Sunday, September 23, 2007

လူငယ္တဦးရဲ့ မွတ္တမ္းမဲ့ မွတ္တမ္း…(၂၁)

ရးသူ - ၀င္းႏိုင္ဦး ၏ ထုိစာအုပ္ကို က်ေနာ္ ကလုိေစးထူးက ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေထာင္တြင္း တရားစီရင္ေရး (ဒုတိယပိုင္း)

န၀တ၊ နအဖ ေထာင္တြင္း တရားစီရင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ သုံးခ်က္ ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ရပါတယ္။

ပထမ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္က အမႈတခု ျဖစ္လာရင္ အမႈမွန္ေပၚေအာင္၊ အမႈ ထင္ရွားေအာင္ တရားဥပေဒ နည္းလမ္းက်က်မွန္မွန္ကန္ကန္၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ မရိွတာပါ။ အက်ဥ္းသား ကရင္ေလးရဲ့ သံခၽြန္ကိစၥကို စစ္ေဆးပုံမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ဥ္းသားေတြဟာ ေထာင္အရာရိွေတြ ခန္႔ထားတဲ့ လူဆိုးေတြနဲ႔ တည့္ေအာင္ေပါင္းရ၊ လက္ေဆာင္ေငြေၾကး ေပးရ၊ လာဘ္ထုိးရပါတယ္။ တကယ္လို႔ အဲဒီလူဆိုးေတြကုိ ပိုက္ဆံေပး လာဘ္ထိုးမထားဘူး။ သူတို႔နဲ႔ မတည့္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ အျပစ္မရိွ အျပစ္ရွာတာမ်ိဳးေတြ၊ လုပ္ႀကံတီထြင္ၿပီး ေထာင္အာဏာပိုင္ေတြကို တိုင္တန္းတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။

ေထာင္ထဲမွာက ကရင္ေလးကိစၥမွာလိုပဲ အမႈကို စနစ္တက် မစစ္ေဆးဘဲ ႐ိုက္ႏွက္ညွဥ္းပန္း အျပစ္ေပးတတ္ေတာ့ ကုိယ္နဲ႔ မတည့္တဲ့ အျခားအက်ဥ္းသားတဦး အ႐ိုက္ႏွက္ အညွဥ္းပန္းခံရေအာင္၊ ဒုကၡေရာက္ေအာင္ တမင္ လုပ္ႀကံတုိင္တန္းတတ္တာမ်ိဳးေတြ ရိွပါတယ္။ (အဲဒီလုိမ်ိဳး ေထာင္အာဏာပိုင္ေတြကုိ သြားခၽြန္သူကို ေထာင္စကားနဲ႔ `ငခၽြန္´ လို႔ ေခၚၾကပါတယ္)။

ဥပမာ `သံခၽြန္ဖြက္ထားတယ္´ `ေထာင္ေဖာက္ေျပးဖုိ႔ ႀကံစည္ေနတယ္´ `ေထာင္ထဲကို ပိုက္ဆံခိုးသြင္းတယ္´ `ေထာင္ဆူပူမႈ ျဖစ္ေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ေနတယ္´ `ေထာင္အာဏာပိုင္ေတြကို ေနာက္ကြယ္မွာ သိကၡာက်ေအာင္ ေျပာတယ္´ စသျဖင့္ အက်ဥ္းသား အခ်င္းခ်င္း ေျခထိုးတတ္၊ ခၽြန္တတ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုပဲ ေထာင္အရာရိွ တဦးကလည္း သူနဲ႔ အက်ဥ္းသားတဦး မတည့္ရင္ ေဖာ္ျပခဲ့သလုိမ်ိဳး အမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ႀကံ စြပ္စြဲတတ္ပါတယ္။ ဒါတင္မက `လိုအပ္ရင္ သက္ေသရိွပါတယ္´ ဆိုၿပီး သက္ေသေတြကို လုပ္ႀကံဖန္တီးၿပီး တင္ျပတတ္ပါေသးတယ္။ ေထာင္ထဲမွာက ေထာင္အရာရိွေတြကို ေၾကာက္ၾကေတာ့ မဟုတ္မတရား သက္ေသ လုပ္ခိုင္းဖို႔ လူ မရွားပါဘူး။ အဲဒီလို စနစ္က်ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ စစ္ေဆးမႈမ်ိဳး မလုပ္ေတာ့ဘဲ `ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္တယ္´ ဆိုၿပီး ၿပီးစလြယ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်၊ ျပစ္ဒဏ္ေပးလိုက္ပါေတာ့တယ္။ အျပစ္မရိွဘဲ လူတေယာက္ နစ္နာသြားမွာကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားစာနာၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။

ေထာင္တြင္းတရားစီရင္ေရး ဒုတိယခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္က ဘက္လုိက္တာပါ။

ေထာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွာ ခန္႔ထားတဲ့ အက်ဥ္းသားလူဆိုးနဲ႔ ႐ိုး႐ုိးအက်ဥ္းသား ျပႆနာျဖစ္တဲ့အခါမ်ိဳး၊ ေထာင္အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးသူနဲ႔ မရင္းႏွီးသူနဲ႔ ျပႆနာျဖစ္တဲ့ အခါမ်ိဳးေတြမွာ ျပႆနာကို ေသေသခ်ာခ်ာ မစစ္ေဆးဘဲ သူတုိ႔ခန္႔ထားတဲ့ လူဆိုးေတြ၊ သူတို႔နဲ႔ ရင္းႏွီးသူေတြဘက္က ဘက္လုိက္တာမ်ိဳးပါ။ ေထာင္အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ ေထာင္အာဏာပိုင္ေတြကို ပိုက္ဆံေပး လာဘ္ထိုးထားရင္ အဲဒီအက်ဥ္းသားမ်ိဳး အမႈျဖစ္တဲ့အခါ ေထာင္အာဏာပိုင္ေတြက အမႈကို ဖုံးကြယ္ေပးတာ၊ ဘက္လုိက္တာ ျပစ္ဒဏ္ကုိ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးတာမ်ိဳးေတြလည္း ရိွပါတယ္။ ေထာင္အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ မတည့္ရင္ေတာ့ အမႈကို ေသေသခ်ာခ်ာ မစစ္ေဆးေတာ့ဘဲ အျပစ္ေပးတာ၊ အျပစ္ေပးရင္လဲ မတရားတဲ့၊ ႀကီးေလးတဲ့ ျပစ္ဒဏ္မ်ိဳး ေပးေတာ့တာပါ။

ဥပမာ… တခါက နာမည္ႀကီး ရာဇ၀တ္ အက်ဥ္းသားတဦးျဖစ္တဲ့ ေက်ာ္သူ အျခားအက်ဥ္းသားတဦးနဲ႔ ရန္ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာ္သူက ေထာင္အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ မတည့္ေတာ့ သူ႔ကို အျပစ္ေပးတဲ့ အေနနဲ႔ ေထာင္၀ါဒါေတြက ၀ိုင္း႐ုိက္တာ ေက်ာ္သူ ေအာက္ပုိင္း ေသသြားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေထာင္အာဏာပိုင္နဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ မူဆာ ဆိုတဲ့သူ ရန္ျဖစ္ေတာ့ သူ႔ကို အေရးမယူဘဲ အျခား အေဆာင္တေဆာင္ကိုသာ ေရႊ႕ေျပာင္းပစ္ပါတယ္။

ေထာင္တြင္း တရားစီရင္ေရး တတိယ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္က ျပစ္မႈတခုအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးပုံ မမွ်တတာ၊ မတရားတာပါ။ တရားဥပေဒမွာ `ျပစ္မႈ ျဖစ္လာရင္ အဲဒီျပစ္မႈကို ထင္ရွားေအာင္ စစ္ေဆးရမယ္။ ျပစ္မႈ ထင္ရွားရင္ ျပစ္မႈနဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္သာေပးရမယ္။ ပို မေပးရဘူး။ ဘယ္ျပစ္မႈမ်ိဳးကိုပဲ က်ဴးလြန္က်ဴးလြန္ အျပစ္ေပးတဲ့ေနရာမွာ တရားဥပေဒနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ကို စိတ္ထိခိုက္ နာက်ည္းသြားေစႏိုင္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ိဳး မျဖစ္ေစရ´ လို႕ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ တားျမစ္ထားပါတယ္။ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ကရင္ေလးနဲ႔ ေက်ာ္သူကို အျပစ္ေပးပုံမ်ိဳးဟာ ေပးရမယ့္ ျပစ္ဒဏ္ထက္ ပုိၿပီး ေပးတာမ်ိဳးပါ။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လူငယ္အဖြဲ႔၀င္ ဇာနည္ဆုိရင္လည္း ေထာင္အာဏာပိုင္ေတြ မတရားသျဖင့္ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္လို႔ ေအာက္ပိုင္း ေသသြားဖူးပါတယ္။

