေနာ့္အတြက္ ပြဲေတာ္ပါပဲ။ ေဖေဖက ေမ့ေမ့ကို ညာတာပါေတးနဲ႔ သားအဖတေတြ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ကေန ေမေမ့ရဲ့ ေစ်းခန္းလွည့္လည္တာကို အခန္႔သား ထုိင္ေစာင့္ရလို႔ပါပဲ။

ေလေၾကာေတြေတာ့ ရွည္ေနမိျပန္ပါၿပီ။ အမွန္ကေတာ့ ဒီတပတ္ တနဂၤေႏြမွာ ေစ်းနည္းနည္း လိုက္၀ယ္ျဖစ္တာကို ေရးခ်င္တာပါ။ ကားေမာင္းသင္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားေပမယ့္ မာန္နတ္ႏွင္းေတြေၾကာင့္ ျဖဴေဖြးေနတဲ့ လမ္းေပၚမွာ ဘယ္လိုမွ မသင္လိုက္ရပါဘူး။ ဒီလိုနဲ႔ပဲ သူငယ္ခ်င္းေမာင္းတဲ့ ကားေပၚမွာ ခပ္ငူငူငိုင္ငိုင္နဲ႔ လိုက္သြားရင္း ေစ်း၀ယ္ထြက္ျဖစ္ပါတယ္။


ေတြ႔ၾကတဲ့အတုိင္း၊ အျမင္ကေတာ့ အင္မတန္လွပါရဲ့။ ဒါေပမယ့္ လမ္းသြားရတာေတာ့ ေတာ္ေတာ္စိတ္ညစ္စရာ ေကာင္းလွပါတယ္။ လမ္းေတြကလဲ ေခ်ာကေခ်ာနဲ႔၊ သူငယ္ခ်င္းဟာ ကားကို အေတာ္ၾကီးကို ထိန္းၿပီးေမာင္းေနရပါတယ္။

ဦးထုပ္ျဖဴျဖဴ ေဆာင္းထားၾကတဲ့ ကားေလးေတြ ႏွင္းမႈန္ၾကားက ကားပတ္ကင္မွာ လူေတြအလိုရာကို လိုက္ပို႔ေပးဖို႔ အသင့္ေစာင့္ဆိုင္း ေနၾကေလရဲ့။

က်ေနာ္ေနတဲ့ ျပည္နယ္မွာက ျမန္မာေစ်းဆိုင္မရိွေတာ့ ျမန္မာအစားအစာနဲ႔ အနီးစပ္ဆုံးျဖစ္တဲ့ ထုိင္း၊ လာအို၊ ဗီယက္နမ္ေတြ ေရာင္းတဲ့ဆိုင္မွာ ေစ်း၀ယ္စားရပါတယ္။ တခ်ိဳ႔ အသားေတြကိုေတာ့ မကၠဆီကန္ဆိုင္ေတြမွာ ၀ယ္ရပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ အခုသြားခဲ့တာက အာရွဆိုင္နဲ႔ မကၠဆီကန္ဆိုင္ေတြပါ။

`လာေနာ္၊ လာေနာ္၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ေလးေတြ ေစ်းေပါေပါနဲ႔ ေရာင္းေနတယ္´
ပလတ္စတစ္ ပက္ကင္ေတြ ေသေသသပ္သပ္၊ 1.79$ ဆိုတဲ့ ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ေရခဲေသတၱာထဲက ဒီခရမ္းခ်ဥ္သီးေတြကို ျမင္ေတာ့ ေမေမ့ေနာက္က ေစ်းျခင္းေတာင္းဆြဲၿပီး လိုက္ရတုန္းက က်ေနာ္တုိ႔ အမိေျမရဲ့ ေစ်းကို သတိရလိုက္မိပါတယ္။

ကရင္ျပည္နယ္မွာ ေနခဲ့စဥ္တုန္းကေတာ့ မုိးဦးက်ေလာက္ဆုိရင္ ဆုိင္းထမ္း ၾကီး၊ငယ္ေတြနဲ႔ ေတာနယ္ဘက္ကေန လာေရာင္းတတ္တဲ့ ဒူးရင္းသီးလတ္လတ္ ဆတ္ဆတ္ေတြကို ရင္ေတြပူေနေအာင္ ပယ္ပယ္နယ္နယ္ၾကီး တြယ္ခဲ့ေပမဲ့ အခု ဒီဒူးရင္းသီးေတြကေတာ့ `လာမထိနဲ႔ ကိုယ့္လူ၊ တလုံး ဆယ္ေဒၚလာကြ´ လို႔ မထီတရီ ေျပာေနသလုိလုိ။ အင္းေပါ့ေလ…။ သူလဲ ေလယာဥ္ပ်ံၾကီး စီးၿပီးလာခဲ့ရရွာတာကိုး။

ပိႏၷဲသီးစားလိုသလား၊ မင္းဂြတ္သီး စားခ်င္သလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ထန္းသီး စားခ်င္ေသးတယ္လား၊ အကုန္ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စည္သြတ္ဘူးေတြပါ။ စည္သြတ္ဘူး ဖန္တီးရာမွာ ကၽြမ္းက်င္လွတဲ့ တရုတ္နဲ႔ ထုိင္းေတြဟာ မွ်စ္ အခ်ိဳအခ်ဥ္၊ မန္က်ည္းရြက္၊ တုိ႔စရာ ခ်ဥ္ပတ္စုံကအစ ငုံးဥျပဳတ္အထိ အဆုံး စည္သြတ္ဘူးေတြနဲ႔ ေဒၚလာရွာပါတယ္။ က်ေနာ့္လို အခ်က္အျပဳတ္ ခပ္ပ်င္းပ်င္းေကာင္ေတြကို ပစ္မွတ္ထားသလားေတာ့ မသိပါ။

သူတို႔လူမ်ိဳး သန္း၂၀ ေရာက္ရိွေနထုိင္ေနၾကတာမို႔လုိ႔ မကၠဆီကန္လူမ်ိဳးေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ ေကာင္းေကာင္းၾကီး အေျခခ်ထားေနႏိုင္ၾကပါၿပီ။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ့ Second Language ဟာ စပိန္ဘာသာစကားလုိ႔ ေျပာရေလာက္ေအာင္ကို အခိုင္အမာ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ အဂၤလိပ္စကား မတတ္ခ်င္ေနပါေစ၊ စပိန္စကားေျပာတတ္ရင္ အေမရိကန္မွာ ေနလုိ႔ရတဲ့အထိပါပဲ။ အခုျမင္ရတာက မကၠဆီကန္ ေစ်းဆုိင္ထဲက စားေသာက္ဆုိင္ငယ္ေလး တခုပါ။ ေစ်းသက္သာတာေၾကာင့္ တခ်ိဳ႔ေသာ လူျဖဴ၊ လူမည္းေတြလဲ လာေရာက္ စားေသာက္ေလ့ ရိွပါတယ္။

ဒီပုံကို ရိုက္ေတာ့ ခပ္လွမ္းလွမ္းက ျမင္ေနရတဲ့ အက်ႌအနီနဲ႔ ပုဂၢိဳလ္က `ေဟး´လို႔ လွမ္းေအာ္ပါေသးတယ္။ က်ေနာ္လဲ ရိုရိုေသေသနဲ႔ပဲ ဘုၾကည့္ျပန္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ပုခုံးတြန္႔ၿပီး ျပန္ထြက္သြားပါတယ္။

ဘာမဆို ရပ္ေစာင့္ရတယ္ ~~~~ က်ေနာ့္ရဲ့ ဘ၀ကကြယ္~~~~ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ၾကီး ရပ္ေစာင့္မယ္ ~~~~ အားလုံးရဲ့ ေနာက္၀ယ္~~~~

အိမ္အျပန္လမ္းမွာလဲ အျဖဴေရာင္ပင္လယ္ေျမကို ကူးခတ္ရျပန္ပါတယ္။ တြံေတးသိန္းတန္ရဲ့ ဟိုသီခ်င္းေလး တပုဒ္ကိုေတာင္ သတိရမိပါေသးရဲ့။ ~~~~ ေဆာင္းရယ္၊ ႏွင္းရယ္၊ ကိုယ့္ခ်စ္သူရယ္ အတူတူပါပဲကြယ္~~~~။

ပိတ္ရက္ေတြမွာ ဘယ္ေတြကိုပဲ သြားသြား၊ ဘာေတြပဲလုပ္လုပ္ တနလၤာေန႔ ေရာက္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ က်ေနာ့္ရဲ့ လမ္းကေလးရဲ့ နံေဘးက ေဟာဒီစမ္းေခ်ာင္းငယ္ကေလးက ခပ္ၿပဳံးၿပဳံးနဲ႔ ၾကိဳေနလ်က္ပါပဲ။ ဒီေခ်ာင္းကေလးကေန ဟိုဘက္က ျမစ္ထဲကို စီးဆင္းေနသလို အဲဒီျမစ္ကလဲ တျခားျမစ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ပင္လယ္ထဲကို စီးဆင္း၊ ပင္လယ္က တဆင့္ သမုဒၵရာထဲကို စီးဆင္းလို႔ ….။ ကဲ၊ ဟိုေတြးဒီေတြးနဲ႔ အလုပ္ေနာက္က်ေတာ့မယ္၊ ခပ္သုတ္သုတ္ေလး ေလွ်ာက္မွပါ။

ကလိုေစးထူး

Friday, January 19, 2007

ဒီတညေနတာ...

ဒီေန႔ေတာ့ က်ေနာ္ရဲ့ အလုပ္ကအျပန္ တညေနတာကို ဓာတ္ပုံေလးေတြနဲ႔ ပုံေဖာ္ၾကည့္မိပါတယ္။အဲဒါကေတာ့ က်ေနာ့္ရဲ့ အလုပ္ရုံေလးပါ။ အျပင္ကၾကည့္ေတာ့ သူမဟုတ္သလို တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ရိွသေလာက္ အထဲမွာေတာ့ ဆူညံေနတတ္ပါတယ္။လမ္းကေလးရဲ့ အစိတ္အပိုင္း တခုျဖစ္တဲ့ ျမစ္ကူးတံတားငယ္ေလးပါ။ ရပ္ထားတာက က်ေနာ့္ရဲ့ စီးေတာ္ယာဥ္ေလးေပါ့။တံတားေပၚကေန ျမစ္ထဲကို လွမ္းၾကည့္ေတာ့ ေအးျမတဲ့ ျမစ္ေရထဲမွာ ဘဲငန္းေလးေတြ အပူအပင္ ကင္းမဲ့စြာ ကူးခတ္ေနၾကတယ္။တံတားအလြန္မွာေတာ့ က်ေနာ့္ရဲ့ လမ္းကေလးကို ဆူညံတဲ့ အသံေတြနဲ႔ မၾကာခဏ ေငါက္ငန္းေလ့ရိွတဲ့ ရထားၾကီးလာတတ္တဲ့ လမ္း။ဒါဟာ က်ေနာ့္ရဲ့ လမ္းကေလ ပါပဲ။ေႏြတုန္းေတာ့ ဒီေနရာေလးမွာ အိမ္ေျခမဲ့ တေယာက္ ခိုေအာင္းေလ့ရိွပါတယ္။ အခု သူဘယ္ကိုေရာက္ေနလဲ က်ေနာ္ မသိပါ။

ဒီလိုနဲ႔ အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့ ေရကို ကမန္းကတန္းခ်ိဳး။ ဘဏ္ကိုသြားဖုိ႔ ျပင္ဆင္ရျပန္ပါတယ္။ ဘဏ္ကို အသြားခရီးကိုလဲ ဓာတ္ပုံေလးေတြနဲ႔ ပုံေဖာ္မိျပန္ပါတယ္။


ဘဏ္ကို အသြား၊ ပ်င္းစရာေကာင္းတဲ့ ဘတ္စ္ကားေပၚမွာ…။ဒီကရင္အကိုၾကီးလဲ ခပ္ေငါင္ေငါင္နဲ႔ေပါ့..။ဘဏ္မွာ လုပ္စရာရိွတာေတြ ကမန္းကတန္းလုပ္ၿပီးေတာ့ ဒီညမွာ အပီကဲဖုိ႔ ေဟာဒီေနရာကို လာရျပန္တယ္ :D။ေတြ႔ၿပီ၊ ေတြ႔ၿပီ၊ သူပဲ သူပဲ :D။ဘီယာ၀ယ္ၿပီးေတာ့ ဘတ္စ္ကားကို တခါျပန္ေစာင့္ရျပန္တယ္။ ေဟာ လာပါၿပီ…။အျပန္ခရီးမွာေတာ့ ပ်င္းစရာမေကာင္းေတာ့ဘူး။ စကားမ်ားတဲ့ ခရီးသည္တခ်ိဳ႔ ပါလာၾကတယ္။ဘတ္စ္ကားေပၚက အဆင္းမွာေတာ့ က်ေနာ့္အိမ္ကေလးက ေမွာင္ရီ၀ိုးတ၀ါး အလင္းေရာင္ေအာက္မွာ က်ေနာ့္ကို မႈန္ကုပ္ကုပ္နဲ႔ ၾကည့္ေနေလရဲ့။

ကလိုေစးထူး

Thursday, January 18, 2007

အရသာ တခုေလလား... အရိုးစြဲမႈလား..

ျမန္မာသူငယ္ခ်င္း တေယာက္ရဲ့ အိမ္ကို တေလာက အလည္ေရာက္ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္တခုတည္း အတူတူ လုပ္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းက သူ႔အိမ္က ကြန္ျပဴတာထဲမွာ ျမန္မာရုပ္ရွင္ေတြ ၾကည့္လို႔ရတဲ့ ၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြ ရွာၿပီး သိမ္းေပးပါဆုိလုိ႔ ေရာက္သြားတာပါ။

သူငယ္ခ်င္းမွာ ကေလးႏွစ္ေယာက္ရိွပါတယ္။ အဲဒီႏွစ္ေယာက္အနက္က အၾကီးေကာင္ ေလးႏွစ္သာသာအရြယ္ ေယာက္်ားေလးက အေတာ္ေလးကို ေဆာ့ပါတယ္။ သူ႔အေဖက ဟန္႔လဲမရ၊ သူ႔အေမတားလဲ မရ တအိမ္လုံး ေျဗာင္းဆန္ေအာင္ ေျပးလႊားၿပီး ေဆာ့ပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းက သူ႔ကေလးကို ေခ်ာ့တခါ ေျခာက္တလွည့္နဲ႔ ထိန္းလဲ ဟိုသေကာင့္သားေလးက ဧည့္သည္ရိွေနရင္ သူ႔အေဖကို ေၾကာက္ပုံ မေပၚပါဘူး။ မီးၾကိဳးေတြ သြယ္ထားတဲ့ေနရာကိုလဲ ၀င္ၿပီး ၾကိဳးေတြဆြဲျဖဳတ္လုိျဖဳတ္၊ အရုပ္ေတြနဲ႔လဲ ဟိုေပါက္ဒီေပါက္နဲ႔ လုပ္ေနေတာ့ တၾကိမ္မွာေတာ့ သူ႔အေဖက ထရိုက္ပါေတာ့တယ္။

ေရးခဲ့ဖူးပါၿပီ။ က်ေနာ္ဟာ ငယ္ငယ္က ခဏခဏ အရိုက္ခံရပါတယ္။ အခုလဲ ကေလးတေယာက္ က်ေနာ့္အေရွ႔မွာ အရိုက္ခံရတာ ေတြ႔ရျပန္ေတာ့ စိတ္ထဲမွာ နင့္ကနဲ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဟိုလူကလဲ ရိုက္တာက ကေလးနဲ႔ မတန္ေလာက္ေအာင္ နားရင္းပါးရင္းေတြကို ရိုက္တာပါ။ မေနသာတာနဲ႔ `ေတာ္ပါေတာ့ဗ်ာ´ လို႔ မ်က္ႏွာမသာမယာနဲ႔ ၀င္ေျပာေတာ့မွ က်ေနာ့္ကို သတိရသြားပုံေပၚၿပီး ရပ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ အခုလက္ရိွ က်ေနာ္ေရာက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံဟာ မိန္းမနဲ႔ ကေလးမ်ားကို ရိုက္ႏွက္ရင္ ရာဇ၀တ္မႈ တခုအျဖစ္ ထိထိေရာက္ေရာက္ သတ္မွတ္ အေရးယူတဲ့ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ မိန္းမကို ရိုက္တာထက္ ကေလးကို ရိုက္တာက ပုိလို႔ေတာင္ အျပစ္ၾကီးေလးပါတယ္။ အေရးယူၿပီးရင္လဲ မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြနဲ႔ အေသအခ်ာကို ေစာင့္ၾကည့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီႏိုင္ငံမွာ ကေလးေတြကို မရိုက္ရဲၾကပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ ေရႊျမန္မာတခ်ိဳ႔ကေတာ့ ေျမႊမေၾကာက္၊ ကင္းမေၾကာက္နဲ႔ ရုိးရာကို မပယ္ႏိုင္စြာ ကေလးကို ရိုက္ႏွက္ဆုံးမရတာကို အရသာေတြ႔ေနၾကတုန္းပါပဲ။

ကေလးကိုဆုံးမတာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ပုံျပင္တပုဒ္ ၾကားဖူးပါတယ္။ တခါက သားအဖ ႏွစ္ေယာက္ ခရီးတခုကို အတူတူ သြားၾကပါသတဲ့။ ကေလးေလးက ငါးႏွစ္သားအရြယ္ေပါ့။ သူတုိ႔သြားလိုတဲ့ ျမိဳ႔ကို မေရာက္မီ ကီလိုမီတာ ၂၀ ေလာက္ အလိုမွာ ကားက ဘီးေပါက္ပါသတဲ့။ အဲဒါနဲ႔ အေဖလုပ္သူက ပါလာတဲ့ အပိုဘီးနဲ႔ လဲဖုိ႔အတြက္ ေပါက္သြားတဲ့ ဘီးကို ျဖဳတ္ေနတုန္းက သားျဖစ္သူက အပိုဘီးက ေလေတြကို ေလွ်ာ့ပစ္ပါေလေရာ။ အေဖက `သား၊ ေလေတြကို မေလွ်ာ့ရဘူးေလ´ လုိ႔ ေျပာေပမယ့္ သားက `ေလွ်ာ့မွာပဲ´ ဆုိၿပီး ေလွ်ာ့ၿမဲေလွ်ာ့ေနပါသတဲ့။

ဘယ္လိုမွ ေျပာမရတဲ့ အဆုံးမွာ အေဖက `ကဲ၊ ဒါဆုိလဲ ငါ့သားစိတ္တိုင္းက် ေလွ်ာ့ကြာ´ဆိုၿပီး ခပ္ၿပဳံးၿပဳံးနဲ႔ သားလုပ္သမွ်ကို ထုိင္ၾကည့္ေနပါသတဲ့။ သားက ေလေတြကို အကုန္ကုန္ေအာင္ ေလွ်ာ့ၿပီးတဲ့အထိေပါ့။ ေလေတြ ကုန္သြားတဲ့ အခါမွာေတာ့ `ကဲ၊ သား၊ ေက်နပ္ၿပီမွတ္လား၊ အခုသားေလေတြ ေလွ်ာ့ပစ္လုိက္တဲ့ အတြက္ ေဖေဖတို႔မွာ အပိုဘီးမရိွေတာ့ဘူး၊ ကားလဲ ေမာင္းလို႔ မရေတာ့ဘူး၊ အဲဒီေတာ့ သားနဲ႔ေဖေဖ လမ္းပဲေလွ်ာက္ၾကတာေပါ့´ ဆိုၿပီး က်န္တဲ့ခရီးကို လမ္းပဲေလွ်ာက္ၾကပါသတဲ့။ အဲဒီေနာက္ပုိင္းမွာ အဲဒီကေလးဟာ မိဘစကားကို တသက္လုံး နားေထာင္သြားပါတယ္တဲ့။ ကေလးကို မရိုက္ပဲ လက္ေတြ႔က်က် ဆုံးမသြားတာကို ေျပာခ်င္တဲ့ ပုံျပင္ေလးပါ။

ေနာက္တခုက သူတို႔လူမ်ိဳးေတြက ဥပေဒေၾကာင့္ပဲလား၊ ဒီလိုေနထိုင္မႈ စနစ္မွာယဥ္ပါးသြားလုိ႔ပဲလား မသိပါဘူး။ ကေလးကို မရိုက္ၾကပါဘူး။ ဒဏ္ေပးတဲ့နည္းကို သုံးၿပီး မိမိလုိရာ ပုံသြင္းတာမ်ိဳးပဲ ရိွပါတယ္။ ဥပမာ ကေလးက တီဗီြၾကိဳက္တတ္ရင္ တကယ္လို႔ သူအျပစ္တခုခုလုပ္ရင္ တီဗီြ ၾကည့္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္လိုက္တာမ်ိဳး၊ ကစားကြင္းကို လိုက္မပို႔တဲ့ ဒဏ္ခတ္တာမ်ိဳးေလးေတြကို သုံးပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ေရႊေတြကေတာ့ ကေလးတင္ပါးကို ခပ္စပ္စပ္ကေလး ရုိက္ၿပီး ဆုံးမရတာကို ပိုၿပီး အရသာေတြ႔တတ္ၾကပါတယ္။

တေန႔က တီဗီြ အစီအစဥ္မွာ American Funniest Videos အစီအစဥ္လာပါတယ္။ သဘာ၀က်က် ဟာသေတြကို ျပတဲ့ အစီအစဥ္ပါ။ သဘာ၀လဲက်၊ ဟာသလဲ အျဖစ္ဆုံးကို ဆုေပးပါတယ္။ အပတ္စဥ္ဆုကေတာ့ ေဒၚလာ တေသာင္းေပးပါတယ္။ ေဒၚလာတေသာင္းဆု ရၿပီးသူေတြကိုမွ ေနာက္ထပ္တခါ ထုတ္ႏႈတ္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေဒၚလာတသိန္းဆု ေပးပါေသးတယ္။ အဲဒီေန႔က ေဒၚလာတသိန္းတန္ ရယ္ရႊင္စရာ ဗီဒီယုိကို ေရြးပါတယ္။

အဲဒီေန႔က ေဒၚလာတသိန္းရသြားတဲ့ ဗီဒီယုိကို ေပးပို႔တဲ့ မိသားစုကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ဂ်ီက်တတ္တဲ့ သားငယ္ရဲ့ မိဘေတြပါ။ အဲဒီ သားငယ္ေလး ဂ်ီက်ပုံက သူ႔ကို မိဘေတြက ျမင္ေလာက္တဲ့ ေနရာကို ေနာက္က လိုက္ေခ်ာင္း၊ ၿပီးရင္ ၾကမ္းျပင္မွာ လူးလိမ့္ငိုျပပါတယ္။ မိဘေတြက မေခ်ာ့ပဲ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး တျခားအခန္းကို အသာေလး ထြက္သြားရင္ သူက အငိုတိတ္ၿပီး အေနာက္ကေန လိုက္လာပါတယ္။ ၿပီးရင္ မိဘေတြ ရိွမရိွ ေခ်ာင္းၾကည့္ၿပီး ၾကမ္းေပၚလူးလိမ့္ ငိုျပန္ပါတယ္။ အဲဒါကို မိဘေတြက စိတ္မဆိုးပဲ ေပ်ာ္စရာအျဖစ္ ဗီဒီယုိ ရုိက္ထားၿပီး အဲဒီ အစီအစဥ္ကို ပို႔လုိက္ေတာ့ ေဒၚလာတသိန္းတန္ ဆုကို ရသြားပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ကေလးေတြရဲ့ အေတြးအာရုံဟာ အင္မတန္ ႏုနယ္လွပါတယ္။ ရိုက္ႏွက္ခံရတဲ့ ကေလးတေယာက္ဟာ သိမ္ေမြ႔တဲ့ စိတ္ထားကို ပိုင္ဆုိင္ဖို႔ ေတာ္ေတာ္ခဲယဥ္းသြားပါတယ္။ ေပါက္ကြဲလိုမႈ၊ သည္းခံစိတ္ အားနည္းမႈတို႔ကသာ အရြယ္ေရာက္လာေလေလ ပိုမိုမ်ားလာေလေလ ျဖစ္လာပါတယ္။ အရြယ္ေရာက္လာတဲ့ လူငယ္တေယာက္ရဲ့ ရြယ္တူေတြအၾကားမွာ ဂုဏ္ခ်င္ယူစရာ စကားတခြန္းက `ငါငယ္ငယ္က တခါမွ အရိုက္မခံရဖူးဘူး´ ဆိုတဲ့ စကားပါ။ က်ေနာ္ကေတာ့ အဲဒီ အခြင့္အေရး ဆုံးရႈံးခဲ့ပါတယ္။

ဥပေဒက ကေလးမရိုက္ရ သတ္မွတ္ထားေပမယ့္လဲ သူတပါးႏိုင္ငံမွာ ေနရတာ အသားမက်ေသးလုိ႔ပဲလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ရိုက္ၿပီးဆုံးမတာကိုမွ အရသာေတြ႔ေနလား မသိတဲ့ သူငယ္ခ်င္းကို ၾကည့္ၿပီး စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္နဲ႔ ဒီစာကို ေရးမိပါရဲ့။

ကလိုေစးထူး

Tuesday, January 16, 2007

ျမန္မာ့ေျခစြမ္း.. ဘယ္ကိုလႊမ္း..

ျမန္မာ- ဖိလစ္ပုိင္ သေရက်၊ အုပ္စုပြဲမွထြက္
အဲဒါကေတာ့ ျမန္မာျမဴးဇစ္ ၀က္ဘ္ဆိုက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အာဆီယံ ခ်န္ပီယံရွစ္ ၿပိဳင္ပြဲသတင္းပါ။ အဲဒီပြဲကို မၾကည့္လိုက္ရေပမယ့္ ဂိုးမရိွ သေရဆိုတဲ့ ရလဒ္ကို မယုံၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပဲ အ့ံအားသင့္ေနမိပါတယ္။ သြားျပန္ၿပီေပါ့ ျမန္မာေဘာလုံးအသင္း၊ ရႈံးပြဲမရိွ (သို႔ေသာ္) ႏိုင္ပြဲနတၳိ၊ သုံးပြဲကစား သုံးပြဲသေရနဲ႔ အုပ္စုကေန လွည့္ျပန္ခဲ့ရျပန္ပါၿပီ။

က်ေနာ္က ေဘာလုံးကို အျဖစ္ရိွေအာင္ ေလာက္ေလာက္လားလား မကန္တတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္ ေဘာလုံး ကစားတာကို ကြင္းေဘးက လုိက္ၾကည့္ဖူးတဲ့ ေဖေဖက က်ေနာ့္ကို `ေဘာလုံးသာ မကန္တတ္တာ၊ လူေတာ့ ခ်တတ္တဲ့ေကာင္´ လုိ႔ ေထာမနာျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဘာလုံးပြဲမ်ားကိုေတာ့ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခဳိက္ကို အားေပးတတ္ပါတယ္။ ေဘာလုံးပြဲၾကည့္ရမယ္ဆုိရင္ ထမင္းေမ့ ဟင္းေမ့ပါပဲ။

ျမန္မာ ေဘာလုံးအသင္းကို မွတ္မွတ္ထင္ထင္ စတင္သတိထားခဲ့မိတာကေတာ့ ၁၉၉၃ခုႏွစ္၊ (၁၇)ၾကိမ္ေျမာက္ အေရွ႔ေတာင္ အာရွအားကစား ၿပိဳင္ပြဲက ရလဒ္ေၾကာင့္ပါ။ အဲဒီၿပိဳင္ပြဲမွာ ျမန္မာ ေဘာလုံးအသင္းဟာ အၾကိဳဗိုလ္လုပြဲ မွာ စင္ကာပူအသင္းကို ႏွစ္ဂိုး တဂိုးနဲ႔ အႏိုင္ရရိွခဲ့ပါတယ္။ ဗိုလ္လုပြဲမွာေတာ့ ထိုင္းအသင္းနဲ႔ အၾကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီးမွ ေလးဂိုး သုံးဂိုးနဲ႔ အေရးနိမ့္ခဲ့လို႔ ဒုတိယ ေငြတံဆိပ္ ရရိွခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီၿပိဳင္ပြဲ ရလဒ္ဟာ ၿပိဳင္တုိင္းရႈံးတာ ၾကာခဲ့တဲ့ ျမန္မာေဘာလုံးအသင္းကို ျမန္မာျပည္သူေတြ အားလုံး အာရုံစိုက္ အားေပးမိလာေစခဲ့ပါတယ္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ (၁၈)ၾကိမ္ေျမာက္ အေရွ႔ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ ျမန္မာေဘာလုံးအသင္းဟာ သူ႔ပရိသတ္ကို ရသေပါင္းစုံ ေပးခဲ့ပါတယ္။ အားလုံးကလဲ အဲဒီႏွစ္မွာ ျမန္မာ ေဘာလုံးအသင္းကို ေရႊတံဆိပ္ဆု ခန္႔မွန္းခဲ့ပါတယ္။ အဖြင့္ပြဲစဥ္မွာ ဖိလစ္ပုိင္ကို ေလးဂိုး တဂိုးနဲ႔ ႏိုင္ပါတယ္။ စင္ကာပူကို ေလးဂိုး ဂိုးမရိွနဲ႔ ရႈံးပါတယ္။ ဘရူႏိုင္းကို သုံးဂိုး ဂိုးမရိွနဲ႔ ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ဆုံးပြဲစဥ္မွာ လာအုိကို ခက္ခက္ခဲခဲနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားၿပီးမွ ကိုၾကည္လြင္ရဲ့ တလုံးတည္းေသာ ပယ္နယ္တီဂိုးနဲ႔ အႏိုင္ရၿပီး အုပ္စု ပထမနဲ႔ အၾကိဳဗိုလ္လုပြဲကို တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အၾကိဳဗိုလ္လုပြဲမွာ ဗီယက္နမ္နဲ႔ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါတယ္။ အဖြင့္ဦးေဆာင္ဂိုး သြင္းခဲ့တာလဲ ျမန္မာပါပဲ။ တဂိုးစီ သေရက်ေနတဲ့အခ်ိန္ ပြဲၿပီးဖို႔လဲ သိပ္မလိုေသးတဲ့ အခ်ိန္မွာ ပြဲရဲ့ အေျဖကိုေျပာင္းပစ္လိုက္တဲ့ အျဖစ္အပ်က္တခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဗီယက္နမ္ေရွ႔တန္း ကစားသမားတဦးဟာ ဂိုးရဖုိ႔အတြက္ ေျခစုံပစ္၀င္ ကန္တာေၾကာင့္ ျမန္မာ ဂိုးသမား ေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဟာ အေတာ္ အထိနာသြားပါတယ္။ ေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္က ေဘာလုံးကို မိမိရရၾကီး မိၿပီးခါမွ ေဘာလုံးကို ပိုက္ၿပီး လဲေနတဲ့ ဗီယက္နမ္ ေဘာလုံးသမားကို ေျခေထာက္နဲ႔ အသားလြတ္ ျပန္ကန္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ တိုက္ရိုက္ အနီကဒ္နဲ႔ ထြက္ရပါတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ အခ်ိန္ပိုကစားၾကေတာ့လဲ ျမန္မာေနာက္တန္း ကစားသမား ေအးႏိုင္ကို ႏွစ္၀ါ တနီနဲ႔ ထုတ္ပယ္ခံရျပန္တာေၾကာင့္ ႏွစ္ေယာက္ေလ်ာ့သြားတဲ့ ျမန္မာတို႔ ဗီယက္နမ္ကို ဂိုးေပးလိုက္ရပါေတာ့တယ္။ ျမန္မာတႏိုင္ငံလုံးက တီဗီြေရွ႔မွာ ျမန္မာအသင္းကို တခဲနက္ အားေပးခဲ့တဲ့ ပရိသတ္ၾကီး ၿငိမ္က်သြားပါတယ္။ တတိယလုပြဲက်ေတာ့လဲ စင္ကာပူကို တဂိုး ဂိုးမရိွနဲ႔ ထပ္မံအေရးနိမ့္ခဲ့ၿပီးေတာ့ စတုတၳနဲ႔သာ ႏွစ္သိမ့္ အိမ္ျပန္ခဲ့ရပါတယ္။ ေျခစြမ္းျပခဲ့တဲ့ ေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ကေတာ့ မိုင္းျဖတ္ကုိ ႏွစ္ႏွစ္တာ မဲဇာအပို႔ခံလိုက္ရပါတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ပဲ ျမန္မာေဘာလုံးအသင္းဟာ ေနာက္ပုိင္းၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ဒုံရင္းအတိုင္းပဲ ရႈံးပြဲသံသရာ လည္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ျမန္မာအားကစား ကမၻာကိုလႊမ္းေစရမည္လုိ႔ ခပ္တည္တည္နဲ႔ ဟိုအစိမ္းေရာင္ လူၾကီးေတြ ဖိန္႔ခဲ့တာလဲ အေရွ႔ေတာင္အာရွမွာတင္ စုံးစုံးျမဳပ္ခဲ့ပါတယ္။ တခါမ်ားဆုိရင္ ထုိင္းေဘာလုံးသမားက ျမန္မာေဘာလုံးသမားကို လွ်ာထုတ္ေလွာင္ေျပာင္ျပၿပီး မထီတရီ ကစားခဲ့တာကိုေတာင္ ေတြ႔ခဲ့ဖူးပါတယ္။ အဲဒီပြဲမွာ ျမန္မာက ထုိင္းကို ခုႏွစ္ဂိုး ဂိုးမရိွနဲ႔ ရႈံးခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ အရႈံးသံသရာလည္ေနခဲ့တဲ့ ျမန္မာေဘာလုံးအသင္းကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၄ခုႏွစ္၊ တိုင္းဂါးဖလားပြဲမွာေတာ့ ပရိသတ္က ျပန္သတိထား မိလာျပန္ရပါတယ္။ အဖြင့္ပြဲစဥ္မွာ ဖိလစ္ပုိင္ကို တဂုိးတည္းနဲ႔ ႏိုင္လုိ႔ စိတ္ပ်က္ခ်င္ေနတဲ့ ပရိသတ္ေတြ အ့ံအားသင့္ေအာင္ ထုိင္းကို တဂိုးစီ သေရကစားၿပီး မေလးရွားကို တဂိုး ဂိုးမရိွနဲ႔ ႏိုင္ပစ္လိုက္ေတာ့ ျမန္မာကန္တဲ့ ပြဲေတြမွာ တီဗီြေရွ႔ကို လူေတြအုံလာပါတယ္။ အုပ္စုေနာက္ဆုံးပြဲမွာ အေရွ႔တီေမာကို သုံးဂိုး တဂိုးနဲ႔ ႏိုင္ၿပီး အုပ္စုပထမ၊ ထုိင္းကေတာ့ အုပ္စုကေနလွည့္ျပန္ေပါ့။

အၾကိဳဗိုလ္လုပြဲမွာ စင္ကာပူနဲ႔ေတြ႔ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အိမ္ကြင္း အေ၀းကြင္း ႏွစ္ေက်ာ့ကန္ရမွာပါ။ စင္ကာပူမွာ တပြဲ၊ ျမန္မာျပည္မွာ တပြဲေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အဲဒီပြဲကို လက္ခံက်င္းပဖုိ႔ အဆင့္မီတဲ့ ကြင္းမရိွလုိ႔ဆုိၿပီး က်င္းပခြင့္ မရခဲ့ပါဘူး။ အဓိက ေထာက္ျပတာကေတာ့ လုံၿခံဳေရးနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးပါ။ တျခားႏိုင္ငံေတြမွာ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ေထာင့္ကန္ေဘာကန္ၿပီး ဘယ္အခ်ိန္မွာေတာ့ ေဘးထြက္ေဘာျဖစ္သြားပါတယ္ ဆုိတာက အစ ကြင္းေဘးက ကြန္ျပဴတာေတြကို သုံးၿပီး အင္တာနက္ကတဆင့္ တိုက္ရိုက္သတင္းပို႔ႏိုင္ေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ဘယ္ကြင္းကမွ အဲဒီလိုမ်ိဳး အေထာက္အပ့ံေတြ မေပးႏိုင္ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ႔ပဲ ျမန္မာေဘာလုံးအသင္းဟာ မေလးရွားကြင္းကိုပဲ အိမ္ကြင္းအမွတ္နဲ႔ ကစားခဲ့ရပါတယ္။

မေလးရွာမွာ ပထမအေက်ာ့ ကစားေတာ့ ျမန္မာက သုံးဂိုး ေလးဂိုးနဲ႔ အေရးနိမ့္ပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ ဒုတိယအေက်ာ့ကို စင္ကာပူမွာ ကစားၾကပါတယ္။ အဲဒီပြဲကေတာ့ ျမန္မာ့စိတ္ဓာတ္ကို အပီျပတဲ့ပြဲလို႔ ခပ္ရြဲ႔ရြဲ႔ေလး ေျပာခ်င္တဲ့ ပြဲပါပဲ။ ႏွစ္ဂိုးအသာနဲ႔ ဦးေဆာင္ေနၿပီးကာမွ ၇၄ မိနစ္မွာ စင္ကာပူက ႏိုအလန္ရွားက ေခ်ပဂိုး တဂိုးသြင္းခဲ့ပါတယ္။ ၈၈ မိနစ္အေရာက္မွာ ျမန္မာအသင္းက စင္ကာပူကို ပယ္နယ္တီ ကန္ခြင့္ေပးရပါတယ္။ ေနာက္တန္း ကစားသမား ေဇာ္လင္းထြန္း(၂)ကို ထုတ္ပစ္တဲ့ အျပင္ ပယ္နယ္တီကန္ခြင့္ပါ ေပးတဲ့ ဒိုင္လူၾကီး ၀ိုင္း၀န္းေစာဒက တက္ၾကတဲ့ ျမန္မာေဘာလုံးသမားေတြထဲက မိုးေက်ာ္သူက ေဒါသတၾကီးနဲ႔ ကြင္းရဲ့ ျမက္ခင္းျပင္ေတြကို ကန္ေက်ာက္ေနတဲ့ အတြက္ ဒိုင္က အနီကဒ္နဲ႔ ထုတ္ပစ္လိုက္ျပန္ပါတယ္။

ပြဲခ်ိန္ေစ့လုိ႔ အခ်ိန္ပို ဆက္ကန္ရေတာ့လဲ ျမန္မာနဲ႔ စင္ကာပူ ေဘာလုံးသမားေတြဟာ မၾကာခဏဆိုသလို ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အခ်ိန္ပုိ ကိုးမိနစ္မွာ ျမန္မာေရွ႔တန္းလူ ေဇာ္ပိုင္ကို ႏွစ္၀ါ တနီနဲ႔ ထုတ္အၿပီးမွာေတာ့ ျမန္မာေဘာလုံးသမားေတြဟာ ပြဲႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မဲ့သြားပါေတာ့တယ္။ ကြင္းေဘးက ျမန္မာအရန္ဂိုးသမား ထြန္းထြန္းလင္းက ကြင္းထဲက စင္ကာပူေဘာလုံးသမားကို ေရသန္႔ဘူးနဲ႔ ေပါက္ပါတယ္။ ဒုိင္ေတြက ကြင္းထဲကထြက္ခြာေစတဲ့ အခါမွာေတာ့ သူ႔ကို ေလွာင္ေျပာင္ေနတဲ့ စင္ကာပူ ပရိသတ္ေတြကို ခါးကို မဖြယ္မရာနဲ႔ သုံးေလးၾကိမ္ေလာက္ ေကာ့ျပၿပီး ကြင္းထဲက ထြက္သြားပါတယ္။ ထုံးစံအတုိင္း အဲဒီပြဲလဲ ရႈံးရျပန္တာပါပဲ။ နာမည္လဲ ပ်က္ေပါ့။ ျမန္မာေတြ စည္းကမ္းမရိွလို႔ ရႈံးရပါတယ္ဆိုၿပီး စင္ကာပူနဲ႔ ထုိင္းႏိုင္ငံထုတ္ သတင္းစာေတြက ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

တေလာက မာေဒးကားဖလား ျပဳိင္ပြဲမွာ ျမန္မာ ဗိုလ္စြဲခဲ့ပါတယ္။ ပြဲစဥ္ေတြကို ဒီကိုေရာက္ေနတဲ့အတြက္ တပြဲမွ မၾကည့္လိုက္ရေပမယ့္ ထုိင္း၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား စတဲ့ ၿပိဳင္ဘက္ေတြအၾကား ဗိုလ္စြဲခဲ့တာဆုိေတာ့ ျမန္မာေဘာလုံး ဟုတ္သလိုလုိ ရိွလာပလားလို႔ ထင္မိျပန္ပါတယ္။ အခုလဲ အာဆီယံခ်န္ပီယံရွစ္ပါတဲ့။ ပထမႏွစ္ပြဲမွာ ထုိင္းနဲ႔ မေလးရွားတုိ႔ကို သေရ က်ခဲ့ေတာ့ အေတာ္ ေက်နပ္စရာပါပဲ။ အခုေတာ့ ဖိလစ္ပုိင္လို အသင္းမ်ိဳးကိုပါ သေရထပ္က်ျပန္ပါသတဲ့။ သြားျပန္ၿပီေပါ့ တပြဲ။ ထြက္ျပန္ေပါ့ အုပ္စုကေန။

ျမန္မာေဘာလုံးအသင္းကို က်ေနာ္ သတိထားမိတာ တခုရိွပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ အင္မတန္ ျပႆနာမ်ားတာပါ။ ရႈံးလာရင္ ပုိဆုိးပါတယ္။ သည္းခံႏိုင္စြမ္းအားလဲ ေတာ္ေတာ္နည္းပါတယ္။ တဖက္ အသင္းက လူက နည္းနည္းေလး လူခ်ရင္ ပိုခ်ခ်င္ပါတယ္။ တကယ္တမ္း ျပစ္ဒဏ္ထိေတာ့လဲ ျမန္မာကပဲ ပုိထိပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့လဲ ဒိုင္ညစ္လို႔၊ နည္းျပလူထုတ္မွားလုိ႔ ဘာျဖစ္လို႔၊ ညာျဖစ္လုိ႔ ဆုိတာေတြနဲ႔ပဲ ၿပီးသြားပါတယ္။ ျမန္မာေဘာလုံးသမားေတြရဲ့ တကယ့္တကယ္တမ္း စိတ္အေျခအေနကိုေတာ့ ဘယ္သူမွ ေသေသခ်ာခ်ာ သုံးသပ္ေရးသားတာ မေတြ႔ရဖူးေသးပါဘူး။ ျပည္တြင္းပြဲတခ်ိဳ႔မွာဆုိရင္ ပြဲအၿပီးမွာ ဒိုင္လူၾကီးကို လက္သီးနဲ႔ လိုက္ထုိးတဲ့လူေတာင္ ရိွပါသတဲ့။ ဘာျဖစ္လို႔ပါလိမ့္ဆုိတာ တကယ္ကို စဥ္းစားလုိ႔ မရပါဘူး။

အဲဒီလိုနဲ႔ပဲ ရႈံးၿပီးရင္းရႈံး က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာေဘာလုံး အသင္းဟာ အခုလဲ ေအာင္ျမင္စြာ တပ္ေခါက္ျပန္ခဲ့ရျပန္ပါၿပီ။ အခုၿပိဳင္ပြဲမွာေရာ ဘယ္သူေတြက ဘယ္သူေတြနဲ႔ ရန္ျဖစ္ခဲ့ျပန္ေသးပါလိမ့္။ ဒိုင္ကညစ္တာမ်ားလား၊ နည္းျပ ကိုဆန္း၀င္းကပဲ လူထုတ္ပုံမွားျပန္ေလေရာ့သလား၊ ႏုိင္ငံျခားနည္းျပ မငွားလုိ႔ မႏိုင္ရတာမ်ားလား၊ MFF ၀က္ဆိုက္ကို ဖြင့္ၾကည့္ေတာ့ ျမန္မာေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ုဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ေဇာ္က စပ္ၿဖီးၿဖီးနဲ႔ တခုခုကို ေမာ့ၾကည့္ေနပါတယ္။ အင္း.. သူေမာ့ၾကည့္တာ `ျမန္မာ့အားကစား ကမၻာကို လႊမ္းေစရမည္´ ဆိုတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားလားမသိ …..။

ကလိုေစးထူး

Monday, January 15, 2007

က်ေနာ္ႏွင့္ ထမိန္(ထဘီ)မ်ား...

ဒီတခါ တင္ျပခ်င္တာကေတာ့ ဧရာ၀တီအင္တာနက္ မဂၢဇင္းနဲ႔၊ ျမန္မာျပည္ ျပင္ပ အမ်ိဳးသမီးစာေစာင္မ်ားမွာ ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးတဲ့ က်ေနာ့္ရဲ့ ေနာက္ထပ္ ေဆာင္းပါးတပုဒ္ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ က်ေနာ့္ရဲ့ ပထမဦးဆုံးေသာ အင္တာနက္ေဆာင္းပါးပါ။

ဒီေဆာင္းပါးမွာ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ထဘီဆိုတဲ့ သတ္ပုံကို သုံးစြဲဖုိ႔ မႏွစ္သက္တာေၾကာင့္ ထမိန္လို႔ပဲ အသံထြက္အတိုင္း အားရပါးရၾကီး သုံးထားပါတယ္။ ဖတ္ၿပီး ေ၀ဖန္ေပးၾကပါအုံးခင္ဗ်ာ။ ေဆာင္းပါး ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အခ်ိန္တုန္းကေတာ့ တခ်ိဳ႔ အမ်ိဳးသား သူငယ္ခ်င္းေတြက က်ေနာ့္ကို ေကာင္းေကာင္းၾကီး ေမတၱာပို႔ခဲ့ပါေသးတယ္။

က်ေနာ္ႏွင့္ ထမိန္(ထဘီ) မ်ား..

သတၱေလာက ကမၻာႀကီး၌ ရိွၾကေသာ သတၱ၀ါအားလုံးတြင္ `လူ´ဟူသည့္ သတၱ၀ါသည္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ ဉာဏ္အရာတြင္ အျခားေသာ သတၱ၀ါမ်ားထက္ သာသေလာက္ ျပႆနာမ်ားရာတြင္လည္း မည္သည့္သတၱ၀ါမွ လူသတၱ၀ါကို မမွီႏိုင္ေပ။ နယ္ေျမျပႆနာ၊ အာဏာလုယူမႈျပႆနာ၊ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားမႈ ျပႆနာမွသည္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ခြဲျခားေသာ ျပႆနာ၊ မ်ိဳးရိုးအနိမ့္အျမင့္ ခြဲျခားမႈျပႆနာႏွင့္ လိင္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ျပႆနာဟူ၍ မ်ားျပားလွစြာေသာ ျပႆနာေပါင္းစုံတုိ႔သည္ လူ႔ေလာကႀကီးတြင္ ဗီလိန္ဇာတ္ေကာင္ တေကာင္ႏွယ္ မပါမၿပီး ပါ၀င္ေနရသည္။ အခ်ိဳ႔ေသာ ျပႆနာမ်ားသည္ ေျဖရွင္းရန္ လြယ္ကူသည္။ ေျဖရွင္းရန္ ခက္ခဲေသာ ျပႆနာအခ်ိဳ႔ကိုပင္ လူသားတုိ႔၏ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ စြမ္းအားတိုးတက္လာမႈအေပၚ မူတည္ကာ ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့သည္မ်ား ေျမာက္ျမားစြာရိွခဲ့၏။

ဥပမာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႔တြင္ ႏွစ္ေပါင္းကာလရွည္ၾကာစြာ တည္ရိွခဲ့ေသာ သက္ဦးဆံပုိင္ ဘုရင္စနစ္မွ ဒီမုိကေရစီ စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ က်င့္သုံးလာႏိုင္မႈ၊ ဆိုး၀ါးလွေသာ ကၽြန္စနစ္အား ဖ်က္သိမ္းပစ္ႏိုင္မႈ၊ မႏွစ္ျမိဳ႔ဖြယ္ေကာင္းလွေသာ လူျဖဴ၊လူမည္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအား ေခ်ဖ်က္ပစ္ႏိုင္မႈ စသည္ စသည္တုိ႔သည္ လူသားတို႔၏ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ စြမ္းအား ျမင့္မားလာမႈတုိ႔ကို ျပသေနသည့္ အခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ဤမွ်ခက္ခဲေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ေသာ လူသားမ်ားအၾကားတြင္ တခါတရံ သတိမျပဳမိၾကေသာ္လည္း သတိထားသင့္ေသာ ျပႆနာမ်ားစြာ ရိွေနေပေသးသည္။ အခ်ိဳ႔ေသာ ျပႆနာကိစၥမ်ားသည္ သာမန္အားျဖင့္ အေရးမၾကီးဟု ထင္ေကာင္းထင္ႏိုင္စရာ ရိွေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲ တုိးတက္လာေသာ ယေန႔ကမၻာၾကီးတြင္ မရိွသင့္၊ မျဖစ္ထုိက္ေသာ အရာမ်ားျဖစ္၏။ ရိွေနရင္လည္း ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳးေပးႏိုင္မႈက ပိုမ်ားေနေပဦးမည္ ျဖစ္သည္။

`ေရွးထုံးလည္း မပယ္ႏွင့္၊ ေစ်းသုံးလည္းမၾကြယ္ႏွင့္´ ဟူေသာ ျမန္မာစကားပုံ တခုရိွ၏။ ေစ်းသုံးၾကြယ္လွ်င္ ၀င္ေငြႏွင့္ ထြက္ေငြမညီမွ်မႈေၾကာင့္ အခက္အခဲ ျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္ ေစ်းသုံးမၾကြယ္ႏွင့္ ဟူေသာစကားသည္ အျပည့္အ၀ မွန္ကန္ေသာ္လည္း ယေန႔ေခတ္ကာလႏွင့္ မကိုက္ညီ၊ မဆီေလ်ာ္ေတာ့ေသာ အခ်ိဳ႔ ေရွးထုံးမ်ားကေတာ့ျဖင့္ မပယ္မျဖစ္ ပယ္ဖုိ႔ေကာင္းၿပီဟု က်ေနာ္ထင္ျမင္မိပါသည္။

မၾကာေသးခင္က ဖတ္ရွဳမိခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးစာေစာင္တခုတြင္ `မခင္ႏွင္းဆီရဲ့ ဟိုအကိုၾကီးသို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ´ ဟူေသာ ေဆာင္းပါးတပုဒ္အား ဖတ္ရွဳခဲ့ရသည္။ တင္ျပပုံ အနည္းငယ္ အားနည္းသေယာင္ရိွေသာ္လည္း ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သည္ကို သူ႔အျမင္အတုိင္း ေဆာင္းပါးရွင္က ရိုးရိုးရွင္းရွင္းပင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏွစ္သက္စရာ ေဆာင္းပါးတပုဒ္ဟု က်ေနာ္ထင္မိသည္။ သုိ႔ေသာ္ တခ်ိဳ႔ေသာ က်ေနာ့္မိတ္ေဆြ အမ်ိဳးသား လူငယ္မ်ားအၾကားတြင္မူ မည္သုိ႔မည္ပုံ နားလည္မႈလြဲသည္ မသိ၊ အနည္းငယ္ ေ၀ဖန္သံမ်ား ၾကားေနရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မတူညီေသာ ဘက္ႏွစ္ဘက္အၾကားတြင္ က်ေနာ္၏ စဥ္းစားထင္ျမင္ပုံကို တင္ျပလုိပါသည္။

အရိုးသားဆုံး ၀န္ခံရလွ်င္ က်ေနာ္ေလ့လာဖတ္ရွဳခဲ့ရေသာ မည္သည့္ေက်ာင္းစာ၊ မည္သည့္ ျပင္ပစာေပမ်ားတြင္မွ မိန္းမထမိန္ကို ကိုင္မိ၊ထိမိေသာ ေယာက်္ားမ်ား ဘုန္းခံနိမ့္တတ္သည္ဟူ၍ မေလ့လာ၊ မသင္ၾကားခဲ့ရဖူးပါ။ (သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႔ေသာ ဒ႑ာရီ၊ ပုံျပင္မ်ားတြင္ေတာ့ ခၽြင္းခ်က္အားျဖင့္ ရိွေသာ္လည္း တိက်ခိုင္မာေသာ အေထာက္အထားအေနျဖင့္ေတာ့ မည္သည့္စာအုပ္မ်ားကမွ ထုိသို႔ မေဖာ္ျပထားပါ။) က်ေနာ့္မိဘမ်ားကလည္း ထုိသုိ႔ မညႊန္ျပခဲ့ၾကပါ။ သို႔ေသာ္ က်ေနာ္တုိ႔ က်င္လည္ခဲ့ရေသာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္မူ ထုိသုိ႔ေသာ ေျပာသံဆိုသံမ်ား ၾကားခဲ့ဖူးပါသည္။

`ဟဲ့ေကာင္ေလး၊ ဘုန္းေတြကံေတြ နိမ့္ကုန္အုံးမယ္၊ ထမိန္တန္းေအာက္က မသြားနဲ႔ေလ´ ဟူသည္မွာ က်ေနာ္ငယ္စဥ္က မၾကာခဏ ၾကားခဲ့ဖူးေသာ အသံျဖစ္ၿပီး ယေန႔ထက္တုိင္ပင္ တည္ရိွေနေသးေသာ စကားသံ ျဖစ္ပါသည္။ အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ အမ်ားစုေသာ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ဒီအတုိင္းပင္ ေခါင္းထဲရိုက္သြင္းလိုက္သလို စြဲမွတ္သြားၾကပါသည္။

ရွင္ေမြ႔ႏြန္းႏွင့္ မင္းနႏၵာ ဇာတ္ေတာ္ကိုဖတ္ၿပီးမွ သူ႔ဇနီးသည္ကို သူ႔ညာဘက္လက္ေမာင္းေပၚ အအိပ္မခံေတာ့ဘူးဟု ဆိုလာဖူးေသာ ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္ သူငယ္ခ်င္းတေယာက္ကိုလည္း က်ေနာ္ႀကဳံခဲ့ရဖူးပါသည္။ ဘာေၾကာင့္လဲဟု ျပန္ေမးေသာအခါတြင္ သူက `ေယာက္်ားတုိ႔ဘုန္း၊ လက္ရုံးတဲ့ကြ၊ ညာလက္ရုံးမွာ ေယာက္်ားေတြရဲ့ ဘုန္းကံရိွတယ္´ဟု ျပန္ေျဖပါသည္။

ဘုန္းကံ ဟူသည္ကို `မရိွ´ဟု က်ေနာ္မဆိုလိုပါ။ ျမင့္ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ႀကံသူ မည္သည့္ေယာက္်ား၊ မိန္းမမဟူ ဘုန္းကံရိွႏိုင္ပါသည္။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ သိဒၶတၳမင္းသားတြင္ ဘုန္းကံရိွသလို ရဟန္းအမ ၀ိသာခါတြင္လည္း ဘုန္းကံရိွပါသည္။ ဘုန္းကံ ရိွျခင္း၊ မရိွျခင္းဟူသည္မွာ မိမိ၏ က်င့္ႀကံလုပ္ကိုင္ေသာ အမူအက်င့္၊ ကုိယ္က်င့္တရားေပၚတြက္ မူတည္သည္ဟု က်ေနာ္ ထင္ျမင္ပါသည္။

`ဘုန္းကံ´ဟူသည့္ စကားရပ္၏ အဓိပၸာယ္ကိုက `ျမင့္ျမတ္ျခင္း´ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္ ျဖစ္ရာ ျမင့္ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ႀကံသူ မည္သည့္ေယာက္်ား၊ မိန္းမျဖစ္ေစ ဘုန္းကံရိွမည္ ျဖစ္ရာ ေယာက္်ားမ်ားမွ ဘုန္းကံ ရိွသည္၊ ေယာက္်ားမ်ားက မိန္းမမ်ားထက္ ဘုန္းကံျမင့္သည္ဟူေသာ အယူအဆမ်ားမွာ ရာဇ၀င္ထဲမွာ ထားခဲ့သင့္ၿပီျဖစ္ေသာ အယူအဆမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

က်ေနာ္ စဥ္းစားမိသည့္ အရာတခု ရိွပါသည္။ က်ေနာ္တို႔ ေယာက္်ားေတြ မိန္းမထမိန္ေအာက္ ျဖတ္တိုင္းသာ ယုတ္ည့ံရေတာ့မည္ ဆုိလွ်င္ က်ေနာ္သည္ ယုတ္ည့ံေသာ လူတေယာက္ျဖစ္ေနၿပီေလာ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႏွစ္ထပ္ထက္ပိုျမင့္ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ က်ေနာ္က ေအာက္ထပ္တြင္ ရိွေနခ်ိန္တြင္ ထမိန္ေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ က်ေနာ့္ေခါင္းေပၚ အေပၚထပ္မ်ားတြင္ ဥဒဟို လႈပ္ရွားသြားလာ ေနၾကပါသည္။ ဒါဆုိရင္ က်ေနာ္က အလုိလို ယုတ္ည့ံရေတာ့မည္ေလာ၊ က်ေနာ္ မေျပာတတ္ေတာ့ပါ။

ထမိန္ကိုကိုင္တုိင္း ယုတ္ည့ံရေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ သူငယ္ခ်င္း အမ်ိဳးသမီး ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္အတူ ခရီးအတူတူ သြားခဲ့ရစဥ္အခါက ကူညီသယ္ေပးခဲ့ေသာ သူတို႔၏ ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ားအထဲမွ ထမိန္မ်ားက က်ေနာ့္ကို ယုတ္ည့ံေစေတာ့မည္ေလာ။ က်ေနာ္ကပင္ အေတြးတိမ္သလား မေျပာတတ္ပါ။ ထိုသုိ႔ေသာ အယူအဆမ်ားကို က်ေနာ္တဦးတည္း၏ အျမင္ကေတာ့ လက္မခံႏိုင္ပါ။

ေနာက္ထပ္အေတြးတခု တင္ျပခ်င္ပါေသးသည္။ အကယ္၍မ်ား စာဖတ္သူ အေနျဖင့္ ေယာက္်ားတေယာက္ ျဖစ္ခဲ့ညားအ့ံ၊ သင့္ေနာက္တြင္ သင့္အားေတြ႔ရာ သခ်ႌဳင္း ဓားမဆုိင္းသတ္မည့္ လူသတ္သမားမ်ားက လိုက္လာ၍ သင္ကလည္း အသက္လု၍ ေျပးေနရၿပီ ဆိုၾကပါစို႔။ ေျပးေနရင္းႏွင့္မ်ား အတန္ငယ္ျမင့္ေသာ ထမိန္တန္းတတန္းႏွင့္ ရုတ္တရက္တုိးၿပီ ဆိုပါစုိ႔။ ေရြးစရာလည္း လမ္းမရိွပါက သင္မည္သုိ႔ ျပဳလုပ္မည္နည္း။

`ငါသည္ ထမိန္တန္းေအာက္က ျဖတ္လွ်င္ ယုတ္ည့ံေပလိမ့္မည္၊ ဒါေၾကာင့္ ေက်ာ္ကို ေက်ာ္မွျဖစ္မည္´ ဟုမ်ား ေတြးႏိုင္မည္ေလာ၊ က်ေနာ္ဆိုရင္ေတာ့ က်ေနာ္၏အသက္ ေလာေလာဆည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ခုန္မေက်ာ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ၎ထမိန္တန္းေအာက္က ျဖတ္မွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ခုန္ေက်ာ္၍မ်ား မလြတ္ခဲ့လွ်င္ ေမွာက္လ်က္သားလဲၿပီး လူသတ္သမားက က်ေနာ့္အား သတ္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ ယင္းမွာ က်ေနာ္ လက္ေတြ႔က်က် စဥ္းစားၾကည့္မိေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

က်ေနာ္ ဤကဲ့သို႔ တင္ျပေနရျခင္းသည္ က်ေနာ္တုိ႔ ေယာက္်ားမ်ားအနက္မွ အခ်ိဳ႔ေသာ နားလည္မႈ လြဲသူမ်ားကို တည့္မတ္ေပးလိုေသာ သေဘာအရင္းခံသာ ျဖစ္ပါသည္။ သဘာ၀၏ ဖန္တီးေပးထားခ်က္အရ မိန္းမမ်ားတြင္ အာ၀နိကဒုကၡမ်ား ရိွသည္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ၀တ္ဆင္ေသာ အ၀တ္အစားခ်င္းအတူတူ ခြဲျခားဆက္ဆံ၍ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းျခင္းကို မသင့္ေလ်ာ္ဟု ထင္ျမင္ျခင္းသည္ က်ေနာ္၏ ပကတိအျမင္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ က်ေနာ္၏ ဘ၀အစသည္ က်ေနာ့္အေမ၏ ထမိန္ႏွင့္ မကင္းႏိုင္ခဲ့သည္က တေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ တခါ က်ေနာ့္ညီမ အငယ္ဆုံးအား ေမေမေမြးထုတ္ေသာအခ်ိန္တြင္ အၾကီးဆုံးသားျဖစ္သူ က်ေနာ္က က်ေနာ့္ေမေမ၏ မီးတြင္းမွ ထမိန္မ်ားကို ေက်ေက်နပ္နပ္ၾကီး ကိုင္တြယ္ေလွ်ာ္ဖြတ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ထိုသုိ႔ ထမိန္ကိုင္ခဲ့ရျခင္းကိုလည္း သူငယ္ခ်င္းမ်ားနွင့္ စကားစပ္မိတုိင္း `ငါက ငါ့အေမရဲ့ ထမိန္ကို ေကာင္းေကာင္း ေလွ်ာ္ေပးဖူးတယ္ကြ´ လို႔ ဂုဏ္ယူ ၀့ံၾကြားစြာ ေျပာခဲ့သည္ခ်ည္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ့္အေတြးထဲတြင္လည္း က်ေနာ့္ေမေမကို ထုိသုိ႔ ကူညီႏိုင္ခဲ့ျခင္းကို ယခုတိုင္ေအာင္ပင္ ေက်နပ္မဆုံးေအာင္ ခံစားေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္လည္း က်ေနာ့္ေမေမ၏ ထမိန္ကို ကိုင္တြယ္ေလွ်ာ္ဖြတ္ခြင့္ ရေသးလွ်င္ ေလွ်ာ္ဖြတ္ေပးအုံးမွာ ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ေခတ္ကာလသည္ လူျဖဴလူမည္းမေရြး၊ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးမေရြး၊ မိမိတို႔၏ ကမၻာေလာကၾကီး တိုးတက္သည္ထက္ တုိးတက္ေအာင္ မိမိတိုင္းျပည္၊ မိမိလူမ်ိဳး သူမ်ားထက္ ေနာက္က်မက်န္ေနရေအာင္ အၿပိဳင္အဆုိင္ ၾကိဳးပမ္းေနေသာ ေခတ္ျဖစ္ပါသည္။ လူျဖဴလူမည္း ခြဲျခားေသာ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ႏိုင္ငံတကာအလယ္တြင္ မ်က္ႏွာပန္း မလွၾကေတာ့ပါ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ကို အမ်ိဳးသားမ်ားက လစ္လ်ဴရွဳထား၍ ဘယ္လိုမွ မရေတာ့ေသာ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကလည္း တခ်ိန္က အဖိႏွိပ္ခံခဲ့ရသမွ်၊ တခ်ိန္က အလစ္လ်ဴရွဳခံခဲ့ရသမွ် ယခုလို ကိုယ္စြမ္းကုိယ္စ ျပခြင့္ ရသည့္အခ်ိန္တြင္ အတိုးခ်၍ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ ဒါကို က်ေနာ္တုိ႔ အမ်ိဳးသားမ်ားက လက္ခံၾကိဳဆိုရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ က်ေနာ္တုိ႔တေတြသည္ သူမ်ားေနာက္ ျပတ္မက်န္ခဲ့မွာ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာၾကသည္ဆုိေသာ က်ေနာ္တုိ႔ ေယာက္်ားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔၏ ထမိန္မ်ားကို တကယ့္အေရးၾကီး ကိစၥမ်ားသဖြယ္ ဘာမ်ား ဇီဇာ ေၾကာင္ေနစရာ ရိွေနအုံးမည္နည္း။

ယေန႔ ႏိုင္ငံတကာမွာ သူမ်ားတုိင္းျပည္ေတြ အသီးသီးတိုးတက္ေနၾကေပၿပီ။ က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံကေတာ့ အေနာက္ဘက္ကို ျပန္ဆုတ္ေနသည့္အလား မတိုးတက္ႏိုင္ပဲ ဆုတ္ယုတ္မႈေတြကသာ မ်ားျပားလာေနသည္။ ဉာဏ္ထက္ျမက္ေသာ၊ လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရိွေသာ က်ေနာ္တုိ႔ ညီမငယ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား ျမန္မာျပည္တြင္းရိွ လစာနည္းပါးလွေသာ၊ အမ်ိဳးသားမ်ား မလုပ္ခ်င္ေသာ အလုပ္မ်ားမွာ လုပ္ေနၾကရတုန္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

စစ္အုပ္စုကေတာ့ သူတို႔ဇနီးမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္လုပ္ေစေသာ ဟန္ေဆာင္ဗန္းျပ အမ်ိဳးသမီးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဖြဲ႔ျဖင့္ ျပည္သူကုိ၊ ကမၻာကို အရွက္ကင္းမဲ့စြာ လိမ္ညာေနသည္။ မိဘကို အမွန္စင္စစ္ လုပ္ေကၽြးခ်င္ေသာ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားႏွင့္ စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တရားမ၀င္ ထြက္ခြာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သူတပါးႏိုင္ငံမွာ ဘယ္ေလာက္ ဒုကၡေရာက္ေနရသည္ဆုိသည္ကို သူတုိ႔မသိ၊ သူတို႔သိသည္မွာကား သူတုိ႔၏ အာဏာတည္ၿမဲေရး တခုတည္းသာတည္း။

ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုဆိုး၀ါးတဲ့ အာဏာရွင္မ်ား ျပဳတ္က်ေရးသည္ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ့ အဓိက အေရးၾကီးေသာ ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္လာပါသည္။ ရဲရင့္ေသာ၊ ျမင့္ျမတ္ေသာ၊ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာေသာ အာဇာနည္ အမ်ိဳးသမီးေကာင္းမ်ားကို က်ေနာ္တို႔ႏွင့္အတူ ပန္းတုိင္အေရာက္ ခ်ီတက္ႏိုင္ေရးအတြက္ က်ေနာ္တို႔ ေယာက္်ားမ်ားက ပုခုံးေပၚ ထမ္းေခၚသင့္လွ်င္ ထမ္းေခၚရပါေတာ့မည္။ ဇီဇာေၾကာင္ေန၍ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းေန၍ မရေတာ့ပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ က်ေနာ္ကေတာ့ က်ေနာ့္ေမေမ၏ ထမိန္စကို လက္ေမာင္းတြင္ အျမတ္တႏိုးပတ္ၿပီး က်ေနာ့္ထက္ ျမင့္ျမတ္ထက္ျမက္ေသာ အမ်ိဳးသမီး သူရဲေကာင္းမ်ားကို ပုခုံးေပၚထမ္း၍ မတရားမႈကို တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ အသင့္ပါပဲဟု တင္ျပရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ၊ ထက္ျမက္ေသာ အေတြးအျမင္မ်ား အမ်ိဳးသမီးတုိင္း အမ်ိဳးသားတုိင္းတြင္ ပိုမိုရင့္သန္ၿပီး တိုင္းျပည္၏ ေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါေစ။

ကလိုေစးထူး


Friday, January 12, 2007

ဇာတ္ေပါင္းခန္း...

***

အခန္း(၁)

ေလယာဥ္ေျပးလမ္းႏွင့္ ဘီးထိခတ္မႈႏွင့္အတူ ေလယာဥ္က သိမ့္ကနဲျဖစ္သြားသည္။ ရိပ္ကနဲ ရိပ္ကနဲ ေျပးေနေသာ ျမင္ကြင္းေတြကို ၾကည့္ရင္း အမိျမန္မာျပည္ကို ျပန္ေရာက္ၿပီပဲ ဟူေသာ အသိႏွင့္အတူ ရင္ခုန္ႏႈန္းတို႔က ျမန္ဆန္လာ၏။ ေရာက္ခဲ့ၿပီေပါ့… ခြဲခြာခဲ့ရတာၾကာေသာ အမိႏိုင္ငံ၊ က်ေနာ့္ေမြးရပ္ေျမ ႏိုင္ငံ။

`သားၾကီး၊ ေမေမတုိ႔ ဒီမွာ´
မ်ားစြာေသာ ေစာင့္ၾကိဳေနသူထဲမွ အသံတသံ။ ေမေမ…….။ ေဖေဖ….။ ၿပီးေတာ့ ညီေလးႏွင့္ ညီမေလး။
ေမေမႏွင့္ ေဖေဖက ခြဲခြာရခ်ိန္ကထက္စာလွ်င္ အတန္ငယ္ အုိစာသြားသေယာင္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ အၿပဳံးေတြက သားၾကီးက်ေနာ္၏ အိမ္အျပန္လမ္းအတြက္ လတ္ဆတ္ေန၏။ တက္ၾကြေန၏။ ေႏြးေထြးေန၏။

ေဘးဘီ၀ဲယာမွာလည္း ခြဲခြာခဲ့ရျခင္းမ်ား၏ အဆုံးသတ္ အေပ်ာ္ျမစ္မ်ား မျပတ္စီးဆင္းေန၏။ သူတို႔ေတြ၏ မ်က္ႏွာတြင္ မ်က္ရည္မ်ား စိုစြတ္ေနၾကသည္။ ဒါေပမယ့္ အေပ်ာ္မ်က္ရည္၊ ၾကည္ႏူးျခင္း စမ္းေခ်ာင္းမ်ားသာတည္း။ လူတိုင္း လူတိုင္း၏ မ်က္ႏွာေတြကား အိပ္မက္ဆိုးမွ လြန္ေျမာက္လာသူေတြလို ဖိစီးျခင္းကင္းစြာ၊ အေၾကာက္တရား မဲ့စြာ အားလုံး ေပ်ာ္ေနၾက၏။

က်ေနာ္တုိ႔ ေစာင့္စားခဲ့ရေသာ ဒီေန႔။ က်ေနာ္တုိ႔ ၾကိဳးစားခဲ့ရေသာ ဒီေန႔။ က်ေနာ္တုိ႔ ျဖစ္ေစခ်င္ခဲ့ေသာ ဒီေန႔ ေရာက္လာၿပီပဲ။ ဒီေန႔အတြက္ ေပးလိုက္ရတဲ့ အခ်ိန္ေတြ၊ အသက္ေတြ၊ နာက်ည္းမႈေတြ၊ ဆုံးရႈံးမႈေတြ၊ ဘ၀ေတြ၊ …..။ အခုေတာ့ အရာရာအားလုံးက ဇာတ္ေပါင္းခန္းကို ေရာက္လာခဲ့ေပၿပီ။ ၿပဳံးရႊင္စြာ ေစာင့္ၾကိဳေနေသာ မိဘႏွစ္ပါးဆီ အေပ်ာ္ေတြ အျပည့္ျဖင့္ ခပ္သြက္သြက္ေလး လွမ္းလိုက္ရင္း အားရပါးရၾကီး ေခၚပစ္လိုက္သည္။

`ေဖေဖ´
`ေမေမ´

အခန္း(၂)

`၀ုန္း´ကနဲ ကုတင္ေပၚမွ ျပဳတ္က်သြားေသာ အသံေၾကာင့္ တဖက္အခန္းမွ သူငယ္ခ်င္းက အလန္႔တၾကားျဖင့္ အခန္းထဲ ေျပး၀င္လာ၏။
`ခင္ဗ်ား အိပ္မက္ မက္ေနတာလား´
`ဟုတ္တယ္ဗ်ာ´
ေခါင္းတရမ္းရမ္းျဖင့္ ျပန္ထြက္သြားေသာ သူငယ္ခ်င္း၏ ေနာက္ေက်ာကို လိုက္ၾကည့္ရင္း မေက်မခ်မ္းျဖင့္ ေရရြတ္မိ၏။
`အိပ္မက္တဲ့လားကြာ…၊ ဒါဟာ အိပ္မက္တဲ့လား´

***

ကလိုေစးထူး

Thursday, January 11, 2007

သမိန္ဗရမ္းႏွင့္ အတူ...

ဒီေန႔ေတာ့ က်ေနာ္ သရုပ္ေဖာ္ စာတပုဒ္ၾကိဳးစား ေရးၾကည့္ထားပါတယ္။ ၀တၱဳတိုလဲ မဟုတ္၊ အက္ေဆးလဲမဟုတ္ ဘာမွန္းမသိတဲ့ သရုပ္ေဖာ္စာတပုဒ္ပါ။ သေဘၤာနဲ႔ သြားခဲ့ရတဲ့ ခရီးစဥ္တခုကို ပုံေဖာ္ၾကည့္တာပါ။ ေမာ္လၿမိဳင္-မုတၱမ ဇက္ကူးသေဘၤာနဲ႔ ခရီးသြားရတဲ့ အေၾကာင္းေပါ့။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ေလာက္က ျမင္ကြင္းကို ခံစား ပုံေဖာ္ပါတယ္။ ဖတ္ၾကည့္ေပးပါအုံး။

သမိန္ဗရမ္းႏွင့္ အတူ…

***
‘ကဲ.. ေရာက္ပါၿပီ။ ေစ်းၾကီးကို´
ကားစပယ္ရာေလးရဲ့ ခပ္က်ယ္က်ယ္ေအာ္သံေၾကာင့္ ငိုက္ျမည္းေနတဲ့ က်ေနာ္တေယာက္ လန္႔ႏိုးသြားပါတယ္။ က်ိန္းစပ္စပ္ျဖစ္ေနတဲ့ မ်က္လုံးကို ပြတ္သပ္ရင္း ကားေပၚက ဆင္းလိုက္ေတာ့ ပ်ားပန္းခတ္ လႈပ္ရွားေနၾကတဲ့ လူေတြနဲ႔ ေမာ္လၿမိဳင္ေစ်းၾကီးက က်ေနာ့္ကို မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ေစ်းသည္၊ ေစ်း၀ယ္ေတြနဲ႔ စီစီညံေနတဲ့ ေစ်းၾကီးကို က်ေနာ္ကလဲ ဂရုမစိုက္အားပါဘူး။ မုတၱမကို ကူးဖုိ႔ ဇက္ကို မီွႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ ‘ေရႊေတာင္´ ဆိပ္ကမ္းကိုပဲ ခပ္သုတ္သုတ္ႏွင္ရပါတယ္။

ေစ်းၾကီးအေရွ႔ကျဖတ္လို႔ ေဘးကလမ္းကေလးကို အနည္းငယ္ ေလွ်ာက္လိုက္ေတာ့ ေရႊေတာင္ဆိပ္ကမ္းကို ေရာက္ပါၿပီ။ ဒီဆိပ္ကမ္းမွာ ေမာ္လၿမိဳင္-မုတၱမ ျမစ္ကူးဇက္ေတြ ကပ္ပါတယ္။ ပဲ့ခ်ိတ္ေလွသမားေတြက ‘မုတၱမ၊ မုတၱမလို႔´ တစာစာ ေအာ္ေနေပမယ့္ ခရီးသည္အမ်ားစုကေတာ့ ေစ်းသက္သာၿပီး အႏၱရာယ္လဲ ပိုကင္းတဲ့ ျပည္သူပုိင္ ဇက္သေဘၤာကိုသာ ေစာင့္ဆုိင္း စီးနင္းၾကသူမ်ားပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကလဲ ကြာတယ္၊ ပဲ့ခ်ိတ္က တဆယ္ဆိုရင္ ဇက္သေဘၤာက တက်ပ္။

ရန္ကုန္ကို သြားရတုိင္းမွာ က်ေနာ္တေယာက္ ဒီဆိပ္ကမ္းကို ေရာက္ရေလ့ရိွပါတယ္။ ဒီဆိပ္ကမ္းကေနပဲ သံလြင္ျမစ္ကို ျဖတ္၊ ဟိုမွာဖက္ မုတၱမကို ေရာက္ေတာ့ ရန္ကုန္ကို ညကား၊ ဒါမွမဟုတ္ ရထားဆက္စီးေပါ့။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ကားနဲ႔သြားတာပဲ မ်ားပါတယ္။

သေဘၤာအလာကိုေစာင့္ရင္း ေဗာတံတားေပၚမွာ ဟိုဟုိဒီဒီ လိုက္ေငးၾကည့္မိပါတယ္။ တံတားေပၚမွာေတာ့ က်ေနာ့္လိုပဲ သေဘၤာအလာကို ေစာင့္ဆုိင္းတဲ့လူေတြန႔ဲ မုန္႔သည္အခ်ိဳ႔၊ ကုန္ထမ္းသမားအခ်ိဳ႔၊ တံတားရဲ့ ဟိုးအစြန္နားေလးမွာေတာ့ ေအးေအးလူလူ ငါးထုိင္မွ်ားေနသူ တေယာက္၊ အစိမ္းေရာင္ ၀တ္စုံ၀တ္ ပုဂိၢဳလ္တခ်ိဳ႔ကိုလဲ ရွဳတည္တည္ မ်က္ႏွာထားနဲ႔ ေတြ႔ရတယ္။ ဟိုဘက္က ေစ်းၾကီးတံတားဘက္ကို ေမွ်ာ္ေငးမိေတာ့ ကုန္ေတြထမ္းခ်ေနတဲ့ လူတခ်ိဳ႔နဲ႔ ငိုက္ျမည္းေနတဲ့ သေဘၤာတခ်ိဳ႔ကို ေတြ႔ေလရဲ့။

‘ေဘာ္ …..´
ဥၾသရွည္ဆြဲသံတခုေၾကာင့္ ျမစ္ထဲကို လွမ္းၾကည့္မိေတာ့ ‘သမိန္ဗရမ္း´ ျမစ္ကူးသေဘၤာၾကီးက က်ေနာ္တုိ႔ ရိွရာကို တေရြ႔ေရြ႔နဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္လာေနပါၿပီ။ သံလြင္ျမစ္ထဲမွာ တေနကုန္ ကူးခ်ည္သန္းခ်ည္နဲ႔ ခရီးသည္ေတြကို တင္ေဆာင္ေနရလို႔ ထင္ပါရဲ့၊ ဥၾသသံက ညည္းညဴသံ ပါေနသေယာင္ေယာင္။ ေဗာတံတားကို ကပ္မိလို႔ သေဘၤာလက္ရန္း တံခါးကို ဂ်ိန္းကနဲ ဖြင့္လိုက္တယ္ဆိုရင္ပဲ သေဘၤာထဲက လူေတြ ေအာင့္အီးျခင္းမဲ့စြာ စုၿပဳံတိုးေ၀ွ႔ထြက္လာၾကပါတယ္။ အဆင္းလူေတြကို မေစာင့္ႏိုင္တဲ့ တခ်ိဳ႔ အတက္ခရီးသည္ေတြကလဲ တိုးတိုးေ၀ွ႔ေ၀ွ႔ေပါ့။ အေပၚထပ္မွာ ထုိင္ခုံေနရာ မရမွာစုိးလုိ႔ထင္ပါရဲ့။

က်ေနာ္ သေဘၤာေပၚေရာက္ေတာ့ အေပၚထပ္က ထိုင္ခုံေတြက လူျပည့္လုနီးပါး ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ထိုင္မေနေတာ့ဘဲ လက္ရန္းေဘးမွာပဲ ရပ္ရင္းနဲ႔ ေဘးဘီကို အကဲခတ္မိပါတယ္။ က်ေနာ့္လိုပဲ ရန္ကုန္ကို ခရီးဆက္မယ့္ ပုံစံရိွတဲ့ လူတခ်ိဳ႔၊ ရုံးျပန္ေက်ာင္းျပန္ တခ်ိဳ႔၊ ေစ်းသည္တခ်ိဳ႔၊ အလွဴခံတခ်ိဳ႔၊ ဟိုးေရွ႔က သီးသန္႔သတ္မွတ္ထားတဲ့ ထိုင္ခုံေတြမွာေတာ့ သံဃာေတာ္တခ်ိဳ႔။ ခပ္လွမ္းလွမ္းမွာေတာ့ ခ်စ္သူစုံတြဲတူပါရဲ့။ ေဘးပတ္၀န္းက်င္ကို ရိွတယ္ေတာင္ မထင္အားဘဲ တြတ္ထုိးေနပါကလား။

သေဘၤာစထြက္ပါၿပီ။ ဒီသေဘၤာၾကီးနဲ႔ ခရီးသြားရတုိင္းမွာ က်ေနာ္အႏွစ္သက္ရဆုံး အခိုက္အတန္႔ကေလးပါ။ ေ၀းၿပီးက်န္ခဲ့တဲ့ ေမာ္လၿမိဳင္ဆိပ္ကမ္းနဲ႔ ေမာ္လၿမိဳင္အလွ။ ေစ်းၾကီးေဘးနားက စည္းစိမ္ရွင္ တည္းခိုခန္းဆိုတဲ့ စာလုံးေလးေတြကို တလုံးစီ လိုက္ဖတ္ရတာလဲ အရသာ တခု။ ဟိုးေတာင္ေပၚကို လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ေတာ့ က်ိဳက္သံလံ ေစတီေတာ္။ ေအာက္ဖက္ကို ၾကည့္မိေတာ့ ဆိပ္ခံတံတားေတြနဲ႔ ကမ္းနားလမ္း။ ဘယ္သူမွ က်ေနာ့္ကို လက္ျပေနမွာ မဟုတ္မွန္းသိေပမယ့္ အားရပါးရၾကီးကို လက္ေတြေ၀ွ႔ယမ္း ႏႈတ္ဆက္ပစ္လိုက္ပါတယ္။ ျမစ္ထဲကို ေရာက္လာလို႔လာပဲ မသိ၊ ရွဳသြင္းလုိက္ရတဲ့ ေလကလဲ ပုိမိုလတ္ဆတ္ေနသလိုလို။

‘ခရီးသြား မိဘျပည္သူ အေပါင္းတုိ႔ခင္ဗ်ာ´
ဇာတ္ထဲက ျပဇာတ္မင္းသား ေလသံလိုလို ခပ္က်ယ္က်ယ္အသံတခုေၾကာင့္ အျပင္က ျမင္ကြင္းေတြကို မိန္းေမာေနရာကေန အသံၾကားရာကို ေခါင္းငဲ့ၾကည့္မိပါတယ္။ လူတေယာက္၊ အိတ္ခပ္ၾကီးၾကီး တလုံးကို အနားမွာ ခ်ထားၿပီး လက္ထဲမွာလဲ ပုလင္းခပ္ငယ္ငယ္ အရြယ္ေလးငါးပုလင္းကို ကိုင္ထားလို႔ တခုခုေျပာဖို႔ အစခ်ီေနပါတယ္။ နားေထာင္ၾကည့္မိေတာ့ -

‘က်ေနာ္အခု မိတ္ဆက္တင္ျပမွာကေတာ့ ကခ်ည္ျပည္နယ္က အစြမ္းထက္လွတဲ့ မေရွာ့ျမစ္ အေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီမေရွာ့ျမစ္ဟာ ဆိုလို႔ရိွရင္……
……………………………………………………..
………………………………………………………´
အဲဒီလို အစခ်ီၿပီး အဲဒီပုလင္းေသးေသးေလးေတြထဲက လိမ္းေဆးျဖဴျဖဴေတြကို တခမ္းတနားၾကီး ေၾကာ္ျငာပါေတာ့တယ္။ သူညႊန္းတဲ့အတုိင္းသာဆုိရင္ ေလျဖတ္ၿပီး အိပ္ရာထဲ လဲေနတဲ့ လူမမာေတာင္ သူ႔ေဆးကို မွန္မွန္လိမ္းရင္ ေငါက္ကနဲ ထထိုင္ႏိုင္သတဲ့။ အေၾကာေပါင္းတေထာင္ကို သန္စြမ္းေစႏိုင္သတဲ့၊ တတ္လဲ တတ္ႏိုင္တဲ့လူေပပဲ။ အဲဒီလို ေၾကာ္ျငာၿပီးတာနဲ႔ သူ႔ေဆးပုလင္းေတြကို လိုက္ေရာင္းပါေတာ့တယ္။ အာ၀ဇၹန္းကရႊင္ရႊင္၊ မ်က္ႏွာထားက ခ်ိဳခ်ိဳ၊ မွင္ေမာင္းက ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ေၾကာ္ျငာလုိက္လုိ႔ ထင္ပါရဲ့။ တခ်ိဳ႔လူေတြ ေတာ္ေတာ္အားေပးၾကတယ္။ တခ်ိဳ႔က်ေတာ့လဲ မသိလုိက္ မသိဘာသာ။ က်ေနာ္ကေတာ့ ေငးလို႔။

သူေရာင္းလို႔ ၿပီးသြားမလားမွတ္တယ္။ ေနာက္တေယာက္က တစခန္းထလာျပန္ပါတယ္။ အမယ္၊ သူက်ေတာ့ စတိုင္လ္တမ်ိဳးပါ။ သူ႔ၾကည့္ရတာေတာ့ ျမန္မာလူမ်ိဳး စစ္စစ္ ဟုတ္ဟန္မတူ။ အသားက ညိဳတဲ့ဘက္ကို လြန္လုိ႔ အနက္ႏုေရာင္ေခၚရမလားမသိ၊ အိႏိၵယႏြယ္ဖြား ျမန္မာႏိုင္ငံသား တေယာက္ထင္ပါရဲ့။ ၀တ္ထားတဲ့ အက်ႌက အျဖဴေရာင္၊ ေအာက္က ေဘာင္းဘီက စတိုင္လ္ေဘာင္းဘီ၊ ရွဳးဖိနပ္ကိုလဲ ေျပာင္ေနေအာင္ တိုက္ထားလို႔ သူ႔ဟာနဲ႔သူကေတာ့ ဟုတ္ေနတာပါပဲ။ ေခါင္းမွာလဲ ေခါင္းလိမ္းဆီလူးလုိ႔ ဆံပင္ေတြကို ေသေသသပ္သပ္ ၿဖီးထားလိုက္ပါေသးတယ္။ လက္ထဲမွာ အတက္ခ်ီေက့စ္ တလုံးကို ဆြဲထားလိုက္ျပန္ေတာ့ က်ေနာ္သူ႔ကို ေစာေစာက ေတြ႔တုန္းကဆိုရင္ ဒီလုိ ေစ်းသည္လို႔ကို မထင္ခဲ့တာ အမွန္ပါ။ သူဘာေတြ ေၾကာ္ျငာအုံးမွာပါလိမ့္။

အႏွီပုဂိၢဳလ္ သူ႔ရဲ့ အတက္ခ်ီေက့စ္ထဲက ထုတ္လိုက္တာကေတာ့ ဓာတ္ပုံတခ်ိဳ႔နဲ႔ အျဖဴေရာင္ အမႈန္႔ေတြထည့္ထားတဲ့ ပုလင္းငယ္ တခ်ိဳ႔ပါ။ ဓာတ္ပုံေတြကေတာ့ သြားပိုးစားထားတဲ့ လူတခ်ိဳ႔ရဲ့ သြားပုံေတြ။ တခ်ိဳ႔ဆို လူက ေခ်ာေခ်ာေလး သြားေတြက အလွဖ်က္ေနတဲ့ပုံေတြ။ ပုံေတြကို ဟိတ္ဟန္ေကာင္းေကာင္း၊ မွင္ေသေသနဲ႔ ျဖန္႔ျပၿပီး လူေတြအားလုံးကို သူက အားရပါးရ ၿပဳံးျပပါတယ္။ ၿပဳံးတာက အဓိပၸာယ္ရိွေသာ အၿပဳံးလို႔ ေျပာရပါမယ္။ သူ႔ရဲ့ ျဖဴေဖြးေနတဲ့ သြားေတြေပၚေအာင္ ၿပဳံးျပတဲ့ အၿပဳံးကိုး။

ၿပဳံးျပၿပီးတာနဲ႔ သူသည္လဲ သူ႔ရဲ့ ေစ်းကြက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါေတာ့တယ္။ စတိုင္လ္ေကာင္းေကာင္း၊ မွင္ေသေသနဲ႔ စကားကလဲ ၾကြယ္ပါေပ့။ သူ႔ေဆးကိုမ်ား မ၀ယ္မိရင္ တသက္လုံး သြားဒုကၡိတပဲ ျဖစ္ေတာ့မေယာင္ေယာင္၊ သူ႔ေဆးကို လိမ္းလိုက္ရင္ ခံတြင္းက ၾကာညိဳနံ႔သင္းလုိ႔ သြားေတြျမင္ လူခ်စ္ခင္ ျဖစ္မယ့္အေၾကာင္း စုံလုိ႔ပါပဲ။ ေျပာေနရင္းနဲ႔ တခ်က္ခ်က္မွာ လူအုပ္ထဲကို လက္လွမ္းျပၿပီး ‘လာမယ္ အမေရ၊ ခနေလးပါေနာ္´ လို႔ လွမ္းေျပာလိုက္ပါေသးတယ္။ (အမွန္က သူ႔ကို ဘယ္သူမွ မေခၚပါဘူး။ ဖိန္႔တာပါ)။ ေနာက္ဆုံးေတာ့လဲ သူ႔အေျပာမွာ ေမ်ာသြားတဲ့ ခရီးသည္တခ်ိဳ႔ရဲ့ အိပ္ကပ္ထဲက ေငြယားတခ်ိဳ႔ သူ႔ေဆးပုလင္းျဖဴျဖဴနဲ႔ လဲလွယ္ျခင္း ခံလိုက္ရပါတယ္။

ေဆးေရာင္းသူေတြရဲ့ အာရုံဖမ္းစားမႈမွာ နစ္ေျမာေနရင္းကေန နံေဘးျမင္ကြင္းကို ျပန္ၾကည့္မိေတာ့ သေဘၤာက ေခါင္းေဆးကၽြန္းနားကို ျဖတ္သန္းလုိ႔ေနပါၿပီ။ စင္ေရာ္ငွက္ကေလးေတြက က်ီက်ီက်ာက်ာ အသံေပးလုိ႔ သေဘၤာၾကီးနဲ႔ အတူ ထပ္ခ်ပ္မကြာ လိုက္ပါပ်ံသန္းရင္း လူေတြပစ္ေပးတဲ့ အစာေတြကို ေရထဲ မက်ေအာင္ လွလွပပ ထုိးဟပ္စားေသာက္လုိ႔ ေနပါတယ္။ အနားကို ေရာက္လာတဲ့ စာကေလးေခြသည္ဆီက စာကေလးေခြ တထုုပ္၀ယ္ၿပီး စင္ေရာ္ကေလးေတြကို ပစ္ေကၽြးလုိက္ပါတယ္။ ေလထဲကို ပစ္လိုက္တဲ့ စာကေလးေခြ ေရထဲ မက်ခင္ ထုိးသုတ္လိုက္တဲ့ ဟန္က တိုက္ေလယာဥ္ေတြအလား ဟန္ခ်က္ညီပါေပ့၊ ကၽြမ္းက်င္ပါေပ့။

သေဘၤာၾကီးနဲ႔ စင္ေရာ္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ သူမ်ားေတြ ေျပာဖူးတဲ့ ဟာသတပုဒ္ရိွပါတယ္။ ညားခါစ လင္မယား ႏွစ္ေယာက္ သေဘၤာၾကီးနဲ႔ ခရီးတခု အတူသြားေတာ့ အခုလိုပဲ စင္ေရာ္ကေလးေတြကို ေတြ႔သတဲ့။ အဲဒီအခါမွာ ဇနီးလုပ္သူက သူ႔ရဲ့ ခ်စ္ခင္ပြန္းကို ေမးသတဲ့။
‘ေမာင္ေရ၊ ဟိုးမွာ ဘာငွက္ကေလးေတြလဲဟင္´
ခင္ပြန္းသည္ကလဲ ခ်စ္ရည္ရႊမ္းတဲ့ အၾကည့္နဲ႔ ျပန္ၾကည့္ရင္း
‘အခ်စ္ငွက္ကေလးေတြေပါ့ အခ်စ္ရယ္´ လို႔ျပန္ေျဖသတဲ့။

ဒီလိုနဲ႔ ေနာက္ငါးႏွစ္ေလာက္ၾကာေတာ့ အဲဒီဇနီးေမာင္ႏွံ ဒီလိုပဲ သေဘၤာၾကီးနဲ႔ ခရီးသြားရင္ စင္ေရာ္ကေလးေတြကို ေတြ႔ျပန္သတဲ့။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ အေျခအေနတိုးတက္မႈေတြက ရိွလာၿပီ။ ကေလးက ႏွစ္ေယာက္ရလာၿပီ။ ေယာက္်ားကိုၾကည့္ေတာ့ ကမၻာေပၚမွာ သူ႔ေလာက္ကံဆိုးတဲ့လူ မရိွေတာ့သေယာင္ ဟန္ပန္နဲ႔။ မိန္းမကလဲ ပိုသီဖတ္သီ၊ ဖုိးရို႔ဖားယားေတြ ျဖစ္ေနၿပီ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီစင္ေရာ္ ငွက္ကေလးေတြကို ေတြ႔ေတာ့ မိန္းမလုပ္သူက ညားခါစက ေမးခဲ့တာကို သတိရၿပီး သူ႔ခ်စ္လင္ေတာ္ေမာင္ကို စိတ္ကူးေလး တယဥ္ယဥ္နဲ႔ ေမးျပန္သတဲ့။
‘ဟိုးမွာ ဘာငွက္ကေလးေတြလဲ၊ ေမာင္‘
ဒီတၾကိမ္မွာေတာ့ ဟိုသေကာင့္သားက အခ်စ္ငွက္ကေလးေတြလို႔ မေျဖေတာ့ပါဘူး။
‘တယ္၊ ဒီကျမင္းမ စိတ္ညစ္ရတ့ဲၾကားထဲ ငွက္စုတ္ကို လာျပေနသးတယ္၊ ဟိုမွာ ကေလးေတြကို ေသခ်ာထိန္း´ လို႔ ျပန္မာန္မဲလိုက္ပါေလေရာတဲ့။ ေယာက္်ားနဲ႔ မိန္းမ ခ်စ္ၾကပုံျခင္းမတူတာကို ျပတဲ့ပုံျပင္လား မေျပာတတ္ပါ။

နာရီ၀က္သာသာေလာက္ ခုတ္ေမာင္းအၿပီးမွာေတာ့ မုတၱမဆိပ္ကမ္းကို လွမ္းျမင္ရပါၿပီ။ သေဘၤာၾကီးက ‘ေဘာ္´ လို႔ သံရွည္ဆြဲရင္း ငိုက္ျမည္းေနတဲ့ခရီးသည္ေတြ၊ စကားေကာင္းေနတဲ့ ခရီးသည္ေတြ၊ မိႈင္ေတြေနတဲ့ ခရီးသည္ေတြ၊ ေငးေမာေနတဲ့ ခရီးသည္ေတြကို သတိေပးလိုက္ေတာ့ လူေတြအားလုံး လႈပ္လႈပ္ရြရြျဖစ္လာပါတယ္။ အထုပ္ေတြအပိုးေတြ ျပင္တဲ့လူကျပင္ ေစာေစာက ေဆးသည္ေတြလဲ ဘယ္ေရာက္ကုန္ၿပီမသိ။ သေဘၤာၾကီးကေတာ့ ကမ္းနားကို တေရြ႔ေရြ႔ ခ်ဥ္းကပ္လုိ႔လာပါၿပီ။

သေဘၤာၾကီးက ကမ္းကို အကပ္မွာ ရင္သပ္ဖြယ္ရာနဲ႔ ၀မ္းနည္း စိတ္မခ်မ္းေျမ့စရာ တခုကို ေတြ႔လိုက္ရပါတယ္။ လူငယ္တခ်ိဳ႔ သေဘၤာၾကီး ကမ္းကို အကပ္ကိုေတာင္ မေစာင့္ႏိုင္အားဘဲ ေဘာတံတားေပၚကေန သေဘၤာေပၚကို လွမ္းခုန္တက္ၾကတာပါ။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ခရီးသည္ေတြရဲ့ အထုပ္အပိုးကို ကူလီအျဖစ္ ထမ္းခြင့္ရဖုိ႔ကို သူ႔ထက္ငါ ဦးေအာင္ပါ။ သေဘၤာကို ခုန္အကူးမွာ ေျခေခ်ာ္လက္ေခ်ာ္နဲ႔ ျပဳတ္က်သြားရင္ျဖင့္ မေတြးရဲစရာ၊ က်လဲ က်ဖူးတယ္လုိ႔ တခ်ိဳ႔လူေတြ ေျပာဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ငါ့၀မ္းပူဆာ မေနသာေတာ့လဲ သူတို႔ခမ်ာမွာ အသက္ေဘးကိုလဲ မငဲ့ႏိုင္ၾကေတာ့ပါဘူး။ အထုပ္ခပ္ၾကီးၾကီး တထုပ္ထမ္းပိုးခြင့္ရေရးကိုသာ ေရွ႔တန္းတင္လုိ႔ ဘာကိုမွ မေၾကာက္ႏိုင္ၾကေတာ့ပါ။

သေဘၤာၾကီးလဲ ကမ္းကပ္ပါၿပီ။ ေမာပန္းလာတဲ့ သေဘၤာၾကီးထဲက လူေတြစုၿပံဳတုိးေ၀ွ႔ၿပီး ပြင့္အန္ထြက္က်လာပါၿပီ။ သေဘၤာၾကီးကေတာ့ ေနာက္ထပ္ ခရီးစဥ္ေတြအတြက္ အားယူေနတယ္ ထင္ပါရဲ့။ စီးေမ်ာေနတဲ့ လူတန္းၾကီးနဲ႔အတူ လိုက္ပါရင္းနဲ႔ ကမ္းနားေပၚေရာက္တာ့ ခြဲခြာရခါနီး သေဘၤာၾကီးကို လွမ္းေငးၾကည့္မိပါတယ္။ ေနာက္မွ ဆုံတာေပါ့လုိ႔ လွမ္းႏႈတ္ဆက္ေနသေယာင္ေယာင္။ `ေဘးကို၊ ေဘးကို´လုိ႔ ခပ္က်ယ္က်ယ္ ေအာ္သံေၾကာင့္ အလန္႔တၾကားၾကည့္မိေတာ့ အထုပ္ခပ္ၾကီးၾကီးကို ထမ္းပိုးထားတဲ့ အထမ္းသမား လူငယ္တေယာက္။ ခပ္ျမန္ျမန္ပဲ ဖယ္ေပးလိုက္ရင္း ေရွ႔ဆက္ရအုံးမယ့္ ခရီးအတြက္ ကားလက္မွတ္ေရာင္းတဲ့ ေနရာကို အေသာ့ႏွင္ရပါေတာ့တယ္။ ေနရစ္ခဲ့အုံးေတာ့ သမိန္ဗရမ္းေရ…။

ႏွစ္ေတြ ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ အခုေလာက္ဆိုရင္ သမိန္ဗရမ္း သေဘၤာၾကီး ဘယ္ဆီမွာပါလိမ့္။ လူေတြကို တင္ေဆာင္ရင္း တာ၀န္ေက်ေနဆဲပဲလား။ ဒါမွမဟုတ္.. ဘယ္ကိုမ်ား ေရာက္ေနမွာပါလိမ့္။
***
ကလိုေစးထူး

Wednesday, January 10, 2007

ေနာက္ဆုံး အစာ...

မေန႔ကပါ။ အျပင္က ျပႆနာေလး တခုေၾကာင့္ လူက ဖုတုတုနဲ႔ စိတ္မၾကည္မလင္ ျဖစ္ေနတုန္း ဂ်ီေတာ့ခ္ကိုေရာက္ေတာ့ သူငယ္ခ်င္းတေယာက္နဲ႔ စကားေျပာျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ အီရတ္မွာ တေလာတုန္းက ၾကိဳးမိန္႔ေပး၊ ကြပ္မ်က္ခံလိုက္ရတဲ့ ဆက္ဒမ္ဟူစိန္အေၾကာင္း ေျပာျဖစ္တာပါ။

အာဏာရွင္ၾကီး ဆက္ဒမ္ဟူစိန္ဟာ သူၾကိဳးစင္ေပၚကို တက္တဲ့အခ်ိန္မွာေရာ ၾကိဳးစင္ကို ျဖဳတ္ခ်လိုက္တဲ့ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္အထိမွာပါ (တကယ္တမ္း ေျပာရရင္) တည္ၿငိမ္ပါတယ္။ သူ႔ကို ၾကိဳးကြင္း စြပ္လုိက္တဲ့ အခိုက္အတန္႔မွာေတာ့ လုံး၀ၾကီး လက္ေလွ်ာ့လိုက္တဲ့ မ်က္ႏွာထားမ်ိဳး ျဖစ္သြားတာ တခုပါပဲ။ ဒါကေတာ့ ပုထုဇဥ္လူသားပီပီ တကယ္တမ္း အသက္ေသရေတာ့မယ္ ဆိုတာ ေသခ်ာသြားေတာ့ ဒီလိုပဲ ျဖစ္မွာပါ။ က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံက သတၱိခဲ အာဏာရွင္ၾကီးေတြ အလွည့္က်ရင္သာ အဲဒီေလာက္ေတာင္ တည္ၿငိမ္ႏိုင္ပါ့မလား စဥ္းစားစရာ။

သတၱိခဲလုိ႔ ေျပာလို႔ တမ်ိဳးမထင္လိုက္ပါန႔ဲ။ တကယ္ကို သတၱိေကာင္းၾကတာပါ။ လက္နက္မဲ့ အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ကိုေတာင္ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားသြားလာ ေျပာဆုိခြင့္ မေပးတာက သူတုိ႔ရဲ့ သတၱိကို ေဖာ္ျပေနတာပါ။ ဆက္ဒမ္လိုမ်ား ဇာတ္သိမ္းရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေျခေထာက္ကို တရြတ္တိုက္ဆြဲၿပီး ေခၚတင္ရမလားမသိလုိ႔ ေတြးလိုက္မိပါေသးတယ္။

ဆက္ဒမ္ၾကီးက သူၾကိဳးစင္မတက္မီမွာ ေနာက္ဆုံး အစားအစာအျဖစ္ ထမင္းနဲ႔ၾကက္သား၊ ေရေႏြးအျဖဴထည္နဲ႔ ပ်ားရည္ စားသြားပါသတဲ့။ အဲဒါက က်ေနာ္နဲ႔ စကားေျပာျဖစ္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းက ေျပာျပတာပါ။ ခင္ဗ်ားဘယ္လိုသိတုန္း ဆိုေတာ့ သူက ၀က္ဘ္ဆိုက္ လင့္ခ္တခုေပးပါတယ္။ အင္တာနက္ ကမၻာရဲ့ ေက်းဇူးကေတာ့ ၾကီးပါေပ့။ သူေပးတဲ့ ၀က္ဘ္ဆိုက္လင့္ခ္ကို ဖတ္လိုက္ေတာ့ လားလား။ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ အမ်ားၾကီးေတြ႔ရပါေတာ့တယ္။

က်ေနာ္စိတ္၀င္စားမိသေလာက္ တင္ျပရရင္ နာဇီစစ္အာဏာရွင္ အေဒါ့ဖ္ အိုက္ခ္မန္းဟာ သူ႔ရဲ့ ေနာက္ဆုံး အစာအျဖစ္ ဂ်ဴး၀ိုင္အရက္ကို ပုလင္း၀က္ ေသာက္သြားပါသတဲ့။ ဟစ္တလာလက္ေအာက္မွာ ေနခဲ့ရစဥ္တုန္းက ေသာက္ခ်င္ရက္နဲ႔ ေအာင့္အီးၿပီး ေနခဲ့ရသလား မသိေနာ္။ ေရာဘတ္အယ္လ္တန္ ဟားရစ္စ္ ဆိုတဲ့ လူသတ္သမား၊ ဓားျပ ပုဂၢဳိလ္ကေတာ့ သူေသခါနီးကို ပက္ပ္စီကိုလာ ေျခာက္ဗူး၊ ပီဇာအၾကီး ႏွစ္ခ်ပ္နဲ႔ ကင္တပ္ကီ ၾကက္ေၾကာ္ ၂၁ ခုၾကီးမ်ားေတာင္ စားသြားပါသတဲ့။ အ့ံၾသေလာက္စရာ။

ကိုကာကိုလာရဲ့ လူၾကိဳက္မ်ားပုံကလဲ အ့ံမခန္းစရာပါ။ ၀ီလီယံဘိုနင္ဆိုတဲ့ လူသတ္သမားဟာ သူ႔ရဲ့ ေနာက္ဆုံးအစာမွာ ကိုကာကုိလာ ဆယ့္ငါးဗူးၾကီးမ်ားေတာင္ ေသာက္သြားပါတယ္။ လီယြန္ဂ်ာရုိမီ မိုဆာ ဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဆိုရင္လဲ ႏွစ္လီတာဆန္႔ ကိုကာကိုလာပုလင္းၾကီး ႏွစ္ပုလင္းကုန္ေအာင္ ေသာက္ပါသတဲ့။ ကိုကာကိုလာကို ေသခါနီး ေသာက္သြားၾကတဲ့ တျခားေသာ လူေတြလဲ မနည္းပါဘူး။

ဗစ္တာဖာဂူအာ ဆုိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ သူေသဆုံးခါနီးကို သံလြင္သီး တလုံးတည္း စားသြားပါသတဲ့။ ေယာက်္ား ခုႏွစ္ေယာက္ကို သတ္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသမီး လူသတ္သမား အီလီယမ္ကာရိုးလ္ကေတာ့ တကယ္တမ္း သူေသရေတာ့မယ္ အခ်ိန္မွာ ေကာ္ဖီတခြက္သာ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။

တျခားေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားရဲ့ ေသဒဏ္က်ခံအ့ံဆဲဆဲ စားေသာက္သြားၾကတဲ့ အစားအေသာက္စာရင္းေတြကို စိတ္၀င္စားလို႔ ဖတ္ခ်င္ၾကတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီမွာ ဖတ္ပါခင္ဗ်ာ။ ဗဟုသုတေပါ့။ က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံက သတၱိရွင္ အစိမ္းေရာင္၀တ္ၾကီးေတြမ်ားသာ ဒီလိုေနရာမ်ိဳးကို ၾကဳံၾကိဳက္ရင္ ဘာမ်ားစားမွာပါလိမ့္လုိ႔ က်ေနာ္ ေလွ်ာက္ေတြးေနမိတယ္။ အင္း.. က်ေနာ့္အထင္ေတာ့ ဒီလူေတြ ဘာမွကို စားႏိုင္ေတာ့မယ္ မထင္ဘူး။
Monday, January 08, 2007

က်ေနာ့္ေဆာင္းပါး...

ဒီေန႔ေတာ့ ျမန္မာျပည္ျပင္ပ အမ်ိဳးသမီးစာေစာင္ တခုမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တုန္းက က်ေနာ္ ပထမဦးဆုံး ေရးသားျဖစ္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေဆာင္းပါး တပုဒ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ ဒီေဆာင္းပါးဟာ က်ေနာ့္အတြက္ ပထမဦးဆုံးေသာ စာမူခခ်ီးျမင့္ခံရတဲ့၊ ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပျခင္းလဲ ခံခဲ့ရတဲ့ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါး ေဖာ္ျပခံခဲ့ရျခင္းဟာ ကေလာင္အားေဆး တခြက္လုိျဖစ္ခဲ့ရၿပီးေတာ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ `ဧရာ၀တီ´ အင္တာနက္မဂၢဇင္းနဲ႔ တျခားေသာ စာေစာင္တခ်ိဳ႔မွာ စာေတြ အနည္းအက်ဥ္း ေရးျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။

ဖတ္ရွဳၿပီးလို႔ တစုံတရာ အခ်က္အလက္ မွားယြင္းမႈ ေတြ႔တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ လိုအပ္ခ်က္ တခုခုေတြ႔တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အားမနာစတမ္း ေ၀ဖန္ပါခင္ဗ်ာ။ မိတ္ေဆြမ်ားရဲ့ မွတ္ခ်က္ တစုံတရာဟာ က်ေနာ့္လုိအပ္ခ်က္ေတြကို ျပင္ဆင္ဖုိ႔နဲ႔ စာေတြကို ဆက္ေရးေစဖုိ႔ အားေဆးပါ။

မဇၥ်ိမစိတ္ကူး

(၂၁) ရာစုသို႔ ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္လာမႈ၏ ေလးလွမ္းေျမာက္ ေျခလွမ္းအျဖစ္ ခရစ္ႏွစ္ (၂၀၀၄)ခုႏွစ္သို႔ပင္ ေရာက္ရိွလာၿပီ ျဖစ္၏။ က်န္ခဲ့ေသာ အတိတ္တြင္ကား ေခတ္ကာလအလိုက္၊ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ အလုိက္၊ ကမၻာၾကီးသည္ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈမ်ား၊ တီထြင္ၾကံဆမႈမ်ား၊ ႏိုင္လုိမင္းထက္ ျပဳမႈမ်ားျဖင့္ လုံးလည္ခ်ာလည္ လိုက္ေနခဲ့သည္။ တခ်ိန္က ႏိုင္ငံေပါင္း (၆၀)ေက်ာ္သာ ရိွခဲ့ေသာ ကမၻာ့ေျမပုံေပၚတြင္ ယခုအခါ ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၉၀)ေက်ာ္ပင္ ေနရာယူခဲ့ၿပီ ျဖစ္၏။ ေနာက္ထပ္တုိးလာမည့္ အလားအလာမ်ားကိုလည္း ျမင္ေတြ႔ေနရသည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ရပ္မ်ား၏ အဓိကဇာတ္ေကာင္မ်ားမွာ လူသားမ်ားပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

လူသားမ်ားက ကမၻာကို တိုးတက္ေစသလို လူသားမ်ားကပဲ ဆုတ္ယုတ္ေစ၏။ လူသားမ်ားက တီထြင္ၾကံဆၾကသလုိ လူသားမ်ားကပဲ ျပန္လည္ဖ်က္ဆီးၾက၏။ လူသားမ်ားက ၾကင္နာသနားၾကသလို လူသားမ်ားကပင္ အႏိုင္က်င့္ခ့ဲၾကျပန္၏။ အင္အားနည္းသူမ်ားသည္ အင္အားၾကီးသူမ်ား၏ ဖိႏွိပ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္မွာ ေရွးပေ၀သဏီမွ ယေန႔တုိင္ေအာင္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ သဘာ၀တရား၏ ပကတိဖန္ဆင္းခ်က္မွ အလိုအေလ်ာက္ ျဖစ္တည္လာရေသာ အင္အားၾကီး က်ားတို႔အတြက္ မတို႔မွာ အျဖည့္ခံ၊ အဖိႏွိပ္ခံ ျဖစ္ခဲ့ရရွာေတာ့၏။

အတိတ္ကာလအား ျပန္ၾကည့္လွ်င္ သမုိင္းမွတ္တမ္းအရျဖစ္ေစ၊ ပုံျပင္၀တၳဳမ်ားအရျဖစ္ေစ မတို႔၏ အခန္းက႑မွာ ေမွးမိွန္မ်က္ႏွာ ငယ္ခဲ့ရ၏။ ကမၻာေပၚတြင္ ေနရာေဒသမ်ားသာ ကြဲျပားသြားမည္၊ မတို႔၏ ဖိႏွိပ္ခံခဲ့ရမႈကေတာ့ မကြဲျပားခဲ့ေပ။ (၁၇)ရာစုႏွစ္ခန္႔ေလာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုိ ေဒသမ်ိဳး၌ ဘုရင္က တိုင္းခန္းလွည့္လည္ရင္း ေတာ္ေကာက္သည္ဟု ဆုိကာ (ကိုယ္လုပ္ေတာ္) အဆင့္မွ်ျဖင့္ သိမ္းပိုက္ခံခဲ့ရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရိွခဲ့သလို အာဖရိကလို ေဒသမ်ိဳးတြင္လည္း ကုိယ္၀န္ေဆာင္ မီးဖြားေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိမိခင္ပြန္းအား မီးဖြားေနစဥ္အတြင္း တျခားမိန္းမျဖင့္ အတူေနခြင့္ေပးရမည္ ဆိုေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ိဳးျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အေဖ်ာ္ေျဖခံ ျဖစ္ခဲ့ရရွာ၏။

သို႔ရာတြင္ အဖိႏွိပ္ခံ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဒုကၡကို ရွဳျမင္ခံစားတတ္သူမ်ား နည္းပါးခဲ့သည္မွာေတာ့ အမွန္ပင္။ တႏိုင္ငံႏွင့္ တႏိုင္ငံ နယ္ခ်ဲ႔ စစ္ျပဳမႈမ်ား၊ လူျဖဴလူမည္း ခြဲျခားမႈမ်ား၊ ဇာတ္နိမ့္ဇာတ္ျမင့္ ခြဲျခားမႈမ်ားျဖင့္ ျပႆနာေပါင္းစုံ ရွဳပ္ေနေသာ ကမၻာၾကီးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အဖိႏွိပ္ခံရမႈမွာ အေရးမၾကီးလွေသာ ကိစၥတခုပမာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ယခင္က အဖိႏွိပ္ခံ၊ အနင္းခံ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘ၀သည္ ယခုအခါတြင္ေတာ့ ရဲရင့္ေသာ၊ ထက္ျမက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စြမ္းရည္မ်ားေၾကာင့္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑အျဖစ္ တည္ရိွလာသည္မွာ ခ်ီးက်ဴး အသိအမွတ္ျပဳဖြယ္ရာ ျဖစ္၏။ မိမိတို႔၏ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္အလိုက္ မိမိတို႔ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ မိမိတို႔ တုိင္းျပည္ကို စြမ္းအားရိွသေရြ႔ အက်ိဳးျပဳေနၾကသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးထု အားလုံးအတြက္ ဂုဏ္ယူစရာျဖစ္သလို အနာဂတ္ကမၻာအတြက္လည္း အားတက္စရာပင္ျဖစ္သည္။

ဖိလစ္ပုိင္ႏိုင္ငံရိွ လာဘ္စားေသာ အမ်ိဳးသားသမၼတ ဂ်ိဳးဇက္အက္စ္ထရာဒါ ေနရာတြင္ တက္ၾကြေသာ အမ်ိဳးသမီး အာရိုရို သမၼတ ျဖစ္လာသည္။ ထုိ႔အတူပင္ မၾကာေသးမီက က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ (၂၂)ၾကိမ္ေျမာက္ အေရွ႔ေတာင္ အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ေဘာလုံးအသင္းက ဆီမီးဖိုင္နယ္၌ မရွဳမလွ ရွဳံးနိမ့္ခဲ့ရခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး ေဘာလုံးအသင္းက ဆီမီးဖိုင္နယ္တြင္ မေလးရွားအသင္းကို ရွစ္ဂိုး၊ ဂုိးမရိွျဖင့္ အျပတ္အသတ္ ႏိုင္ကာ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ လူသည္သာ ပဓာန၊ လိင္ကြဲျပားမႈသည္ အဓိကမက်ေၾကာင္းကို ျပသေနေသာ အခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ရာတြင္ ေရွ႔ကိုတက္ၾကြစြာ ခ်ီတက္ရမည့္ ေျခလွမ္းမ်ားကို ၾကန္႔ၾကာေနေစေသာ အရာ ရိွေနေပေသး၏။ အရသာထူးကဲလွေသာ ထမင္းလုတ္တြင္ ခဲကိုက္မိလိုက္သလိုပင္ ျဖစ္၏။ ၎ကား အဘယ္အရာနည္း။ ၀ါဒီ အစြဲမ်ားပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။ ေလာကတြင္ အစြန္းေရာက္မႈဟူသည္ မည္သည့္အရာမွ မရိွေကာင္းေပ၊ လူမ်ိဳးေရး အစြန္းေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတြင္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေပါင္း သန္းႏွင့္ခ်ီ၍ အသတ္ခံခဲ့ရသလို ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္မ်ား၏ ပေယာဂျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ လူေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီ၍ ကုိယ့္အသက္ကိုုယ္ စေတးသြားခဲ့ၾကသည္။

အမ်ိဳးသမီးထုတုိ႔ အဖိႏွိပ္ခံခဲ့ရျခင္းမွာ အစြန္းေရာက္ က်ား၀ါဒီမ်ား၏ လက္ခ်က္ေၾကာင့္ဟု က်ေနာ္ ရိုးသားစြာ ထင္ျမင္မိပါသည္။ က်ား၀ါဒီမ်ား၏ ေရွးရုိးစြဲ အစဥ္အလာမ်ား၊ ဘာသာေရး အေၾကာင္းျပဳသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ စြမ္းရည္ျပသခြင့္မ်ား ဆုံးရႈံးခဲ့ရသည္။ ယခုအခါတြင္ေတာ့ ေခတ္ေတြေျပာင္းခဲ့သလို စနစ္ေတြလဲ ေဟာင္းခဲ့ေပၿပီ။ ၂၁ ရာစုတြင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားက လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈ၊ လိင္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို လက္မခံၾကေတာ့ပါ။ (ခၽြင္းခ်က္အားျဖင့္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ အီရန္ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ အာရပ္ႏိုင္ငံ အခ်ိဳ႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေဘာလုံးကြင္းထဲ မ၀င္ရဆိုေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ႏွင့္အတူ အျခားအခ်က္မ်ားျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံ ခံရမႈမ်ား ရိွေနပါေသးသည္။)

အတိတ္ကာလတြင္ က်ား၀ါဒီမ်ားက ငါတို႔အား ဖိႏွိပ္ခဲ့ၾကသလို ဒီေခတ္ကာလတြင္လည္း `က်ား´သတၱ၀ါ မွန္လွ်င္ ငါတုိ႔ `မ´မ်ားအား အခြင့္အေရးရရင္ ရသလို အႏိုင္က်င့္ၾက ေပဦးမည္။ ဒါေၾကာင့္ ငါတုိ႔သည္ `မ´၀ါဒီ အစြဲလက္ကိုင္ထား၍ ေယာက္်ားမွန္သမွ်အား မုန္းတီးၾကရမည္ဟူသည့္ အေတြးအေခၚမ်ား ၀င္ေနသည့္ အခ်ိဳ႔ မ်ိဳးဆက္သစ္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားကို ၀မ္းနည္းဖြယ္ ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။ အလားတူပင္ ေပါရာဏ အဆင့္ရိွေနၿပီ ျဖစ္ေသာ ေရွးရိုးစြဲ အယူတခ်ိဳ႔ကို အေၾကာင္းျပဳကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို လစ္လ်ဴရွဳခ်င္ၾကသည့္ ေခတ္သစ္က်ား၀ါဒီမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ေနရျပန္ပါေသးသည္။

က်ေနာ္ တဦးတည္း၏ ပကတိခံယူခ်က္အားျဖင့္ ႏွစ္ဖက္စလုံးကို ဆန္႔က်င္လိုပါသည္။ က်ေနာ္တို႔ ပတ္၀န္းက်င္၊ က်ေနာ္တုိ႔ႏိုင္ငံ၊ က်ေနာ္တို႔ ကမၻာကို အလွဆင္ဖုိ႔ဆုိသည္မွာ အမ်ိဳးသားထု တရပ္တည္းျဖင့္ မျဖစ္ႏိုင္သလို အမ်ိဳးသမီးထု တရပ္တည္းျဖင့္လဲ မတတ္ႏိုင္ပါ။ မည္သည့္ က်ား၀ါဒီ၊ မည္သည့္ မ၀ါဒီမ်ားမွ ကိုယ့္အေဖ၊ ကိုယ့္အေမကိုေတာ့ မုန္းတီးၾကမည္ မဟုတ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔အားလုံး၏ အနာဂတ္ကမၻာ လွပေစေရးအတြက္ မည္သည့္၀ါဒီမ်ားကို မဆို အားမေပးလိုပါ။

ယခုအခါတြင္ က်ေနာ္တုိ႔၏ အမိျမန္မာႏိုင္ငံၾကီးသည္ အားလုံးသိၾကသည့္ အတုိင္းပင္ စစ္အုပ္စုမ်ား၏ လက္၀ယ္တြင္ အမိမဲ့သား ေရးနည္းငါးပမာ ကမၻာ့အလယ္၌ မ်က္ႏွာငယ္ေနရသည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး မည္သည့္ေနရာတြင္မွ ႏိုင္ငံတကာမွာ ဂုဏ္မရိွေသာ ဘ၀ေရာက္ေအာင္ နအဖစစ္အုပ္စုမွ လုပ္ေဆာင္ေနေပသည္။ သူတုိ႔၏ ရက္စက္မႈမ်ားေအာက္တြင္ ျပည္သူမ်ားစြာ နယ္ေျမမဲ့ခဲ့ၾကရသည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားစြာ မိဘမဲ့ခဲ့ရရွာသည္။ သံဃာေတာ္ေပါင္းမ်ားစြာ သီတင္းသုံးစရာ ေက်ာင္းမဲ့ခဲ့ၾကရသည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေပါင္းမ်ားစြာ စာသင္ေက်ာင္း ေပ်ာက္ခဲ့ၾကရရွာသည္။ သူမ်ားတကာ ႏိုင္ငံတြင္ ေဘာလုံးပြဲၾကည့္ရင္း သူတို႔ မေက်နပ္ေသာ ေဘာလုံးသမားတေယာက္ေယာက္ကို ဟန္းဖုန္းျဖင့္ ပစ္ေပါက္ေနခ်ိန္တြင္ က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံအတြက္ကေတာ့ ဟန္းဖုန္းဆိုသည္မွာ လူကုံထံမ်ား၏ ရႈိးျပစရာ ျဖစ္ေနသည္။ တိုးတက္မႈ နတၱိ၊ လိမ္ညာမႈ အျပည့္ျဖင့္ စစ္အုပ္စုမ်ား တိုင္းျပည္ကို လုပ္ခ်င္သလို လုပ္ေနၾကသည္။

ဒါေတြကို ေျပာင္းလဲပစ္ရန္မွာ က်ေနာ္တုိ႔ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား၏ တာ၀န္ပင္ ျဖစ္၏။ ျမန္မာျပည္သား မွန္လွ်င္ ေယာက္်ားျဖစ္ျဖစ္၊ မိန္းမျဖစ္ျဖစ္ မတရားသည့္ စစ္အုပ္စု ျပဳတ္က်ေရး၊ စစ္မွန္ေသာ တရားမွ်တေသာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ ထြန္းကားေရးအတြက္ တာ၀န္ကိုယ္စီ ရိွၾကပါသည္။ မၾကာေသးေသာ ကာလကပင္ နအဖစစ္အုပ္စုက ဒီပဲယင္း အၾကမ္းဖက္မႈကို ဖန္တီးၿပီး ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သားမ်ားကို တိုက္ပြဲေခၚခဲ့ပါၿပီ။ က်ေနာ္တို႔တေတြ အားလုံး ဒီမိုကေရစီ ျမတ္ႏိုးသူမွန္လွ်င္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး၊ က်ားမ မေရြး မိမိတို႔ အစြမ္းအစကို ထုတ္သုံး၍ တိုက္ရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္သူလူထုသည္ မတရားမႈကို လုံး၀ မႏွစ္ၿမိဳ႔ၾကပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အမွန္တရားဘက္မွ ရပ္တည္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္နည္းကို လက္ကိုင္ထားေသာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျပည္သူေတြက ခ်စ္ၾကပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ပင္ ျဖစ္လင့္ကစား ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းကင္းမဲ့စြာ ျပည္သူ႔ဘက္မွ ရပ္တည္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ `မ´၀ါဒီ မဟုတ္ပါ။ သူမသည္ ေယာက္်ားမ်ားကို အသားလြတ္ မမုန္းတတ္ခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ မတရားမႈေတြကိုေတာ့ ခါးခါးသီးသီး ရြံရွာမုန္းတီးခဲ့ပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ အားလုံးက ဤသည္ကို နမူနာယူတတ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သန္း(၅၀)မွ်ေသာ ျမန္မာျပည္သူလူထု အက်ိဳးအတြက္ က်ား၊မအစြဲမ်ားကို ဖယ္၍ အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၾကရပါေတာ့မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား ႏွစ္ရပ္စလုံးကို က်ေနာ့္အေနျဖင့္-
တို႔ျမန္မာျပည္ရြာ၀ယ္
ကုိယ္က်ိဳးရွာ လူတစုေၾကာင့္
အပူဖုေတြ ပရပြျဖစ္ခဲ့ၿပီ။
ေနာင္ေတာ္ ညီေတာ္လူငယ္အမ်ား
တကယ္နားစိုက္မယ္ ဆိုရင္လ
ျပည္သူ႔ ငိုသံမ်ားလဲ ပြက္ပြက္ညံခဲ့ၿပီ။
၀ါဒီအစြဲ လက္ကိုင္ထားၾကရင္ျဖင့္
ဆက္ထုိင္ၿပီး ၿမိန္႔ေနမွာက
နအဖေတြ ခင္ဗ်…
ထၾကြၾကပါစို႔ ျမန္မေႏွး
က်န္ေသးတဲ့ ေခတ္ေဆြးအေတြးေတြ
ဖယ္ရွားၾကပါစုိ႔
ညီအကို
ေမာင္ႏွမ အေပါင္းတုိ႔ရယ္ေလး…။
ဟူသည့္ ကဗ်ာျဖင့္ တပ္လွန္႔ႏိႈးေဆာ္ရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။ တိုင္းျပည္ကို ခ်စ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးတုိင္း၊ တုိင္းျပည္ကို ခ်စ္ေသာ အမ်ိဳးသားတုိင္း တိုင္းျပည္အက်ိဳးကုိ မဆုတ္မနစ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါေစ။

ကလိုေစးထူး

Friday, January 05, 2007

ဒီတလ အၾကိဳက္ဆုံးမ်ား (၂)...

ဒီတလအၾကိဳက္ဆုံးကို တင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတာ ၾကာပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ အခုမွပဲ တင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘေလာ့ေတြကို ဒီေန႔ တေခါက္ ထပ္လိုက္ဖတ္ျဖစ္ေတာ့ ထပ္ၾကိဳက္ေနမိျပန္တဲ့ စာေတြကိုလဲ ေတြ႔ျပန္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ၾကိဳက္သမွ် အားလုံးကိုသာ တင္ရမယ္ဆုိရင္ အားလုံးလုိလိုကို ၾကိဳက္ေနမိတယ္ ေျပာရမွာပါ။

က်ေနာ့္ အၾကိဳက္ဆုံးေတြကို ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွစ္ခုရိွပါတယ္။ တခုကေတာ့ က်ေနာ္ မခ်ီးက်ဴးပဲ မေနႏိုင္လုိ႔ပါ။ ေနာက္တခုကေတာ့ အဲဒီ စာေတြ၊ ကဗ်ာေတြ၊ ဖန္တီးမႈေတြကို ဒီဘေလာ့ကို လာလည္မိတဲ့ လူေတြကိုပါ ဖတ္ေစခ်င္လုိ႔ပါ။ အၾကိဳက္ခ်င္း မတူ ျဖစ္သြားခဲ့ရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ ေရးသားသူ၊ ဖန္တီးသူေတြရဲ့ အားထုတ္မႈက က်ေနာ္ခ်ီးမြမ္းကာမွပဲ ယုတ္ေလ်ာ့သြားခဲ့ရင္ ခြင့္လႊတ္ေပးပါ။

ေနာက္တခုကေတာ့ က်ေနာ္ ဒီလို ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပတာဟာ မူပိုင္ခြင့္ဆုိတာနဲ႔ ျငိစြန္းေနရင္လဲ ဒီေနရာကေန တခါတည္း ေတာင္းပန္ပါတယ္။ အက်ိဳးအျမတ္ တစုံတရာမပါတဲ့အတြက္ နားလည္ေပးၾကမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ကဲ.. စလုိက္ၾကရေအာင္။

အၾကိဳက္ဆုံး ဘေလာ့ကာ ပို႔စ္မ်ား

(၁) အေမွာင္ကြယ္ေပ်ာက္ အလင္းေရာက္လွ်င္
ဒီပုိ႔စ္ရဲ့ သခင္က မေမဓာ၀ီပါ။ အမွန္ေတာ့ သူေရးတာကို အပုဒ္တုိင္း ၾကိဳက္တယ္ဆိုရင္ ပိုမွန္ပါတယ္။ အပုဒ္ေတြ အမ်ားၾကီးထဲကမွ ဒီအပုဒ္ကို ပိုၾကိဳက္ႏွစ္သက္မိပါတယ္။ ဒီပို႔စ္ကို ဖတ္ၿပီး သီခ်င္းတပုဒ္လဲ ေရးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အၾကိဳက္ဆုံး အေရးအသားကေတာ့-
အခန္းျပင္မွာ အလင္းေရာင္ေအာက္က လူေတြ ရွိေနပါတယ္။ က်မတို႔ အခန္းေလးရဲ႕ တံခါးေပါက္ကို ပြင့္သြားေအာင္ အျပင္ကလူ တခ်ဳိ႕က ၾကိဳးစားပမ္းစား ဆြဲဖြင့္ေပးေနၾကပါရဲ႕။ အခန္းထဲက က်မတုိ႔လို လူတခ်ဳိ႕ကလဲ ဖေယာင္းတိုင္ မီးေလးေတြနဲ႔ တံခါးေပါက္ရွိရာကို စမ္းတ၀ါး၀ါး သြားလို႔ေပါ့။ တံခါးေပါက္နား ေရာက္ႏွင့္ ေနသူ တခ်ဳိ႕ကလဲ ပြင့္လိုပြင့္ျငား အားစိုက္ တြန္းဖြင့္ေနၾကဆဲပါ။ တြန္းဖြင့္ရင္း တခ်ဳိ႕လဲ ေျခကုန္ လက္ပမ္း က်လိုက် …။ တခ်ဳိ႕ ဘ၀ေတြ ဆံုးပါးသြား … ။တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ကိုယ္နဲ႔ မဆိုင္သလို မ်က္စိ စံုမွိတ္ျပီး ေခ်ာင္မွာထိုင္၊ တခ်ဳိ႕ကလဲ ဒီတံခါးႀကီး ခိုင္သထက္ ခိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစား …. ….. ။
http://maydar-wii.blogspot.com/2006/12/blog-post_11.html

(၂) လြတ္လပ္ေရး
ဒီပို႔စ္ရဲ့ ဖန္တီးရွင္ကေတာ့ ကိုသန္႔ဇင္ေအာင္ပါ။ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္နဲ႔ ဘေလာ့ကာ အေတာ္မ်ားမ်ား ပို႔စ္ေတြ ေရးၾကတဲ့အထဲကမွ ဒီပို႔စ္ရဲ့ တင္ျပပုံနဲ႔ အေရးအသား၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အေၾကာက္တရားကို ေသေသသပ္သပ္ သေရာ္ထားမႈကို က်ေနာ္ ႏွစ္သက္မိပါတယ္။ ေလးစားပါတယ္ ကိုသန္႔ဇင္ေအာင္။ တေန႔ေန႔မွာေတာ့ ၾကီးရင့္လာတဲ့ ကိန္းဂဏန္းေတြရဲ့ ျပည့္၀တဲ့ အဓိပၸာယ္ကို က်ေနာ္တုိ႔ ရရိွမွာပါ။
http://thantzinaung.blogspot.com/2007/01/blog-post_04.html

(၃) က်မႏွင့္ က်မခ်စ္ေသာ ေဖေဖႏွင့္ ေမေမ
တကယ္ေတာ့ ဒီပို႔စ္ရဲ့ စာအေရးအသားမွာ နိဂုံးက တုံးတိတိၾကီးပါ။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္ ဒီပို႔စ္ကို ႏွစ္သက္မိတာကေတာ့ ကုိယ္ခ်င္းစာမႈ သေဘာပါေကာင္းပါႏိုင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ ဒီဘေလာ့ပိုင္ရွင္လိုပဲ က်ေနာ္ဟာလဲ ငယ္စဥ္က ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ မိဘမ်ားရဲ့ အရိုက္အႏွက္ခံခဲ့ရလုိ႔ပါ။ ဖတ္ၾကည့္ပါ။ မိဘမ်ားရဲ့ ရိုက္တာ မၾကာခဏခံရတဲ့ ကေလးတေယာက္ရဲ့ ခံစားခ်က္တပိုင္းတစကို ေတြ႔ပါလိမ့္မယ္။
http://misspollyanna.blogspot.com/2006/12/blog-post_07.html

အၾကိဳက္ဆုံးကဗ်ာ
ျပကၡဒိန္

ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ဆရာေနေဇာ္ႏိုင္ ေခၚ ကိုပုည ရဲ့ ကဗ်ာကို ကိုသက္ႏိုင္ရဲ့ ဘေလာ့မွာ ဖတ္မိပါတယ္။ က်ေနာ္ နားလည္ထားတဲ့ ကဗ်ာဆုိတာရဲ့ အဓိပၸာယ္နဲ႔ အဲဒီကဗ်ာရဲ့ ေဖာ္က်ဴးခ်က္က ကိုက္ညီတယ္လို႔ ခံစားမိတဲ့အတြက္ အႏွစ္သက္ဆုံးအျဖစ္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ ကိုသက္ႏိုင္ေရ၊ အဲဒီကဗ်ာ တင္ထားတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးပါ။
http://thetnaing.blogspot.com/2007/01/blog-post_116788922608181853.html

အၾကိဳက္ဆုံး သီခ်င္း
Hurt

က်ေနာ္ ဒီတလ အၾကိဳက္ဆုံး သီခ်င္းကေတာ့ ျမန္မာသီခ်င္း မဟုတ္ခဲ့ပါဘူး။ တင္ဆက္သူ ဘုိးေတာ္ၾကီးက သီခ်င္းေရးသူနဲ႔ သီဆိုသူနာမည္ကိုလဲ မေဖာ္ျပေပးထားပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီသီခ်င္းကို နားဆင္ၾကည့္ပါ။ ခံစားမႈတခုခုေတာ့ ရသြားပါလိမ့္မယ္။
http://7monkeys.blogspot.com/2006/12/hurtdictators-cut.html

တကယ္ေတာ့ ၾကိဳက္တာေတြက အမ်ားၾကီးပါ။ အဲဒီအထဲကမွ အခိုက္ဆုံးေတြကို ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းပါ။ အၾကိဳက္ခ်င္း မတူခဲ့ရင္လဲ မတတ္ႏိုင္ပါခင္ဗ်ာ။ အားလုံး ေက်းဇူးပါ။

ကလုိေစးထူးThursday, January 04, 2007

ငါ..မ်ားႏွင့္ စကားေျပာျခင္း...

ငါ..မ်ားႏွင့္ စကားေျပာျခင္း…

ငါ…
ကဗ်ာေရးသလိုလို… ငါ။
စာေရး သလုိလို … ငါ။
ေတးေရးသလုိလို… ငါ။
ဟိုေယာင္ေယာင္ ဒီေယာင္ေယာင္နဲ႔… ငါ။
ဒါေပမယ့္
ဘာေကာင္မွ မဟုတ္တာလဲ ငါ။

ငါ…
ခက္ထန္မႈေတြနဲ႔.. ငါ။
ေဒါမာန္ေတြနဲ႔ .. ငါ။
ဒါေပမယ့္
ထိခိုက္ခံစားရတာလဲ ငါ။

ငါ့ကို…တခ်ိဳ႔ေတြ ခ်စ္တယ္…
တခ်ိဳ႔ေတြ မုန္းတယ္…
တခ်ိဳ႔ေတြ… ေႏြးေထြး
တခ်ိဳ႔ေတြ… ေအးစက္
ရက္ေတြေျပာင္းသြား…
လေတြ ေဟာင္းသြား…
ထားရစ္သူေတြ ထားရစ္…
စြန္႔ပစ္သူေတြ စြန္႔ပစ္
ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ …
ငါကေတာ့…
ငါကေတာ့…
ငါပါပဲ…။

ငါ့ အဇၥ်တၱမွာ …
ငါ ဆိုတဲ့ အတၱေတြနဲ႔...
ပူေလာင္ေနရတဲ့… ငါ။

ငါ.. ဘာလဲ
ငါ… ဘယ္သူလဲ
ငါ… ဘယ္လမ္းကို ေလွ်ာက္သလဲ
ငါ့ကိုယ္ငါ ေမးေနဆဲ…
ငါ…
ငါ…
ငါ…
…………..။

ကလိုေစးထူး
၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ေလးရက္ေန႔
ည ကုိးနာရီ၊ ေလးဆယ္မိနစ္။

Wednesday, January 03, 2007

လြတ္လပ္ျခင္း အစစ္..

ဒီေန႔ေတာ့ အလုပ္ကေန အိမ္ကို ျပန္ေရာက္ေရာက္ျခင္း နာရီကို ၾကည့္မိေတာ့ ညေန ေလးနာရီထုိးဖုိ႔ ဆယ္မိနစ္တဲ့။ ဒီလိုဆိုရင္ ျမန္မာျပည္မွာ ဇန္န၀ါရီလ ေလးရက္ေန႔၊ မနက္ေလးနာရီနဲ႔ မိနစ္ ၂၀ေပါ့။

ေရာက္ခဲ့ျပန္ပါၿပီ..။ လြတ္လပ္ေရးေန႔တဲ့။ (၅၉)ႏွစ္ေတာင္ တုိင္ခဲ့ပါပေကာလား။ လြန္ခဲ့တဲ့ (၅၉)ႏွစ္၊ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တုိ႔ အဖုိးအဖြားေတြဟာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ တပုံတပင္နဲ႔ အားတက္ေနခဲ့ၾကမွာ အေသအခ်ာေပါ့။ သူ႔ကၽြန္ဘ၀က လြတ္ေျမာက္ရခဲ့ၿပီေလ။ ကုိယ့္ႏိုင္ငံကို ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္ရေတာ့မယ္၊ ကိုယ့္အနာဂတ္ကို ကိုယ္သာလွ်င္ အုပ္စုိးရေတာ့မယ္၊ ဘယ္ေလာက္မ်ား အားတက္စရာ ေကာင္းလိုက္ပါ့မလဲ။

က်ေနာ္ စဥ္းစားၾကည့္မိပါတယ္။ ငါတုိ႔တေတြကို သူ႔ကၽြန္လက္ေအာက္က ကၽြန္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ မျဖစ္ရေအာင္ အဖိုးအဖြားေတြက လြတ္လပ္ေရးဆိုတာကို သူတို႔ အသက္၊ ေသြး၊ ေခၽြးေတြ စေတးၿပီး ရယူေပးခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ရိွအခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တုိ႔ တကယ္ကိုပဲ လြတ္လပ္ေနၿပီလား။

အဲဒီလို စဥ္းစားမိရင္းနဲ႔ အေတြးထဲကို သီခ်င္းတပုဒ္၀င္လာပါတယ္။ နားဆင္ၾကည့္ပါ။ သီခ်င္းနာမည္က လြတ္လပ္ျခင္းအစစ္ ပါ။
C-Key နဲ႔ တီးခတ္ထားပါတယ္။

Intro; C G Em Am Dm G C G

C G Em Am
ဖြင့္ပါမ်က္လုံးေတြ စြင့္ပါ တို႔နားေတြ
Dm G C
တြန္းဖယ္ပါစို႔ ဖုံးပိတ္ထားတဲ့ ဒီအေမွာင္ေတြ

လွမ္းပါ ေျခလွမ္းေတြ ၿမဲပါ ခြန္အားေတြ

ညီညာပါလို႔ ပန္းတိုင္ဆီသို႔မေသြ..

Am G Em Am
၅၉ ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ေပါ့.. တို႔ျပည္.. ငါတုိ႔ျပည္..
Dm G C
သူ႔ကၽြန္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့လဲေလ
F G Em Am
ငါ့ကၽြန္တာရွည္ေန.. ဘ၀ႏြံ နာက်င္ေန
Dm G C G
လြတ္လပ္ျခင္းအစစ္ မရတာ ၾကာခဲ့ေပ..


ေ၀းပါ အေၾကာက္တရားေတြ ေငးမိႈင္မေနနဲ႔ေလ
တို႔အနာဂတ္မ်ား လွပဖုိ႔အတြက္ လာပါေလ
ေပါင္းပါ အင္အားေတြ ၾက့ံခိုင္ စိတ္ထားေတြ
ငိုေနသူအား ေဖးကူပါစို႔ေလ..

Tuesday, January 02, 2007

လမင္းၾကီး သိပါတယ္...

ဒီေန႔ လဆန္း(၂)ရက္ေန႔ ဆိုေတာ့ အလုပ္က ျပန္ေရာက္တာနဲ႔ အိမ္လခ သြားေပးျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ငွားရုံးေရာက္ေတာ့ ရုံးက အဖိုးၾကီးနဲ႔ ေလေပါေနတာနဲ႔ နည္းနည္းၾကာသြားပါတယ္။

အိမ္အျပန္မွာေတာ့ မိုးခ်ဳပ္စျပဳေနပါၿပီ။ ခ်မ္းခ်မ္းေအးေအးးနဲ႔ လမ္းေလွ်ာက္လာရင္း ေကာင္းကင္ကို အမွတ္မထင္ ေမာ့ၾကည့္မိေတာ့ လမင္းၾကီးကို ၾကည္လင္စြာ ေတြ႔လိုက္ရတယ္။ တကယ္ပါ၊ ဒီႏိုင္ငံေရာက္တဲ့ တႏွစ္ေက်ာ္ အတြင္းမွာ ဒီတခါပဲ လမင္းကို ၾကည္ၾကည္လင္လင္ ေတြ႔ဖူးပါေသးတယ္။ ေကာင္းကင္မွာ မုိးရိပ္၊ ေလရိပ္ လုံး၀မရိွတဲ့ အခိုက္နဲ႔ အခုလို ၾကဳံၾကိဳက္တဲ့ အခိုက္မွာ ၀ိုင္းစက္ေနတဲ့ လမင္းကို ေတြ႔လိုက္ေတာ့ စိတ္ထဲမွာလဲ အလိုလို ၾကည္လင္လာသလို ျဖစ္သြားပါတယ္။ အိမ္ေရာက္ေတာ့ ေသခ်ာေအာင္လုိ႔ ျမန္မာျပကၡဒိန္ကို လွန္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဒီေန႔ ျပာသိုလျပည့္ေန႔ကိုး။

လျပည့္ေန႔ဆိုေတာ့ လျပည့္ေန႔နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စာတပုဒ္ေရးမွပဲလို႔ စိတ္ကူးမိပါတယ္။ ဟိုဘက္က မေမဓာ၀ီကလဲ ပုံျပင္မေျပာတာ ၾကာၿပီဆုိေတာ့ သူ႔အလစ္မွာ သူ႔စိတ္ကူးကို ခိုးခ်ၿပီး က်ေနာ္လဲ က်ေနာ့္ေဖေဖ ေျပာဖူးတဲ့ လျပည့္ညနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ပုံျပင္တပုဒ္ကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ နားေထာင္မေကာင္းရင္လဲ သည္းခံၿပီးသာ နားေထာင္ေပေတာ့ …။ :D

ပုံျပင္ေလး နာမည္က `လမင္းၾကီး သိပါတယ္´ တဲ့။

***
တခါတုန္းကပါ။ ေတာရြာဇနပုဒ္ေလး တခုမွာ ေမာင္ေရႊနဲ႔ ေမာင္ျမဆိုတဲ့ ဆင္းရဲလွတဲ့ သူငယ္ခ်င္း ႏွစ္ေယာက္ ရိွသတဲ့။ ဇနီးမယား ကုိယ္စီနဲ႔ သူတုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ဟာ ဆင္းရဲလြန္းတဲ့ ဘ၀က လြတ္ေျမာက္ခ်င္ေတာ့ စီးပြားေရး ေကာင္းမြန္တဲ့ တနယ္တေက်းမွာ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ဖုိ႔ အခ်င္းခ်င္း တိုင္ပင္ၾကသတဲ့။ သူမ်ားရပ္ရြာမွာ အတူတူ စီးပြားသြားရွာၾကမယ္၊ ၿပီးေတာ့ ရသမွ် အသျပာေငြကို စုေဆာင္းၾကလုိ႔ ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္တဲ့ေန႔မွာ အဲဒီေငြေတြနဲ႔ အရင္းအႏွီးျပဳလုိ႔ မိမိရပ္ရြာမွာ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ၾကမယ္ ဆိုတဲ့ အိပ္မက္ စိတ္ကူးေတြနဲ႔ေပါ့။ ဒီလိုနဲ႔ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ဟာ ဇနီးမယားေတြကို ေနရပ္မွာ ထားရစ္ခဲ့ၿပီး စီးပြားေရး ေကာင္းမြန္တဲ့ တရပ္တေက်းကို ထြက္ခဲ့ၾကသတဲ့။

လူဆိုတာက စိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး အေထြေထြ ရိွေလေတာ့ ဆင္းရဲတာျခင္း အတူတူ ေမာင္ျမက ဆင္းရဲတြင္းက လြတ္ေအာင္ သူမ်ားရပ္ရြာမွာ အလုပ္ကို ၾကိဳးစားလုပ္ကိုင္ၿပီး ရသမွ် အသျပာေငြကို စုေဆာင္းေပမယ့္ ေမာင္ေရႊကေတာ့ ေရသာခို၊ အေခ်ာင္လိုက္ခ်င္တဲ့ စိတ္ကေလးကလဲရိွ၊ အေသာက္အစား ေလာင္းကစားကလဲ ဖက္ေသးေတာ့ မစုေဆာင္းမိဘူးေပါ့။ ဒီလိုနဲ႔ အိမ္ကထြက္လာတဲ့ သုံးႏွစ္အၾကာမွာ ေမာင္ျမက ေမာင္ေရႊကို ဒီလိုေျပာသတဲ့ …။

`ေမာင္ေရႊေရ´
` ေအး၊ ေျပာေလ သူငယ္ခ်င္း ေမာင္ျမ´
` ငါတုိ႔ ေရာင္းရင္း ႏွစ္ေယာက္ ရြာကေန ထြက္လာတာလဲ သုံးႏွစ္ၾကာခဲ့ၿပီ။ ငါ့မလဲ စုေဆာင္းထားတဲ့ ေငြအသျပာေလး အတန္အသင့္လဲ ရိွလာၿပီဆိုေတာ့ ငါေတာ့ ေမြးရပ္ကို ျပန္ၿပီး အေျခခ်ခ်င္တယ္ သူငယ္ခ်င္းရာ၊ အိမ္မွာ က်န္ေနခဲ့တဲ့ မိန္းမကိုလဲ လြမ္းလွၿပီကြ၊ ဒါနဲ႔ မင္းေရာ ဘယ့္ႏွယ့္လဲကြ၊ အေတာ္စုေဆာင္းမိပလား´

တကယ္ေတာ့ လူသိမ္လူဖ်င္း ေမာင္ေရႊဟာ ျခဴးတျပားမွ မစုေဆာင္းႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေမာင္ျမက အခုလို တုိင္ပင္တဲ့ အခ်ိန္မွာ သူ႔စိတ္ထဲကုိ ေကာက္က်စ္တဲ့ အေတြးတခုက ၀င္လာေတာ့ အခုလို ျပန္ေျဖသတဲ့။

`ေအး၊ ငါလဲ ထုိက္သင့္သေလာက္ေတာ့ စုေဆာင္းမိပါတယ္ သူငယ္ခ်င္းရ၊ မင္းျပန္ခ်င္ၿပီဆိုလဲ ငါတုိ႔ ျပန္ၾကတာေပါ့´

ဒီလိုနဲ႔ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ဟာ ေမြးရပ္ေျမကို ျပန္ခဲ့ၾကတာေပါ့။ ေမာင္ျမမွာေတာ့ စုေဆာင္းလာတဲ့ ေငြအသျပာေတြနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တပုံတပင္ ပါလာေပမယ့္ ေမာင္ေရႊဆိုတဲ့ သေကာင့္သားကေတာ့ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲမႈေတြသာ ရင္ထဲမွာ ပါလာသတဲ့။ ဒီလိုနဲ႔ လမ္းခုလတ္ တေနရာ အေရာက္မွာ ညမိုးခ်ဳပ္လာတာနဲ႔ ညအိပ္ရပ္နားၾကရသတဲ့။

အဲဒီညမွာ လမင္းၾကီးကလဲ ထိန္ထိန္သာေနခဲ့ပါတယ္။ ရုိးသားတဲ့ ေမာင္ျမဟာ သူ႔သူငယ္ခ်င္းကို ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာနဲ႔ ေအးျမတဲ့ လေရာင္ေအာက္မွာ ပါလာတဲ့ ေငြအသျပာထုပ္ကို ေခါင္းအုံးၿပီး အိပ္ေမာက်ေနေမယ့္ အၾကံသမား ေမာင္ေရႊကေတာ့ မအိပ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ ေမာင္ျမအိပ္ေပ်ာ္တာ ေသခ်ာေအာင္ ေစာင့္ေနရင္း မအိပ္ႏိုင္ဘူးေလ။ ေမာင္ျမ အိပ္ေပ်ာ္ေနတာ ေသခ်ာေလာက္ၿပီလဲ ထင္ေရာ သူ႔အၾကံအတုိင္း ေမာင္ျမကို ဓားနဲ႔ ခုတ္သတ္ဖုိ႔ ၾကံစည္ေတာ့တာေပါ့။

မသိစိတ္ရဲ့ ေစ့ေဆာ္မႈေၾကာင့္ လန္႔ႏိုးလာတဲ့ ေမာင္ျမဟာ သူ႔ကို သတ္ဖို႔ ဓားမုိးထားတဲ့ ေမာင္လွကိုေတြ႔ေတာ့ အံ့အားလဲသင့္၊ ထိတ္လဲ ထိတ္လန္႔သြားသတဲ့။ အဲဒါနဲ႔….။

`ဟင္၊ သူငယ္ခ်င္း၊ ေမာင္ေရႊ၊ မင္းငါ့ကို သတ္မလို႔လား´
`ေအး၊ ဟုတ္တယ္၊ တကယ္ေတာ့ ငါ့မွာ ေငြအသျပာ တျပားမွ မစုေဆာင္းမိဘူး၊ အဲဒီေတာ့ မင္းကို သတ္ၿပီး မင္းရဲ့ အသျပာေငြေတြကို ယူသြားမွ ငါရြာျပန္ဖို႔ လူလုံးလွမွာ´
`မသတ္ပါနဲ႔၊ သူငယ္ခ်င္းရာ၊ ငါ့မွာပါတာကို တေယာက္တ၀က္ ခြဲယူေလ´
`ငါဆုံးျဖတ္ၿပီးၿပီ၊ သတ္ကို သတ္ရလိမ့္မယ္၊ တ၀က္နဲ႔လဲ မေက်နပ္ႏိုင္ဘူး´

ေမာင္ျမက ထပ္တလဲလဲ တိုးလွ်ိဳးေတာင္းပန္ေပမယ့္ ယုတ္မာလွတဲ့ ေမာင္ေရႊကေတာ့ တြင္တြင္ျငင္းပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ဘယ္လိုမွ ေတာင္းပန္လို႔ မရတဲ့ အဆုံးမွာေတာ့….။

`ကဲ၊ ေမာင္ေရႊ၊ မင္းငါ့ကို သတ္လိုက သတ္ပါေတာ့၊ ဒါေပမယ့္ ငါ့ကို တခုပဲ လိုက္ေလ်ာေပးပါ´
`ဘာကို လိုက္ေလ်ာရမလဲ´
`ငါ့ကို ကြမ္းတယာညက္ေလာက္ အခ်ိန္ေပးၿပီး ေဟာဟိုက သာေနတဲ့ လမင္းၾကီးနဲ႔ စကားေျပာခြင့္ေပးပါ´
`ဟ.. မင္းအရူးပဲ၊ လမင္းနဲ႔ စကားေျပာလုိ႔ ရလို႔လားကြ´
`ငါေျပာတဲ့ အတုိင္းသာ ခြင့္ျပဳေပးပါ သူငယ္ခ်င္း´
`ကဲ.. ေျပာကြာ´

အဲဒီလိုနဲ႔ ထိန္ေနေအာင္သာေနတဲ့ လမင္းၾကီးရဲ့ အလင္းေရာင္ကို ေမာ့ၾကည့္ရင္း ေမာင္ေရႊရဲ့ ဓားသြားေအာက္က ေမာင္ျမဟာ အခုလုိ တိုင္တည္သတဲ့..။

`လမင္းၾကီး ခင္ဗ်ာ၊ ေမာင္ေရႊဟာ အခုဆို က်ေနာ့္ကို သတ္ၿပီး ေငြအသျပာေတြကို ယူလုိ႔ ေမြးရပ္ေျမကုိ ျပန္ပါေတာ့မယ္၊ က်ေနာ္ဟာ သူ႔အေပၚနဲ႔ တကြ အားလုံးအေပၚ ရိုးသားခဲ့ပါတယ္။ ဒီသစၥာစကားေၾကာင့္ အခုလို ေမာင္ေရႊက က်ေနာ္မ်ိဳးအေပၚ ေကာက္က်စ္ရက္စက္တာေတြကို က်ေနာ့္အိမ္သူနဲ႔တကြ ရြာသူရြာသား အားလုံးကို လမင္းၾကီးက ေျပာျပေပးပါခင္ဗ်ာ´

ေမာင္ျမရဲ့ အဲဒီသစၥာ တိုင္တည္စကားအၿပီးမွာပဲ ေအးျမတဲ့ လေရာင္ေအာက္မွာ ရက္စက္ယုတ္မာတဲ့ ေသြးစြန္းမႈနဲ႔ အတူ ေမာင္ေရႊဟာ ေမာင္ျမကို အဆုံးစီရင္ပစ္လိုက္တယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ေမာင္ျမရဲ့ ေငြအသျပာေတြကိုယူလုိ႔ ေမြးရပ္ကို ေက်ာ့ေက်ာ့ေလး ျပန္ေတာ့တာေပါ့။

ရြာကိုျပန္ေရာက္ေတာ့ ေမာင္ျမဟာ တပါးသူရပ္ရြာမွာ ေသာက္စားမူးယစ္ၿပီး ေငြလဲ အခုထိမစုေဆာင္းႏိုင္ေသးေၾကာင္း၊ သူ႔ကို ရြာျပန္ဖုိ႔ ေခၚတာလဲ မလုိက္တဲ့ အတြက္ ထားခဲ့ရေၾကာင္း သြားပုပ္ေလလြင့္ ေျပာၿပီး သူကေတာ့ ေမာင္ျမရဲ့ ေငြအသျပာေတြကို ဇနီးမယားကို အပ္လို႔ စီးပြားေရး ေကာင္းေကာင္းၾကီး လုပ္ေတာ့တာေပါ့။

ေမာင္ေရႊဟာ လျပည့္ေန႔ေတြ ေရာက္ပလားဆုိရင္ ထိန္ထိန္သာေနတဲ့ လမင္းကိုၾကည့္ၿပီး အၿမဲပဲဟားတိုက္ ရယ္ေမာေလ့ရိွတယ္။ ၾကာလာေတာ့ ေမာင္ေရႊရဲ့ မယားက ဒါကို သတိထားမိတာေပါ့။ အဲဒီလိုနဲ႔ လျပည့္ည တညအေရာက္မွာ ေမာင္ေရႊနဲ႔ သူ႔မယားဟာ အိမ္ေရွ႔က ကြပ္ပ်စ္ကေလးမွာ လဲေလ်ာင္း ေလညွင္းခံရင္းနဲ႔ သာေနတဲ့ လမင္းၾကီးကို ၾကည့္ၿပီး ေမာင္ေရႊက ရယ္ေမာျပန္သတဲ့။ အဲဒီလိုရယ္တာကို ျမင္ဖန္မ်ားလာတဲ့ သူ႔မယားက ေမာင္ေရႊကို ေမးေတာ့တာေပါ့။

`ေမာင္ေရႊ၊ သင္ဟာ ဟိုးတရပ္တရြာက ျပန္လာၿပီးကတည္းက လျပည့္ေန႔ေရာက္တုိင္း လမင္းၾကီးကို ၾကည့္ၿပီး အျမဲလုိလို ရယ္ေမာတာ ဘာေၾကာင့္လဲ၊ က်မသိခ်င္လွတယ္´
`လမင္းၾကီးကုိ ၾကည့္ရတာ ရယ္ခ်င္စရာေကာင္းလုိ႔ပါ မိန္းမရာ´
`မဟုတ္ႏိုင္ဘူး၊ သင့္မွာ အေၾကာင္းတခုခု ရိွလို႔ ရယ္တာပဲ ျဖစ္ရမယ္၊ လမင္းက ဘာမ်ားရယ္စရာ ေကာင္းေနလို႔လဲ´
`ဒါကေတာ့ ငါေျပာျပလုိ႔ မရဘူးကြ၊ ဒါေပမယ့္ ရယ္ခ်င္စိတ္ကိုေတာ့ ထိန္းလို႔မရဘူး´

အဲဒီလို ေမာင္ေရႊက ေျပာျပဖုိ႔ ျငင္းဆန္ေနေပမယ့္ သူ႔မိန္းမကေတာ့ ျငင္းဆန္ေလ ပိုသိခ်င္လာေလေလာ ဆိုေတာ့ မရမကေမးေတာ့တာေပါ့။ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ ေမာင္ေရႊဟာ ဘယ္သူ႔ကိုမွ မေျပာျပဖို႔ သူ႔မိန္းမကို ကတိအထပ္ထပ္ေတာင္းၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ကို ေျပာျပလုိက္ပါေလေရာတဲ့။

…………………….
………………………….
……………………………..
`ကဲ.. အဲဒါပါပဲကြာ၊ မင္းပဲ စဥ္းစားၾကည့္စမ္းပါအုံး မိန္းမရာ၊ လမင္းက စကားေျပာတတ္မလားကြ၊ ငါက အဲဒါကို ျပန္စဥ္းစားမိတုိင္း ရယ္ခ်င္ေနလုိ႔ပါကြာ´

ေမာင္ေရႊအတြက္ ရယ္ခ်င္စရာျဖစ္ေနတဲ့ ေမာင္ျမရဲ့ တိုင္တည္မႈဟာ အဲဒီမွာတင္ အေကာင္အထည္ေပၚေတာ့တာပါပဲ။ ေမာင္ေရႊရဲ့ မယားျဖစ္သူဟာ ေကာက္က်စ္လွတဲ့ သူ႔ခင္ပြန္းကို အဲဒီမွာတင္ အရြံၾကီး ရြံသြားၿပီး ေနာက္တေန႔မွာ ေမာင္ေရႊမသိေအာင္ ရြာလူၾကီးနဲ႔ တကြ ေမာင္ျမရဲ့ ဇနီးကိုပါ ဒီအေၾကာင္းေတြကို ေျပာျပလုိက္ပါေလေရာလား..။

အဆုံးသတ္မွာေတာ့ မေကာင္းမႈဆုိတာဟာ ဆိတ္ကြယ္ရာ ဆိုသလိုပါပဲ။ လမင္းၾကီးကို ေမာင္ျမက တိုင္တည္ခဲ့တာဟာ လမင္းၾကီးဆီက တဆင့္ပဲ အမွန္တရားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ယုတ္မာလွတဲ့ ေမာင္ေရႊဟာ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ သူယုတ္မာခဲ့တဲ့ အျပစ္ဒဏ္အတုိင္း ခံရပါေတာ့တယ္။
***

ဒီပုံျပင္ကို လသာေနတဲ့ လျပည့္ညတညမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ညီအကိုကို ေဖေဖ တကယ္ပဲ ေျပာျပခဲ့တာပါ။ ပုံျပင္ေျပာျပခဲ့တဲ့ ေဖေဖ့ရဲ့ ဒီပုံျပင္ဟာ အဲဒီကတည္းကေန အခုထိတိုင္ေအာင္ မေမ့ႏိုင္ယုံမက ၾကဳံၾကိဳက္တိုင္းမွာ သူငယ္ခ်င္းေတြကို က်ေနာ္ ျပန္ေျပာျပတတ္ပါတယ္။ အခုလဲ လမင္းၾကီး သာေနတာကို ေတြ႔ေတာ့ ဒီပုံျပင္ကုိ သတိရမိတာနဲ႔ ေျပာျပမိတာပါ။ အားလုံး ေအးျမတဲ့ ျပာသုိလျပည့္ညနဲ႔ အတူ သာယာေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစဗ်ာ.။

ကလုိေစးထူး
ဇန္န၀ါရီလ (၂) ရက္၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္။
ည ကုိးနာရီခြဲ