တခါတုန္းကလဲ အက်ဥ္းသားႏွစ္ေယာက္ကို ရန္ျဖစ္လို႔ဆိုၿပီး အျပစ္ေပးပါတယ္။ အျပစ္ေပးပုံ ေပးနည္းက သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္ကို ကုိယ္တုံးလုံးခၽြတ္၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ ၀မ္းလ်ားေမွာက္၊ ႏွစ္ေပေလာက္ျမင့္တဲ့ ၀ရန္တာကို လက္ႏွစ္ဖက္နဲ႔ေထာက္၊ ဒိုက္ထုိးခုိင္းထားပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ ေထာင္၀ါဒါက ၀ရန္တာ အျမင့္ေပၚကေန သုံးပင္လိမ္ ႀကိမ္လုံးနဲ႔ ဆီးၿပီး အားကုန္ လႊဲလႊဲ႐ိုက္ပါတယ္။ အက်ဥ္းသား ႏွစ္ဦးဟာ ၀ရန္တာေပၚ လက္ေထာက္ထားရာကေန ေအာက္ကို ျပဳတ္ျပဳတ္ က်သြားပါတယ္။ အဲဒါကို လက္ျပန္ေထာက္ခိုင္းၿပီး ဆက္ ႐ိုက္ပါတယ္။ ႐ိုက္တာကလည္း ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္၊ ဘယ္ႏွစ္ခ်က္မွန္း မေရတြက္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ အက်ဥ္းသားႏွစ္ဦးလုံး တကုိယ္လုံး ေသြးခ်င္းခ်င္း နီရဲေနပါေတာ့တယ္။ ဒီၾကားထဲက အက်ဥ္းသား ႏွစ္ဦးကို ၀ရန္တာေပၚက ေထာင္၀ါဒါက ဆဲဆိုၿပီး စီးထားတဲ့ စစ္ဖိနပ္နဲ႔ မ်က္ႏွာကို ပိတ္ပိတ္ကန္ပါေသးတယ္။ ေသြးသံရဲရဲ အက်ဥ္းသား ႏွစ္ဦးရဲ့ ငိုယုိေတာင္းပန္သံ၊ သနားညွာတာမႈ လုံး၀မရိွတဲ့ ေထာင္၀ါဒါရဲ့ ႐ိုက္ႏွက္သံ၊ စစ္ဖိနပ္နဲ႔ ပိတ္ပိတ္ကန္သံေတြကို တျခားအက်ဥ္းသားေတြက မၾကည့္ရက္လို႕ မ်က္ႏွာလႊဲလႊဲသြားၾကပါတယ္။

အဲဒီလို တရားလက္လြတ္ အားရေအာင္ ႐ိုက္ႏွက္ၿပီးေတာ့ အဲဒီ အက်ဥ္းသားႏွစ္ဦးကို တုိက္ပိတ္ျပစ္ဒဏ္ ေပးလုိက္ပါေတာ့တယ္။ အမွန္က ေထာင္ထဲမွာ ရန္ျဖစ္ရင္ ေထာင္ဥပေဒအရ အလြန္ဆုံးေပးရမယ့္ ျပစ္ဒဏ္က ႐ိုး႐ိုးတိုက္ပိတ္ အျပစ္ဒဏ္ပါ။ ေထာင္တြင္းမွာ အဲဒီလို မတရားတဲ့ တရားစီရင္ေရးပုံစံေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘာအက်ိဳးဆက္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာပါသလဲ။ ေထာင္ထဲမွာ မတရားမႈေတြ၊ ရက္စက္မႈေတြ ပိုမ်ားလာပါတယ္။ ေထာင္ကို နာက်ည္းစိတ္၊ တရားဥပေဒကို နာက်ည္းတဲ့စိတ္၊ အားလုံးကို နာက်ည္းတဲ့စိတ္နဲ႔ ပက္ပက္စက္စက္ လူသတ္မႈေတြ ေထာင္ထဲမွာ ျဖစ္ေပၚလာရတာပါ။

ဥပမာ ေျပာရရင္ တခါက အက်ဥ္းသား သားသားနဲ႔ ခင္သန္းတုိ႔ ႏွစ္ဦးကို ဘာမဟုတ္တဲ့ အျပစ္ေလးတခု က်ဴးလြန္တာကို အထက္က ေဖာ္ျပခဲ့သလို ရက္ရက္စက္စက္ ႐ိုက္ႏွက္ၿပီး တိုက္ပိတ္ျပစ္ဒဏ္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ျပစ္ဒဏ္တိုက္လုိ႔ ေခၚတဲ့ စစ္ေခြးတိုက္ရဲ့ အခန္းတခန္းမွာ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ကို အျခားအက်ဥ္းသားႏွစ္ေယာက္နဲ႔ ေလးဦး အတူထားပါတယ္။ တညလည္းက်ေရာ၊ သားသားနဲ႔ ခင္သန္းက အျခားအက်ဥ္းသားႏွစ္ေယာက္ကို အိပ္ေပ်ာ္ေနတုန္း အုတ္ခဲနဲ႔ ေခါင္းကို စိစိညက္ညက္ေၾကေအာင္ ထု႐ိုက္ၿပီး သတ္ပစ္လိုက္ပါတယ္။ တေထာင္လုံး အဲဒီ ရက္ရက္စက္စက္ လူသတ္မႈေၾကာင့္ အထိတ္တလန္႔နဲ႔ ေသြးပ်က္သြားၾကပါတယ္။ အမွန္က လူသတ္မႈ မျဖစ္ခင္ ညေနကပဲ သူတို႔ေလးဦး စကားတေျပာေျပာနဲ႔ ညေနစာထမင္း အတူ စားခဲ့ၾကေသးတာပါ။ အဲဒီ ပက္ပက္စက္စက္ လူသတ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး `ဘာလို႔ အခုလို သတ္ရသလဲ´ လို႔ စစ္ေဆးေမးျမန္းေတာ့ သားသားနဲ႔ ခင္သန္းက အခုလို ေျဖပါတယ္။

`ဘာအေၾကာင္းမွ မရိွဘူး။ ေသသြားတဲ့ လူေတြန႕ဲလည္း ျပႆနာမရွိဘူး။ ေထာင္က က်ဳပ္တုိ႔ကို အျပစ္ေပးပုံကို မေက်နပ္လုိ႔´

ဆက္ရန္…

No comments: